การช่วยตัวเอง ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งช่วยในการผ่อนคลายจากความเครียดต่างๆ ในแต่ละวัน ซึ่งในแต่ละคนอยากจะมีการทำกิจกรรมดังกล่าวมากน้อยแตกต่างกันไปในแต่ละคน ซึ่งวันนี้ พี่หมอกุ๊กไก่ จะมาพูดคุยกันถึงการช่วยตัวเอง โดยส่วนมากอาจนึกถึงคุณผู้ชายมากกว่าคุณผู้หญิง แต่แท้จริงการช่วยตัวเองสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิง แต่ความถี่ของการช่วยตัวเองอาจจะมีความแตกต่างกันโดยรวมแล้ว จึงมีคำถามต่างๆ ตามมาเช่นเดียวกัน

หนึ่งในคำถามที่เป็นข้อสงสัยนั้นคือ “ผู้หญิงช่วยตัวเองน้อยกว่าผู้ชาย เพราะยากกว่าจริงหรือไม่” ซึ่งจริงๆ แล้ว เมื่อเทียบระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ผู้ชายมีอัตราส่วนของการถึงจุดยอด (orgasm) เป็นอัตราส่วน 3 : 1 ของผู้หญิง ซึ่งแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ชายสามารถถึงจุดสุดยอดได้มากกว่าผู้หญิงถึง 3 เท่า

นอกจากนั้นมีรายงานว่าผู้หญิง ไม่เคยถึงจุดยอดประมาณ 10-15% ซึ่งแตกต่างจากผู้ชายที่มี 5% เท่านั้น ซึ่งก็มีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการถึงจุดสุดยอดของผู้หญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยตัวเองที่อาจส่งผลกระทบทำให้ความถี่น้อยกว่าผู้ชายดังนี้
-ฮอร์โมน (Hormone) เป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ที่ส่งผลกระทบ เนื่องจากฮอร์โมนที่ชื่อ เทสโทสเตอโรน (Testosterone) ซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความรู้สึกรักใคร และความต้องการทางเพศ ในผู้ชายถูกผลิตที่บริเวณถุงอัณฑะโดยตรง ส่วนในผู้หญิงถูกผลิตในรังไข่ ต่อมหมวกไต เซลล์ไขมัน และเซลล์ผิวหนัง แต่แตกต่างกันที่มีปริมาณที่น้อยกว่าผู้ชาย

ซึ่งแน่นอนที่สุดว่า มักจะส่งผลต่อความต้องการทางเพศมีความแตกต่างกัน ผู้หญิงจึงมีความต้องการน้อยกว่าผู้ชาย แต่ก็อาจจะไม่เสมอไป อย่างไรก็ตาม ก็ส่งผลกระทบต่อการช่วยตัวเองอย่างแน่นอน

-สรีระ อย่างที่ทราบกันดีว่าในผู้ชายนั้น สรีระสามารถช่วยตัวเองได้ง่ายกว่า ซึ่งแตกต่างจากผู้หญิงที่มีจุดเสียว หรือจุดที่กระตุ้น เพื่อทำให้ถึงจุดยอดนั้นยากกว่า และนานกว่าของผู้ชาย ทำให้ยากต่อการช่วยตัวเองเพื่อให้เสร็จภารกิจ

-การเข้าใจร่างกายของตัวเราเอง นั้นเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญ โดยการเข้าใจร่างกายตัวเอง มีส่วนสำคัญอย่างมาก ผู้หญิงหลายคนไม่เข้าใจร่างกายตัวเองหรือความชอบตัวเอง นั่นหมายถึงเมื่อมีการช่วยตัวเองเกิดขึ้น แต่สุดท้ายแล้วทำเท่าไหร่ก็ไม่ถึงจุดสุดยอด จนทำให้รู้สึกไม่อยากจะทำ ซึ่งในละคนมีตอบสนองต่อจุดสัมผัสในแต่ละที่ที่แตกต่างกัน หรือมีวิธีการทำยังไม่ถูกใจ ยังไม่ชอบ หรือไม่ถูกรสนิยม ถือว่าเป็นส่วนสำคัญสำหรับผู้หญิง ที่จำเป็นต้องเข้าใจตัวเอง เพื่อสนองต่อความต้องการได้อย่างถูกใจ

การช่วยตัวเองของผู้หญิงนั้นมีความยากกว่าผู้ชาย ทั้งเรื่องของสรีระร่างกาย/ฮอร์โมน/และที่สำคัญคือการเข้าใจร่างกายของเราเอง โดยการสำรวจตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นจุดที่กระตุ้นร่างกาย ความชอบ หรือเรื่องรสนิยมนั้น อาจจะส่งผลต่อการช่วยตัวเองมากขึ้น ยังอาจส่งผลทำให้ถึงจุดสุดยอด (orgasm) และเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้นอีกด้วย…

……………………………………………………………………
คอลัมน์ : Ladies Bible
โดย หมอกุ๊กไก่-แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช