เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยม เมื่อถึงเทศกาลเฉลิมฉลอง และนิยมดื่มสังสรรค์กับเพื่อนฝูง โดยปัจจุบันกลุ่มนักดื่มมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และขยายกลุ่มผู้บริโภคกว้างขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นเยาวชน อาจเนื่องมาจากปัจจุบันเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีทางเลือกให้สำหรับผู้บริโภคมากมาย มีการแต่งกลิ่น แต่งรสชาติให้บริโภคง่ายขึ้น มีหลากหลายยี่ห้อในท้องตลาดเป็นทางเลือกให้เหล่านักดื่มให้เลือกสรร และยังมีการโฆษณาที่มีการแฝงในรูปแบบต่างๆ มีปริมาณมาก

ซึ่งนอกเหนือจากข้อมูลที่มีการกล่าวไป ยังมีการกล่าวถึงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ช่วยปลุกเซ็กซ์ ให้มีความเร่าร้อนมากยิ่งขึ้น จริงหรือไม่? “พี่หมอกุ๊กไก่” อาจจะสามารถตอบได้ว่า จริงเพียงส่วนเดียว โดยที่สามารถอธิบายได้ว่า เครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์นั้น มีฤทธิ์ที่ดีคือช่วยทำให้ร่างกายนั้นเกิดการผ่อนคลายมากยิ่งขึ้น ทำให้อารมณ์ของผู้ที่ดื่มมีอารมณ์ดีขึ้น ช่วยในลดอาการเขินอายเวลามีกิจกรรมบนเตียง ทำให้เกิดความกล้ามากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเล้าโลม จ้องมอง และอื่นๆ ซึ่งเป็นการกระตุ้นอารมณ์ของผู้ที่ดื่ม ทำให้กิจกรรมบนเตียงนั้นมีคึกคัก มีรสชาติ

และอีกข้อหนึ่ง คือ การดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้เลือดเกิดการสูบฉีดในร่างกายดีขึ้น โดยอาจสังเกตได้จากเมื่อดื่มแอลกอฮอล์ ผู้ที่ดื่มจะมีความรู้สึกร้อนวูบวาบ หรือบางคนอาจจะแสดงในรูปของสีผิวที่มีสีแดงมากขึ้นยิ่ง โดยที่เห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งผลจากการที่สูบฉีดของเลือดซึ่งทำให้เลือดไหลเวียนไปยังอวัยวะต่างๆ ได้ดีขึ้น ทำให้อวัยวะเพศเกิดความแข็งตัวของจากการเลือดสูบฉีดได้ดีขึ้น

A closeup shot of two people clinking glasses with alcohol at a toast

จากข้อดีที่กล่าวไปของแอลกอฮอล์ที่ส่งผลต่อกิจกรรมบนเตียง และช่วยปลุกเซ็กซ์ สิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญ คือ ปริมาณการดื่ม จริงอยู่ที่ว่าการดื่มแอลกอฮอล์ส่งผลดีต่อเซ็กซ์และกิจกรรมบนเตียง แต่ถ้าหากดื่มแอลกอฮอล์มากจนเกินไปจะกลายผลเสียเช่นเดียวกัน เนื่องจากการดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้เช่นเดียวกัน โดยสาเหตุเกิดจากการที่ดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ทำให้หลอดเลือดเกิดการเสื่อมโดยจะเกิดการตีบจากการที่มีไขมันมันเกาะบริเวณเส้นเลือด ซึ่งส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดในร่างกายทำให้เลือดไม่สามารถไหลเวียนไปยังอวัยวะส่วนปลายได้ ทำให้ความรู้สึกทางเพศลดลง และสำหรับคุณผู้ชายนั้นทำให้อวัยวะเพศแข็งตัวได้อย่างไม่เต็มที่และอาจส่งต่อความมั่นใจต่อกิจกรรมบนเตียงอีกด้วย

โดยสรุปปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์มีส่วนสำคัญในการใช้เพื่อกิจกรรมบนเตียงโดยคำแนะนำเป็นแนวทางการบริโภคอาหารของชาวอเมริกาปี 2020 – 2025 (Dietary Guidelines for Americans 2020-2025) ได้มีคำแนะนำเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ใหญ่ โดยแนะนำให้ผู้ชาย ไม่ควรดื่มเกิน 2 ดื่มมาตรฐาน ผู้หญิงไม่ให้ดื่มเกิน 1 ดื่มมาตรฐาน โดยที่ 1 ดื่มมาตรฐาน คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ บริสุทธิ์ผสมอยู่ 10 กรัม ซึ่งตับใช้เวลา 1 ชั่วโมง ในการขับออก

Close-up, a glass of red wine in female hands in a restaurant.

ในแต่ละเครื่องดื่มแต่ละชนิดจึงมีปริมาณต่อ 1 ดื่มมาตรฐานที่แตกต่างกัน เช่น.. เบียร์ (แอลกอฮอล์ 5%) 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับ 1 กระป๋อง หรือ 330 มิลลิลิตร วิสกี้ วอดก้า (แอลกอฮอล์ 40-43%) 1 ดื่มมาตรฐานเท่ากับ 3 ฝา หรือ 30 มิลลิลิตร ไวน์ (แอลกอฮอล์ 11-13%) 1 ดื่มมาตรฐานคือ 1 แก้ว หรือ 100 มิลลิลิตร

ดังนั้นการดื่มแอลกอฮอล์นั้นมีผลต่อดีเรื่องผลต่อเรื่องเซ็กซ์ และสามารถช่วยให้มีความเร่าร้อนเรื่องบนเตียงมากยิ่งขึ้น แต่ควรดื่มแต่พอดีเพื่อให้ร่างกายกระตุ้นเกิดการสูบฉีดเลือดได้ดีขึ้น และช่วยเรื่องของการผ่อนคลายทางอารมณ์ ในทางกลับกันหากดื่มในปริมาณเกินมากจนเกินไป แอลกอฮอล์จะเปลี่ยนเป็น aldehyde ทำให้สมองถูกกด ทำให้ง่วงนอน คลื่นไส้อาเจียน จึงกลับมีผลเสียต่อเรื่องบนเตียง…

……………………………………………………………………
คอลัมน์ : Ladies Bible
โดย หมอกุ๊กไก่-แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช