หวั่นปัญหาไฟป่าหมอกควันกระทบท่องเที่ยวเชียงใหม่อีก…. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รายงานจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 28,042,131 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 1.2 ล้านล้านบาท!!.. 5 อันดับแรก ได้แก่นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 4,563,020 คน รองลงมาคือนักท่องเที่ยวจากประเทศจีน 3,519,735 คน เกาหลีใต้ 1,658,688 คน อินเดีย 1,626,720 คน และรัสเซีย 1,481,878 คน….

เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล นายกฯเศรษฐา ทวีสิน ปี 2567 สั่งการวางแนวทางดึงดูดการท่องเที่ยวโดยเพิ่มเป้าหมายสร้างรายได้ไว้ 3.5 ล้านล้านบาท จากเดิม 3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวภายในประเทศ 1 ล้านล้านบาท และรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติ 2.5 ล้านล้านบาท โดยดึงดูดการท่องเที่ยวไทยทั้งตลาดในและต่างประเทศ ผ่านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง การทำให้ประเทศไทยเป็น High Season ตลอดทั้งปี เพิ่มการอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เชื่อมต่อการเดินทาง และสนับสนุนให้นักท่องเที่ยวจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น….

ในส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาระหว่าง วันที่ 1 มกราคม – 24 ธันวาคม พ.ศ. 2566 อยู่ที่ 9,471,158 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 24.19 โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทย 6,923,427 คน และชาวต่างชาติ 2,547,731 คน สร้างรายได้ให้กับจังหวัด 75,110 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ 47.46..

หากรวมรายได้ช่วงเทศกาลท่องเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เข้าไปด้วย??.. รายได้น่าจะทะลุ 1 แสนล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 80,000 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับปี 2565 มีรายได้ภาพรวมจากการท่องเที่ยวเพียง 40,000 ล้านบาทเท่านั้น….

เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ผ่านมา เชียงใหม่ถือว่าคึกคักในรอบ 2-3ปีเลยทีเดียว เนื่องจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเกือบร้อยละ 100 ได้กลับเข้ามาท่องเที่ยวกันตามปกติแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ ก็ทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ไต้หวัน และนักท่องเที่ยวชาวจีน ที่ได้รับอานิสงส์จากการเปิดเที่ยวบินตรงมาจังหวัดเชียงใหม่ตลอด 24 ชั่วโมง ในช่วง 7 วันของเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีผู้โดยสารเดินทางเข้ามาทะลุ180,000 คน 1,234 เที่ยวบิน โดยถือว่าผู้โดยสารเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.73 และเที่ยวบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา….โอเค!!..เจ๋งมาก

เม็ดเงินจากนักท่องเที่ยวนำมาใช้จ่ายท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ “แฮปปี้” โรงแรม รถเช่า ร้านค้า ร้านอาหาร สถานประกอบการ ชาวบ้าน รับอานิสงส์กันทั่วหน้า!!..รัฐบาลก็ยิ้มออกได้ผลงานประเทศชาติได้ผลประโยชน์ ปรบมือสิครับ!!..ให้กำลังใจกันหน่อย..โดยเฉพาะหน่วยงานและผู้มีที่มีหน้าที่รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ ทำงานกันแบบหามรุ่งหามค่ำอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย”ขอชื่นชมด้วยใจจริง”….

เป็นห่วงก็ช่วงต่อจากนี้ไป นักท่องเที่ยวจะเบาบางลงไปและจะกลับมาคึกคักอีกทีก็ช่วงสงกรานต์ หรือประเพณีปี๋ใหม่เมือง ช่วงดือนเมษายนโน่น..ที่ห่วงหนักก็คือห้วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน ของทุกปีที่เชียงใหม่ประสบปัญหาไฟป่าจากน้ำมือมนุษย์เผากัน จนเกิดหมอกควันพิษคลุมเมือง คุณภาพอากาศแย่ ค่า PM 2.5 สูงส่งผลกระทบต่อสุขภาพ นักท่องเที่ยวขยาดไม่มาเที่ยว….

ปีนี้สถานการณ์ก็น่าห่วงอยู่ ล่าสุด 11 มกราคม นี้นายกฯเศรษฐา จะขึ้นมาเชียงใหม่ เพื่อเรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำชับแนวทางปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหานี้อีกครั้งเพราะเหลือเวลาไม่มากนักแล้วเทศกาลเผาป่าก็จะเริ่มขึ้นแล้ว..ส่วนจะได้ผลหรือแก้ไขปัญหานี้ได้มากน้อยแค่ไหนนั้นคอยดูฝีมือกันอีกทีครับ….

