ภารกิจนายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10 ม.ค.-12 ม.ค.66 ที่ผ่านมา ฟิตปั๋ง!!.. ลงเครื่องปุ๊ป เดินเยี่ยมชมตลาดช้างเผือก “สตรีทฟู้ด”กลางเมืองเลยทันทีทักทายร่วมถ่ายภาพกับพ่อค้า-แม่ค้า ประชนและนักท่องเที่ยว เรียกเสียงฮือฮาส่งเสริมการท่องเที่ยวไปในตัว….

เช้าวันที่11 ม.ค. เรียกประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ห้องประชุมกองบิน 41เพื่อติดตามโครงการสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วยเรื่อง 1 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสนามบินล้านนา (เชียงใหม่แห่งที่ 2) 2 ความคืบหน้าโครงการรถแดงไฟฟ้า (EV) 3 ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนวงแหวนรอบ 3 เชียงใหม่ 4 แผนการเดินทางไปสถานที่ท่องเที่ยว 7 แห่ง 5 การพัฒนาถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ 6 ความคืบหน้าการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2566 7 ความพร้อมปฏิบัติการฝนหลวง เพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 และสาธิตวิธีการปล่อยฝนหลวง ณ บริเวณจุดจอดอากาศยานกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กองบิน 41 8 ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาจุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ภาคเหนือ และการทำแนวกันไฟ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาการควบคุมไฟป่าภาคเหนือ ต.สุเทพ 9 ความคืบหน้าแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (โครงการพืชสวนโลก) และ 10 เป็นประธานพิธีสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีปีใหม่ลาหู่นานาชาติ ครั้งที่ 1 ณ อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ อ.สันทราย….หลังประชุมและลงพื้นที่แล้วพอสรุปใจความแยกเป็นประเด็นได้ดังนี้!!…

“โครงการสร้างสนามบินล้านนา” การท่าอากาศยานเชียงใหม่แห่งที่ 2ใช้เงินลงทุนประมาณ 7 หมื่นล้านบาท อยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด หรือ AOT พื้นที่ประมาณ 8,000 ไร่ ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และอำเภอบ้านธิ จ.ลำพูน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการให้สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเพิ่มเส้นทางการบินในอนาคต ซึ่งนายกรัฐมนตรีฯ มีนโยบายเร่งรัดให้ศึกษาแนวทางการพัฒนาสนามบินแห่งใหม่นี้ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยสนามบินล้านนาที่จะก่อสร้างใหม่นั้น สามารถรองรับผู้โดยสารได้ปีละ 21 ล้านคน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดผ่านการท่องเที่ยว สร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงได้….

“ปัญหาหมอกควัน” นายกฯขอบคุณทุกหน่วยงาน ข้าราชการ และทุกฝ่าย ที่ช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆจนคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น??..สถานการณ์ต้องดีขึ้นทุกวัน และเมื่อเทียบตัวเลขปีที่แล้วของ PM 2.5 ปีนี้พบว่าปัญหาฝุ่นลดลงไปหลายเท่าตัว “ขอให้ทุกท่านทุกฝ่ายช่วยกัน ซึ่งการทำงาน 2 เดือนที่ผ่านมา ทุกหน่วยงาน ที่ทำงานประสานงานกันอย่างดี ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นจุดศูนย์รวมของจิตใจและช่วยกันประสานให้ทุกฝ่าย เหมาะสำหรับการเป็นแม่แบบไปใช้ในจังหวัดอื่นๆต่อไป….

“ปัญหาจราจรและการคมนาคมที่ติดขัด” หลังจากนี้จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดในตัวเมืองเชียงใหม่..ส่วนข้อเสนอโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมต่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว ลดการใช้รถยนต์ เพื่ออากาศที่สะอาด และลดความแออัดในเมืองเป็นสิ่งที่ดีและเห็นด้วย เชียงใหม่ควรสร้างรถไฟฟ้า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เพราะนักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่ในระดับต้นๆ ถือเป็นเมืองที่ใหญ่มาก แต่ยังไม่มีระบบของขนส่งมวลชนที่ดี ตรงนี้ต้องพิจารณา ถือว่ามีประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจหลักของประเทศ ทั้งนี้ในระหว่างก่อสร้างไม่ต้องห่วงเรื่องปัญหาจราจร จะทำจริงก็ต่อเมื่อถนนวงแหวนรอบใหม่เสร็จก่อนเพื่อแบ่งเบาภาระการจราจรลงได้….

