โดยในจำนวนนี้มีนกสายพันธุ์หายาก อาทิ นกปากช้อนหน้าดำ และนกชายเลนปากช้อน ซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองสูงสุดในจีน เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ช่วงไม่กี่ปีมานี้ มณฑลฝูเจี้ยนได้เปิดตัวชุดโครงการฟื้นฟูเชิงนิเวศวิทยา เพื่อเสริมสร้างความพยายามคุ้มครองพื้นที่ชุ่มน้ำ การจัดการทางน้ำ การบำบัดขยะในทะเล และการฟื้นฟูพืชพรรณในป่า

สภาพแวดล้อมทางนิเวศที่ได้รับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง มีส่วนดึงดูดนกอพยพจำนวนมากให้หลบหนีอากาศหนาวเย็นและเดินทางมาเพาะพันธุ์ในฝูเจี้ยนทุกปี (บันทึกภาพวันที่ 15-18 พ.ย. 2023).