@@…จู่ ๆ ทางภาครัฐให้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ออกมาบอกว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะ ผอ.ศปก.ศบค. ได้รับการสั่งการจาก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ประชุมศึกษาหารือใน 2 ประเด็นคือ เรื่องของวัคซีนในเรื่องของการลงทะเบียนและแผนการแจกจ่าย ที่มีระบบหมอพร้อม

@@…โดยขณะนี้ขอให้ชะลอเรื่องการลงทะเบียนด้วยระบบหมอพร้อมไปก่อน และให้หมอพร้อมมาทำหน้าที่ติดตามการฉีดและการออกใบรับรอง และให้มีระบบอื่นมาช่วยเสริม เพื่อเพิ่มทางเลือกกับประชาชนที่หลากหลายขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวก ไม่ให้เป็นคอขวดแบบที่ผ่านมา

@@…การออกมาเบรกการลงทะเบียนหมอพร้อมเช่นนี้ ยิ่งทำให้ประชาชนเริ่มมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีก ว่า รัฐบาลไม่มีศักยภาพในการบริหารจัดการตามที่ฝ่ายค้านออกมาโจมตีอยู่ขณะนี้  เพราะก่อนหน้านี้ “บิ๊กตู่” ก็ได้ลงนามแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การบริหารจัดการวัคซีนเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ครอบคลุมการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่  25 มี.ค.64

@@…คณะกรรมการชุดนี้มีทั้งสิ้น 18 คน โดยมี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร เป็นประธานคณะทำงานล้วนแล้วเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งนั้น แต่มาจนถึงขณะนี้ประเทศไทยยังไม่มีความชัดเจนที่แน่นอนว่า จะได้วัคซีนมาฉีดตามเป้าประสงค์ที่รัฐได้ตั้งเป้าไว้หรือไม่ และทันต่อสถานการณ์วิกฤติการหยุดเชื้อไวรัสหรือไม่ เพราะขณะนี้สัญญาณความรุ่นแรงของโรคได้ยกระดับขึ้นทุกวัน ดูได้จากสถิติล่าสุด 27 พ.ค.2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่จำนวน 3,323 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 2,104 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,219 ราย (ผู้ป่วยสะสมตั้งแต่ 1 เม.ย.-ปัจจุบัน จำนวน 112,354 ราย) เสียชีวิต 47 ราย รวมยอดเสียชีวิตสะสม 920 ราย ไต่อันดับไปอยู่ที่ 84 ของโลก และผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ในอันดับที่ 4 ในบรรดา10 ประเทศอาเซียน

@@…เรื่องนี้ก็จะเป็นอีกแผลที่เปิดให้ฝ่ายตรงข้ามหยิบขึ้นมาเป็นประเด็น เจาะรูรั่วรัฐบาลเรือเหล็ก และช่วงนี้ก็เปิดสภาแล้วถือเป็นโอกาสดีของฝ่ายค้านทำหน้าที่ชี้ให้เห็นภาพรัฐบาลถึงการบริหารจัดการที่ของรัฐที่ล้มเหลวอย่างไร

@@…จบเรื่องร้อนๆ มาดูกิจกรรมเหล่าทัพกันบ้างเริ่มจาก…@@…ทบ.ระดมบุคลากรสายแพทย์ช่วย สธ. โดย พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับหน่วยทหารสนับสนุนภารกิจของ ศบค. ในสถานการณ์โควิด-19 โดยเฉพาะในส่วนของการรักษาพยาบาล ยังคงสนับสนุนกระทรวงสาธารณสุขในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 5 แห่ง รองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีอาการ อีกทั้งยังได้สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลค่ายกาวิละ และ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เข้าช่วยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการบริหารจัดการในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดแบบเฉพาะกลุ่ม (คลัสเตอร์) ณ โรงพยาบาลสนามเรือนจำกลางเชียงใหม่