“พัฒนารถสี่ล้อแดงไฟฟ้า” รถแดงถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นเสน่ห์ของการท่องเที่ยว ซึ่งเราต้องให้ความสำคัญต่ออากาศสะอาดด้วย การทำรถ EV ต้องสนับสนุนเรื่องเงินทุนและดอกเบี้ยต่ำ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพูดคุยกันให้เป็นรูปธรรมและขอให้เป็นวาระสำคัญเพื่อมาสนับสนุนจุดนี้ โดยเฉพาะธนาคารที่อยากมีส่วนช่วยเหลือสังคมและอยากจะมาช่วยดูแลตรงนี้….

“พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว” เป็นการติดตามความคืบหน้าพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างงานใหม่ๆ และสร้างรายได้ให้คนในจังหวัด ซึ่งเชียงใหม่ เป็นจังหวัดที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี รัฐบาลมีความตั้งใจพัฒนาต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวให้ทันสมัย มีมาตรฐานสากล การใช้งบประมาณแผ่นดิน เมื่อลงทุนไปแล้วต้องคุ้มค่า ทำงานกันเป็น”ทีมไทยแลนด์”ที่แข็งแกร่ง ต้องทำให้ประชาชนที่เสียภาษีเข้าใจ มีการบูรณาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและมีการโฆษณา เชื่อมโยงไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัดภาคเหนือตอนบนเช่น จ.ลำพูน ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน และ จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ไม่ใช่แค่เชียงใหม่จังหวัดเดียว…..

สนั่นลั่นทุ่ง สรุปประเด็นเนื้อหาสาระหลังภารกิจ นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เผื่อบางท่านที่ไม่ได้ติดตาม!!…ทุกโครงการที่รัฐบาลและนายกฯทุ่มสรรพกำลังลงมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่และจังหวัดภาคเหนือตอนบน นั้นดีและควรสนับสนุนเพราะทุกฝ่ายได้ประโยชน์ “ทุกข์ของประชาชน”ก็คือทุกข์ของแผ่นดินรัฐบาลมีหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้ว..แต่มีเสียงกระชิบ??..จากคอการเมืองกระชิบกระซาบกันว่า!!..นายกฯลงพื้นที่เชียงใหม่บ่อยจัง!!..

ทำให้หวนนึกถึงสมัย “ทักษิณ” เป็นนายกฯสมัยแรกเลย นายกฯทักษิณ สมัยนั้นลงพื้นที่นำโครงการใหญ่ๆหลายโครงการมาลงที่เชียงใหม่ สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชาวเชียงใหม่จนเป็นขวัญใจของคนเชียงใหม่ติดลมบนมาหลายสมัย เลือกตั้งทีไรคนเชียงใหม่เทคะแคนให้ผู้สมัครของพรรคชนะพรรคการเมืองคู่แข่งทุกเขต รวมทั้งคะแนนแบบ”ปาร์ตี้ลิสต์”หรือบัญชีรายชื่อ ทุกครั้งเมื่อมีการเลือกตั้ง ไม่มีพรรคการเมืองไหนลุ้นชนะได้..กระทั่งเลือกตั้งล่าสุด สส.66.ที่ผ่านมา “มนต์พ่อมดแม้วเสื่อม” พรรคเพื่อไทยเพลี่ยงพล้ำให้กับพรรคก้าวไกล และพลังประชารัฐ เสียเก้าอี้ สส.ไป 8 ที่นั่ง ได้ สส.เพียง 2 คนเท่านั้น ส่วนคะแนน สส.บัญชีรายชื่อ อันดับ 1 พรรคก้าวไกล ได้ 404,011 คะแนน พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ได้ 318,046 คะแนน แพ้ก้าวไกลหมดรูป “เสียหน้า”เสียหายหลายแสนเลยทีเดียว!!..ฐานะเวียงพิงค์คือเมืองหลวงของพรรคเพื่อไทย….///

