ขยายถนนเชื่อมต่อจังหวัดภาคเหนือตอนบน พัฒนาศักยภาพเมืองรองโดยมีเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง….หลังจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อติดตามติดตามความคืบหน้าการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลฯ..โครงการพัฒนาคมนาคมเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ เป็นโครงการหนึ่งที่ถูกหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุม??.. นายกรัฐมนตรี ได้เร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านงบประมาณ เร่งจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาปรับปรุงถนนเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดข้างเคียง เช่น จ. แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำพูน ลำปาง เพื่อให้ประชาชนเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย และสามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองได้อีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้จังหวัดเชียงใหม่พัฒนาเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของภาคเหนือ ผ่านการยกระดับโครงข่ายการเดินทางในภาพรวมตั้งแต่ทางอากาศและทางถนน ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ!!..

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีขอให้ทั้งส่วนราชการและประชาชน ช่วยกันเร่งรัดการพัฒนาการคมนาคมขนส่งในจังหวัด และเสนอแนะปัญหาที่ต้องการให้รัฐบาลเข้ามาแก้ไข เพื่อให้การเดินทางในจังหวัดมีคุณภาพที่ดี ตอบสนองความต้องการของประชาชนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป….

เด้งรับนโยบายทันที “ซูเปอร์ผู้ว่าฯ” นิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าเซมเบ้ ผวจ.เชียงใหม่ แจ้งว่าจังหวัดเชียงใหม่มีโครงการจะขยายถนนเชื่อต่อจังหวัดใกล้เตียงหลายสาย รวมทั้งขยายและปรับปรุงถนนในตัวเมืองเชียงใหม่แล้วในขณะนี้ ??.. เช่นโครงการถนนหมายเลข 107 เชียงใหม่-ไชยปราการ-ฝาง-แม่อาย-แม่จัน เชื่อต่อกับ จ.เชียงราย ถนนหมายเลข 116 ลำพูน-อ.ดอยหล่อ- ทางเลี่ยงเมือง อ.จอมทอง เชื่อต่อกับ จ.ลำพูน รวมทั้งทางผังเมืองรวมชุมชนจอมทอง ขยายเป็น 4 ช่องจราจร….

ส่วนถนนหมายเลข 108 จอมทอง-ฮอด เชื่อมต่อกับ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน และถนนหมายเลข 1095 อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่-เชื่อมต่อกับ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้เพิ่มมาตรฐานชั้นทาง ขณะเดียวกันถนนทางขึ้นแม่กำปอง-กิ่วฝิ่น เชื่อมต่อกับ อ.แจ้ซ้อน จ.ลำปาง ขยายผิวจราจรให้กว้างขึ้นและปรับพื้นผิวถนนให้สามารถสัญจรเดินทางง่ายขึ้น ขณะที่ถนนหมายเลข 1004 ห้วยแก้ว-พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จะมีการก่อสร้างและปรับปรุงทางเดินเท้า และถนนวงแหวนรอบ 3 อ.เมืองเชียงใหม่ ขยายเป็น 6 ช่องทางจราจร….

โดยมีการได้สั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเสนอของบประมาณภายใน 2568 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ลดปัญหาการจราจรติดขัด และสามารถเชื่อต่อกับจังหวัดใกล้เคียงเพื่อความสะดวกทางคมนาคม ของจังหวัดใกล้เคียงในแถบภาคเหนือตอนบน หากทุกโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลดีกับทุกจังหวัดที่เชื่อมต่อกับเชียงใหม่ ทั้งด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการเดินทางไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนด้วย/..เจ๋ง.เยี่ยม.ขอให้ทุกโครงการสำเร็จโดยเร็วไร้ปัญหาอุปศรรคในการดำเนินการ เพื่อพัฒนาจังหวัดภาคเหนือตอนบนของพวกเราทุกคน….//

60 ปี มช…..ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ก้าวเข้าสู่โลกใบใหม่กับ 60 ปีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกิจกรรม “Light up CMU 60th Anniversary” ภายในงานพบกับศิลปิน SAFEPLANET, ROGER THAT และ SLOT MACHINE ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีวาระครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2567

ให้การต้อนรับ….พล.ต.ท.กฤตธาพล ยี่สาคร ผบช.ภ.5 ให้การต้อนรับ Mr. Higuchi Keiichi กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือระหว่างหน่วยงาน ณ ห้องรับรองตำรวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่

ซับไออุ่น….พ.อ.วีระชัย ผองแก้ว ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ร่วมกับ กองร้อยทหารม้าที่ 2 กองบังคับการควบคุมผาดง หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนที่ 309 กองกำลังผาเมือง ผู้นำชุมชนบ้านหนองเขียว ลงพื้นที่นำผ้าห่มกันหนาว มอบให้กับประชาชนที่ประสบภัยอากาศหนาวเย็น เพื่อเป็นการ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในห้วงฤดูหนาว ณ บ้านหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ระดมทุน….พุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีถวายผ้าป่า “บวร.บรม.ครบ. เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าให้ประเทศชาติและโลกใบนี้” เป็นการระดมทุนสำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันไฟป่า และ PM 2.5 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงราย

กำลังใจครู….กวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยคณะครูได้เข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจ คุณครูอัจฉราภรณ์ ยศบุญ จากเหตุการณ์คนร้ายบุกทำร้าย เมื่อวันที่ 20 มกราคม ภายในโรงเรียนบ้านโป่งเกลือ ณ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์

ส่งเสริมคนดี….ชวกร พันธุศิลป์ และ อัครพนธ์ จำรัส นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียน ท. 6 รับรางวัลเพื่อเป็นการเชิดชูความดี และยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี ที่ทั้งสองคนเก็บกระเป๋าของนักท่องเที่นวได้และนำส่งคืนเจ้าของ โดยมีพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผวจ.เชียงราย เป็นประธานในการมอบประกาศเกียรติคุณ ณโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมืองเชียงราย.

