“Campus Life” สัปดาห์นี้ พาไปส่องกิจกรรม “เอิ้นน้องมาติว” ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน โดย กลุ่มนิสิตอิสระ ไทมอ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มมส) ร่วมกับ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาราจักร (กอ.รมน.) และยุวชนประชาธิปไตย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนม.ค.ที่ผ่านมา เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับน้องๆนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของระบบ TCAS ที่อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มมส

กิจกรรมดังกล่าวอัดแน่นไปด้วยสาระเต็มๆ เช่น การบรรยายในหัวข้อ “ทำความรู้จักระบบ TCAS”, “Portfolio ทางลัดสู่มหาลัย” , “เสริมสร้างพลังบวก เติมไฟเข้าสู่รั่วมหาวิทยาลัย”, “เปิดเคล็ดลับวิชามารกับพี่มหา’ลัย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุทิน คลังแสง รมว.กลาโหม มาเป็นประธานเปิดงานพร้อมกล่าวให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน ด้วย

อิทธิพล หลวงโปธา

“อิทธิพล หลวงโปธา” ประธานไทมอ กลุ่มนิสิตอิสระ มมส บอกว่า กิจกรรมเอิ้นน้องมาติว ภายใต้โครงการพี่สอนน้องมีที่เรียน เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ จากวิทยากรจากมหาวิทยาลัยต่างๆสู่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของระบบ TCAS โดยเฉพาะในรอบที่ 1 (Portfolio) ผ่านกิจกรรมเชิงบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตอบคำถามเพื่อไขข้อสงสัย มุ่งสร้างเสริมทักษะ ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง และประยุกต์ใช้การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ตามแนวทางการรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

“กิจกรรมที่จัดขึ้นจะทำให้เยาวชนได้รับความรู้ในระบบ TCAS โดยเฉพาะการทำ Portfolio ที่เป็นทางลัดเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น” “อิทธิพล” กล่าว

นับเป็นอีกโครงการดีๆของนิสิตมมส ที่เห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนที่จะก้าวสู่การเป็น “เฟรชชี่” ในรั้วมหาวิทยาลัยต่อไป