@@…รวมทั้งได้สนับสนุนกำลังพลช่วยสำนักอนามัย กทม. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการตรวจและเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุก ใน 2 พื้นที่ เขตราชเทวี และเขตบางพลัด กทม.และได้ส่งกำลังพลเหล่าแพทย์สนับสนุนกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขในการบริหารจัดการสายด่วน 1668, 1669 และ 1330  ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค. 64

@@…นอกจากนี้ ยังได้ระดมรถครัวสนามสำหรับการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 จำนวนมากแบบเฉพาะกลุ่ม (คลัสเตอร์) ในชุมชนเขตคลองเตย, เขตดุสิต และกระจายอีกหลายพื้นที่ใน กทม. เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ตั้งแต่ 1 พ.ค. 64 เป็นต้นมา และยังคงจะดำเนินการต่อไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

@@…อีกทั้ง ผบ.ทบ.ยังได้กำชับหน่วยทหารทำการฉีดพ่นล้างฆ่าเชื้อในพื้นที่สาธารณะ โดยเฉพาะโรงเรียน และสถานการศึกษา ซึ่งกำลังจะเปิดภาคเรียนในเดือน มิ.ย. 64 โดยตั้งแต่ ม.ค. 64 จนถึงปัจจุบัน กองทัพบกได้จัดชุดปฏิบัติการฉีดพ่นฆ่าเชื้อล้างสิ่งปนเปื้อน ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ รวม 375 พื้นที่ 167 โรงเรียน หากหน่วยงานใดมีความประสงค์ขอรับการสนับสนุน สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้าน

@@…สลก.ทบ. (โดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก) ได้ร่วมกับ สถาบันสวนดุสิตโพล ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการตั้งแต่ 26 พ.ค.-4 มิ.ย.64 ในลักษณะการส่งแบบสอบถาม ทาง online เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป  (กลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ) ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อบทบาทของ ทบ.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  เพื่อนำไปพัฒนาการช่วยเหลือประชาชน และการประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ ของ ทบ.ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามนโยบายของ ผบ.ทบ. “ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส” 
https://forms.gle/opjjYLnJfYkhFsWu7

@@…ตรวจเยี่ยมฟาร์มตัวอย่างฯ พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 15/ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พร้อมรับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญในห้วงที่ผ่านมา จากผู้จัดการ และสมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่าง ในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง บ้านโคกไร่ใหญ่ ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส

@@…โดยได้รับฟังปัญหา ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงาน พร้อมกับได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการภายใน โครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนด เพื่อให้ฟาร์มตัวอย่างฯ สามารถเลี้ยงดูตนเองได้ เป็นแหล่งจ้างแรงงานให้สมาชิกฯ มีงานทำ มีรายได้เลี้ยงครอบครัว ได้เรียนรู้การทำเกษตร ปศุสัตว์ และประมงอย่างถูกหลักวิชาการ และรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพในลักษณะการรวมกลุ่มทำงาน อีกทั้งมีมาตรการระวังป้องกันตนเองให้พ้นจากภัยคุกคามของผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ ให้กับพี่น้อง สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เรื่องของการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด-19 ตลอดจนมอบถุงยังชีพ เพื่อเป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

@@…พล.อ.อ.แอร์บูล  สุทธิวรรณ ผบ.ทอ.พร้อมด้วย ผช.ศ.ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมทำบุญตักบาตร เวียนเทียน เพื่อประกอบพิธีพุทธบูชาเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2564 ณ หอพระพุทธเมตตานภากาศประทานพร (สวนสุขภาพท่าดินแดง)

@@…กองบัญชาการกองทัพไทย โดย กรมกิจการพลเรือนทหาร จัดกำลังพล และจิตอาสาพระราชทาน นำสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภค เจลแอลกอฮอล์ และหน้ากากอนามัย ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านฯ กองทัพไทย ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิดในพื้นที่ชุมชนหลังวัดปทุมวนาราม เขตปทุมวัน

…………………
ผู้พันบานเย็น