ไฟส่องสว่าง….กฤษณา-กฤษฎี ปรีเลิศ ร่วมกับครอบครัวและญาติมิตรทำบุญจัดซื้อโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์ และไฟส่องป้ายวัด ถวายพระวรวัตรวรเมธี เจ้าอาวาสวัดไชยอาวาส ต.เวียง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้แก่ป้ายวัดได้มองเห็นชัดเจนเวลากลางคืนและแสงสว่างทางเข้าประตูวัด เพื่อความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมศาสนกิจในยามค่ำคืน

เก็บข้อมูล….นฤมิต สมัคร เกษตรจังหวัดพะเยา มอบหมาย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตร จ.พะเยา ลงพื้นที่บ้านแม่ทาย ม.9 ต.ออย อ.ปง และ บ้านน้ำมิน ม.6 และ ม.13 ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ เพื่อสำรวจและติดตามสถานการณ์ผลิตกาแฟ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการบริหารจัดการกาแฟในพื้นที่ จ.พะเยา

วันครู….สันติธร ยิ้มละมัย ผวจ.ลำพูน เป็นประธานงานวันครู จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 68 โดยมีรุ่งทิพย์ ทาวดี ศึกษาธิการจังหวัดลำพูน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานจำนวนมาก โดยมีกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และมอบรางวัลยกย่องเชิญชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 84 ราย ณ หอประชุมยุคลธร โรงเรียนอรพินพิทยา จ.ลำพูน

40 ปีหอการค้าลำปาง….ชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผวจ.ลำปาง เปิดงานฉลองครบรอบการก่อตั้ง 40 ปี หอการค้าจังหวัดลำปาง โดยมี กิติพันธ์ นวลจันทร์ฉาย ประธานหอการค้าจังหวัดลำปางพร้อมสมาชิกฯ นิติยา พงษ์พานิช ชนาธิป เสมแย้ม พัชระ สิมะเสถียร หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอย่างคับคั่ง

กาแฟแม่ฮ่องสอน….เชษฐา โมสิกรัตน์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย จิราภรณ์ โมสิกรัตน์ นายกเหล่ากาชาดฯ เปิดโครงการประกวดสุดยอดกาแฟแม่ฮ่องสอน เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรสู่คุณภาพ และอัตลักษณ์กาแฟอาราบิก้าในจังหวัด เพิ่มมูลค่าสู่มาตรฐานตลาด ภายในงานการประกวดสุดยอดกาแฟ แข่งขันดริปกาแฟ การจัดเสวนากาแฟแม่ฮ่องสอน ยั่งยืน และการปาฐกถพิเศษ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับบทบาทการขับเคลื่อนกาแฟสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

สืบสานประเพณี….พงษ์เพชร จันทร์อ้าย ส.อบจ.แม่ฮ่องสอน เขต 3 อำเภอสบเมย พร้อมคณะเป็นตัวแทนอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.ฮ่องสอน มอบเงินสนับสนุนการจัดงานวันของดีอำเภอสบเมยและประเพณีวัฒนธรรมรวมชนเผ่าชาวสบเมย โดยมี ศราวุธ ทังดิน นายอำเภอสบเมย รับมอบเพื่อร่วมส่งเสริมกิจกรรมการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายกะเหรี่ยง และเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงของดีพริกกะเหรี่ยงอำเภอสบเมยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

งดเผา….ชุติเดช มีจันทร์ ผวจ.แพร่ เปิดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ประจำปี พ.ศ.2567 เพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่ส่วนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนโดยรวม

ซ้อมไว้ก่อน….นพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและคณะครูโรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมฝึกซ้อมแผนระงับเหตุอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองแพร่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุอัคคีภัย และเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ และวิธีอพยพหนีไฟอย่างถูกต้องและปลอดภัย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง อำเภอเมืองแพร่

ทหารผ่านศึก….พล.อ.เดชนิธิศ เหลืองงามขำ ผอ.องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก พร้อมคณะผู้บริหารข้าราชการ และประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อรำลึกถึงวีระกรรมทหารผ่านศึกผู้กล้าหาญ และเสียสละเพื่อชาติในอดีต ณ อนุสาวรีย์วีรกรรมพลเรือนตำรวจทหาร อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

ต้านยาเสพติด….ทรงยศ รามสูต สส.น่าน เขต 1 เปิดงานการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านภัยยาเสพติด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลายประเภท เพื่อดึงเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬา ร่างกายแข็งแรงและห่างไกลจากยาเสพติดที่กำลังระบาดอยู่ในสังคมขณะนี้ โดยมี สมผล ใหม่แปลง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวกให้การต้อนรับและกล่าวรายงานการจัดงาน ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อสวก จ.น่าน