เสริมบารมี….พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา เจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง เมตตาจัดพิธีสืบชะตาหลวงให้แก่ รัฐพล วราดิศร ผวจ.พะเยา และข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ได้รับแต่งตั้ง-ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ใน จ.พะเยา ในช่วงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2567 จึงถือโอกาสจัดพิธีสืบชะตาหลวงตามประเพณีล้านนา เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสริมบารมี ให้มีพลังร่วมกันปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังสามารถ ไม่มีอุปสรรคในการพัฒนาเมืองพะเยา

ตรวจสต็อก….นฤมิต สมัคร เกษตร จ.พะเยา มอบหมายให้ ฆนากร จักรใจวงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ สังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร จ.พะเยา ร่วมกับคณะทำงานตรวจสอบเอกสารหลักฐาน และสต๊อกข้าวโพด จ.พะเยา ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ (ครั้งที่1) ตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2566/67 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 แห่ง ซึ่งได้ทำการตรวจจำนวน 2 จุด ได้แก่ อ.ปง อ.เชียงม่วน พบว่าผู้ประกอบการทั้งสองแห่งมีมูลค่าของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เก็บสต๊อกมากกว่ามูลค่าตั๋วที่ได้จากธนาคารที่อนุมัติให้กู้เงินโดยเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ

พร้อมเป็นเจ้าภาพ….ดร.มนต์ณภัครณ์ ธีร์ตระกูล ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชน จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ แถลงข่าวการจัดงานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2567 “ศาสตร์ศิลป์แห่งล้านนา สู่การศึกษาเอกชนที่ยั่งยืน” ณ โรงแรมเสนโฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย.

รองรับผู้โดยสาร….ดร.กีรติ กิจมานะวัฒน์ กก.ผอ.ใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) น.ต.สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผอ.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมตรวจความพร้อม ในการรองรับการให้บริการและการอำนวยความสะดวก เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการและเพิ่มความพึงพอใจให้กับผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย.

ฉลองครบ 70 ปี….ผู้บริหารสินธานี ร่วมมอบรางวัลใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ให้กับผู้โชคดี จำนวน 7 ท่าน จากการร่วมรายการในโอกาสฉลองครบรอบ 70 ปี สินธานี แจกหนัก จัดเต็ม ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ณ ห้างสินธานีคอมเพล็กซ์ จ.เชียงราย.

อำเภอยิ้ม….สันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เปิดกิจกรรมออกหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว “ชุมชนทากาศเหนือปงผาง escape ” โดยมีโยธิน ประสงค์ความดี รอง ผวจ.ลำพูน ประกอบ ยอดยา นายอำเภอแม่ทา พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วม พร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเสริมปัญญาเยาวชน จากสภากาชาดไทยแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านแม่สะแง๊ะ และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภค บริโภค แก่ผู้สูงอายุในพื้นที่ อีกด้วย

ขับเคลื่อน….อนุสรณ์ วงศ์วรรณ นายก อบจ.ลำพูน พร้อมคณะลงพื้นที่ รพ.สต.หนองหนาม ต.หนองหนาม และ รพ.สต.หนองหล่ม ต.ศรีบัวบาน ซึ่งสังกัด อบจ.ลำพูน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการยกระดับ รพ.สต.ในพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน พร้อมมอบ เเนวนโยบายแนวทาง พบปะ ติดตาม เยี่ยมเยือน เสริมพลังให้กับแก่บุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

สู้หมอกควัน….ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง ประชุมเตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ (Kick off) การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง

สำรวจ….วีรพงศ์ รัตนศรี นายอำเภอปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สำรวจระบบน้ำประปา(บาดาล) เพื่อแก้ไขปัญหาให้ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ และลงพื้นที่สำรวจเส้นทางธรรมชาติ ต.นาปู่ป้อม อ.ปางมะผ้า เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและหาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ดึงนักท่องเที่ยวลงพื้นที่ปางมะผ้าทุกช่วงฤดูกาล สร้างรายได้ให้ชุมชน พร้อมมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านด้วย

พัฒนาพท้นที่….อินสอน อินตาวงษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยวม จ.แม่ฮ่องสอน วิพูล กาวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านจอมกิตติ หมู่ที่ 13 ต.แม่ยวม พร้อมเจ้าหน้าที่จิตอาสาร่วมพัฒนาพื้นที่บริเวณห้วยปางโจ้ก ทำแนวป้องกันตลิ่งพัง ปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนในอนาคตต่อไป

เจิมป้าย….พระครูสังฆรักษ์วีรวัฒน์ วีรวฑฺฒโน วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จ.เชียงใหม่ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา เยี่ยมให้กำลังใจและประกอบพิธีเจิมป้าย เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับสมาชิกกองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจประจำจังหวัดแพร่ โดยมี พ.ต.อ. คมสัน พุ่มไพศาลชัย เป็นประธานกองทุนส่งเสริมอาชีพครอบครัวตำรวจแพร่ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ วัดป่าดาราภิรมย์เชียงใหม่ ได้มอบกระบือจำนวน 133 ตัว วัวจำนวน 124 ตัว รวมทั้งหมด 257 ตัว ณ ห้องประชุม ภ.จว.แพร่

มอบอุปกรณ์….โชติกา หอมยก ขนส่งจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาการขนส่ง ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ จัดพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการ อันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนน ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมี ประเสริฐ ฉลอม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธี และเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ ร่วมในพิธีมอบอุปกรณ์ผู้พิการฯด้วย

สถานีสุขภาพ…เสนอ เวชสัมพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดสถานีสุขภาพ Health Station ตลาดสดบ้านพระเนตร ในเขตเทศบาลเมืองน่าน โดยมี พญ.วาริกา รัตนจันทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองน่าน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

พัฒนาแรงงาน….กิ่งก้อย น้อยสะปุ๋ง ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เปิดฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 Gig Worker หลักสูตรการปูกระเบื้องเคลือบ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แรงงานนอกระบบ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งมีทักษะความรู้ในสาขาอาชีพที่จะเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้ เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้มากขึ้น อีกทั้งยังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบำเพ็ญบุญ จ.น่าน

กีฬาสัมพันธ์….มนูญศักดิ์ สังข์ทอง นายอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน เปิดโครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าคาหลวง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลป่าคาหลวง เพื่อส่งเสริมความมีระเบียบวินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านหลวง จ.น่าน

รายการ พระทำ พระครูพิศิษฏ์พัฒนสาร ปลัดสุชาติ เจ้าอาวาสวัดห้วยบง จ.เชียงใหม่ พระสงฆ์ผู้เป็นศูนย์รวมจิตวิญญาณชาติพันธุ์ปกาเกอะญอ พระผู้เห็นว่า ศีลธรรมความดีงามกำลังสูญสลายหายไปกับความเจริญที่หลั่งไหลเข้ามา จะทำอย่างไร ให้ประชาชน ตระหนักในหลักธรรมความดีที่ต้องเจริญไปพร้อมกับวัตถุได้ รวมถึงบุกป่าฝ่าดอยเพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ในพื้นที่ห่างไกล และการใช้การสื่อสารของโลกสมัยใหม่ในการเผยแผ่ธรรมะด้วยเนื้อหาที่เรียบง่าย เป็นกลาง เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี ไม่ว่าจะกลุ่มชาติพันธุ์ใด หรือนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ไปพบกับงานที่พระท่านทำจริง ติดตามรับชมได้ทาง YouTube : พระทำ Monk Do , Facebook : monkdo.pratham , TikTok : @monk.do4