ชวนเที่ยวงานฤดูหนาว….จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนเที่ยวงานฤดูหนาว นางสาวเชียงใหม่ และงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2567 เปิดให้ประชาชนเข้างานฟรีและเที่ยวงานกันอย่างจุใจตลอด 15 วันเต็ม ตั้งแต่ 3 – 17 มกราคม นี้พบกับ การแสดงนิทรรศการของส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ การจัดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ การออกสลากกาชาด ตลอดจนการออกร้านค้ากาชาด และผลิตภัณฑ์ชุมชน หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) สินค้าตลาดประชารัฐ และการออกร้านจำหน่ายสินค้า เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว ณ บริเวณลานด้านหลังศาลางกลางจังหวัดเชียงใหม่

ถวายแจกันดอกไม้….ผศ.อาคม ตันตระกูล ประธานชมรมนักวิทยุและโทรทัศน์เชียงใหม่-ลำพูน ถวายแจกันดอกไม้แสดงความยินดีแด่พระวิมลมุนี ดร.(นนทพันธ์ ปภสสโร ป.ธ.5, ศษ.ม. ปร.ด.) รองประธานพระธารมจาริก รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ณ วัดศรีโสดาพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

มวลชนสัมพันธ์…..ผศ.ดร.มัชฌิมา นราดิศร อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พร้อมด้วย พรทิพย์ ยุทธโกศา หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ระวิวรรณ์ เจริญทรัพย์ รักษาการแทน ผอ.ศูนย์บริการสุขภาพแบบครบวงจรแห่งภาคเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MFU Wellness Center) ร่วมกันเปิดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ ณโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย-จีน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แสดงความยินดี….อรรถภัณฑ์ รังษี ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเชียงราย เป็นปลื้มกับ เพชรรพี รังษี สำเร็จการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ภัทรกมล รังษี สองบุตรสาว สำเร็จการศึกษา วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จาก BANGALORE UNIVERSITY ญาติๆไปร่วมยินดีคับคั่ง ณ ห้องอาหารชิลดูวิว สามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

ประชุมกรรมการ….บุญส่ง ตินารี นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย รักษาการแทนปลัดจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและกำหนดการออกตรวจประเมินผลงานการคัดเลือกกำนัน – ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเข้ารับรางวัลประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย.

ตั้งกองทุน….ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมว.กระเกษตรและสหกรณ์ มอบเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่ตัวแทน ชรบ.อ.แม่ใจ จ.พะเยา เพื่อตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในโอกาสเป็นประธานพิธีฉลองสมโภช องค์พระเจ้าทองทิพย์นาคปรก พระประธาน ประจำ ณ สวนสาธารณะเกาะกลางน้ำรูปหัวใจ หนองเล็งทรายแม่ใจ สถานที่ก่อสร้างพุทธอุทยานจังหวัดพะเยา ตามมติคณะสงฆ์จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ใช้ทางม้าลาย….สุภมาส ลีลารักษ์สกุล ขนส่งจังหวัดลำพูน พร้อมด้วคณะร่วมกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย “ยานพาหนะทุกคันหยุดตรงทางม้าลาย คนเดินเท้า ใช้ทางม้าลายและทางข้ามทุกครั้ง” เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่ลดความเร็วในเขตชุมชน สถานศีกษา สถานพยาบาล ให้ชะลอความเร็วในที่คับขันโดยมี อนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี ณโรงเรียนอนุบาลเมืองลำพูน3

รักบ้านเกิด….มนัสน์ หม่องต๊ะ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านแป้น จ.ลำพูน เปิดโครงการรักษ์บ้านเกิด สร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่ ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสตอบแทนคุณบ้านเกิด สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดสร้างถิ่นกำเนิดให้น่าอยู่เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

สักการะ….นพ.วิชิน โชติปฎิเวชกุล ผอ.โรงพยาบาลแพร่ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแพร่ ประกอบพิธีไหว้สักการะพระพุทธรูป และศาลประจำโรงพยาบาลแพร่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 เพื่อเป็นสิริมงคล แก่เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และผู้มารับบริการ

ขับขี่ปลอดภัย….โชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดแพร่ ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถ พร้อมทั้งได้บูรณาการร่วมกับตำรวจภูรจังหวัดแพร่ สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และฝ่ายปกครอง ในการตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ และตรวจจัดระดับแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ และให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ณ สำนักขนส่ง จ.แพร่

กำลังใจ….พล.ต.ต. ดเรศ กัลยา ผบก.ภ.จว.น่าน พร้อมคณะฯ รับมอบสิ่งของเครื่องบริโภคจากพ่อค้าประชาชน ณ หน้าอาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัดน่าน เพื่อนำไปมอบต่อยังจุดตรวจต่างๆ เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่ประจำจุดบริการประชาชน และสำหรับไว้บริการประชาชน ผู้แวะพักตามจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2567

ถนนปลอดภัย….เทิดบุญ ศิลารมณ์ นายอำเภอสันติสุข จ.น่าน และ พตอ.สมชาย กาวิเนตร ผกก.สภ.อ.สันติสุข พร้อมด้วยจิตอาสาทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาออกปฎิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยบนท้องถนนหมายเลข 3 ซึ่งเป็นจุดเด่นการท่องเที่ยวที่มีผู้ขึ้นไปเที่ยวชมนับหมื่นคนในช่วงเทศกาลที่ผ่านมา

รวมน้ำใจ….สุรินทร์  กังวาลไพร  ประธานศิษย์เก่าโรงเรียนบ้านป่าหมาก อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมคณะกรรมการศิษย์เก่าฯทอดผ้าป่าสามัคคีหาทุนสร้างสร้างอาคารเรียนชั่วคราวของโรงเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ใช้เพราะก่อนหน้านี้อาคารเรียนถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง คณะศิษย์เก่าชาวบ้านป่าหมาก ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับบุญทอดผ้าป่าช่วยกันสร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้น้องๆในครั้งนี้