เกียรติประวัติและเกียรติภูมิอันยิ่งใหญ่ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ใน​พระบรมราชูปถัมภ์​ (ส.มก. )ที่มีมายาวนานเกินกึ่งศตวรรษนั้น เป็นสิ่งที่มวลนิสิตเก่าทั้งหลายพึงจะได้รับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของ  ส.มก.ซึ่งเป็นศูนย์กลางของนิสิตเก่าในการดำเนินกิจกรรมให้เกิดประโยชน์ต่อนิสิตเก่าและสังคมโดยรวม

ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ นิสิตเก่ารุ่น 1

ส.มก. ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี 2496 ซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของนิสิตเก่ารุ่น 1-6  ซึ่งมี ม.ร.ว. ชวนิศนดากร วรวรรณ นิสิตเก่ารุ่น 1 เป็นผู้ริเริ่มและเป็นผู้นำ โดยมีการจดทะเบียนสมาคมใช้ชื่อว่า สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์เพื่อให้เป็นศูนย์รวมของนิสิตเก่าทุกรุ่นและทุกคณะ ในห้วงเวลานั้นที่ทำการ ส.มก. เป็นห้องทำงานเล็กๆ อยู่ภายในอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวซึ่งเป็นที่รับประทานอาหารของคณาจารย์ และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจในการเล่นหมากรุกไทยและหมากรุกสากลสถานที่ที่กล่าวถึงนี้อยู่ติดกับสนามเทนนิส ใกล้กับประตู 1 (ด้านถนนงามวงศ์วาน)

ต่อมาในปี 2506 นายธวัชชัย ไชยชนะ นิสิตเก่ารุ่น 11 นายกส.มก. ในขณะนั้น ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ขอให้ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยให้ ส.มก. อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อทรงมีพระบรมราชานุญาตแล้ว จึงได้ใช้ชื่อว่าสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่มีต่อมวลนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และต่อมาได้ย้ายที่ทำการ ส.มก. จากสถานที่เดิมมาอยู่ที่อาคารคอนกรีตชั้นเดียวซึ่งเป็นร้านอาหารนนทรี อยู่ตรงกันข้ามกับร้านค้าสหกรณ์ มก. และสถานีวิทยุ ม.ก. ใกล้กับประตู 2 (ด้านถนนงามวงศ์วานซึ่งปัจจุบันเป็นประตู 3 )

โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการถาวรของ ส.มก.เริ่มขึ้นในปี 2517  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งมีศาสตราจารย์อินทรี จันทรสถิตย์ นายกสภาฯในขณะนั้น มีมติเห็นชอบอนุญาตให้ ส.มก. ใช้ประโยชน์จากที่ดินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื้อที่ 4 ไร่ ติดกับถนนพหลโยธิน โดยคิดอัตราค่าเช่าปีละ 10 บาท พร้อมนี้ยังได้บริจาคเงินสมทบทุนการก่อสร้างเป็นเงิน  1 แสนบาท

ร.ต. ประพาส ลิมปะพันธุ์  นิสิตเก่ารุ่น 14

ในปี2526 ที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ส.มก. ซึ่งมี ร.ต. ประพาส ลิมปะพันธุ์  นิสิตเก่ารุ่น 14   นายก ส.มก. ในขณะนั้น มีมติเห็นชอบให้ก่อสร้างอาคารที่ทำการ ส.มก. แห่งใหม่ ในวงเงิน 17 ล้านบาท โดยมีการรณรงค์ระดมหาทุนค่าก่อสร้างจากนิสิตเก่าและหน่วยงานต่างๆ โดยที่ในปี  2527มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ได้บริจาคเงินเพิ่มเติมให้อีก  1 แสนบาท   ใช้เวลาก่อสร้างราว 4 ปี จึงแล้วเสร็จ

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม  2531   สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี นิสิตเก่ารุ่น 35  เสด็จฯเป็นองค์ประธาน ทรงเปิดอาคารที่ทำการ ส.มก.  แห่งใหม่ สร้างความปลื้มปิติแก่มวลนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาตราบเท่าทุกวันนี้ด้วยความภาคภูมิใจ  

นับตั้งแต่ปี 2496 – 2566 กาลเวลาได้ล่วงผ่านเลยมาถึง 70 ปีแล้ว ส.มก. กำลังก้าวย่างสู่ทศวรรษที่ 8 กาลเวลาเปลี่ยน  ผู้คนเปลี่ยน  ส.มก. เปลี่ยน วัฏจักรแห่งการก่อกำเนิด ส.มก. นำไปสู่พัฒนาการที่เจริญมั่นคงตามลำดับ ความเสื่อมโทรมลงก็เกิดขึ้นตามมาเป็นธรรมดาของสรรพสิ่ง ในห้วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา ส.มก.ก็ดำเนินไปในลักษณะตามกฎธรรมชาติที่เป็นสัจธรรมในทุกสรรพสิ่ง

ส.มก. เป็นองค์กรที่มีศักดิ์ศรีและมีภาพลักษณ์ที่ดีงาม ที่ผ่านมา นายสกล มงคลธรรมากุล นายก ส.มก.วาระการทำงานปี 2556-2558 ในสมัยแรก แต่งตั้งนางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล เป็นกรรมการบริหาร และต่อมานายสกล มงคลธรรมากุล นายก ส.มก. ในสมัยที่ 2 วาระการทำงานปี 2558-2560 แต่งตั้งนางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล เป็นอุปนายก

ต่อมา นายสกล มงคลธรรมากุล อดีตนายก ส.มก. ได้ให้การสนับสนุนนางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล ภรรยาลงสมัครเลือกตั้งนายก ส.มก. ซึ่งได้เป็นนายกในวาระการทำงานปี 2564 -2566 สำหรับปีนี้นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล ยังได้ลงสมัครเลือกตั้ง นายก ส.มก. เป็นสมัยที่ 2 วาระการทำงานปี 2566 -2568 โดยมีผู้สมัครทั้งหมด ดังนี้ เบอร์ 1 นายสุวิศว์ เมฆเสรีกุล  เบอร์ 2 นางโสภาวรรณ มงคลธรรมากุล

ที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่ 2 ก.พ.66 จึงขอเชิญชวนและเรียกร้องให้นิสิตเก่า ซึ่งเป็นพลังเงียบให้ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งกาบัตรลงคะแนนให้กับผู้ลงชิงชัยเลือกตั้ง นายก ส.มก. ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ คูหาเลือกตั้งนายก ส.มก.บริเวณหอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงฉันทามติที่มีความถูกต้องและชอบธรรมเลือกนายก

ส.มก คนใหม่ที่มีศักยภาพ มีความพร้อมในทุกด้าน และมีความสง่างามในการนำพา ส.มก.ไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง สมกับความหวังของประชาคมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสังคมโดยรวม

…………………………
คอลัมน์ : ว่ายทวนน้ำ
โดย “ทวีศักดิ์ อุ่นจิตติกุล”
แฟนเพจ : สาระจากพระธรรม