สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 6 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 5,420 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 5,383 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 37 ราย หายป่วยกลับบ้าน 3,586 ราย หายป่วยสะสม 199,597 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 265,790 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 57 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 2,333 ราย.