@@@………. ทีมกงสุล สถานเอกอัครราชทูต (สอท)  ณ กรุงวอชิงตัน ได้เดินทางไปให้บริการกงสุลสัญจรที่วัดสัทธาธรรม เมือง Schertz และวัดพุทธดัลลัส เมืองดาลลัส,รัฐเท็กซัส ระหว่างวันที่ 4-11 มกราคม 2567 โดยมีชาวไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองและรัฐใกล้เคียง เช่น เมือง San Antonio เมือง Dallas เมือง Houston เมือง Austin และรัฐใกล้เคียง เช่น รัฐลุยเซียนา,รัฐเซาท์ แคโรไลนา,รัฐโอคลาโฮมา และรัฐฟลอริดา เป็นต้น มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน แล้ว ทางทีม สอท. ยังได้อำนวยความสะดวกเป็นพิเศษแก่ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 70 ปี ขึ้นไปด้วยการออกหน่วยกงสุลสัญจรพิเศษให้บริการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมและการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินแก่ผู้ที่ไม่สามารถทำหนังสือเดินทางแบบปกติได้ อีกด้วย  ทั้งนี้ มีผู้ขอเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง 589 ราย,บัตรประจำตัวประชาชน 241ราย  ออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน 3ราย,จดทะเบียนบุตรบุญธรรม รวม 1 ราย และการให้คำปรึกษางานกงสุลทั่วไปอีกกว่า 20ราย  ในโอกาสนี้ ฝ่ายกงสุลของสอท.ได้ยกระดับการให้บริการแก่ประชาชนไทย โดยมีการนำเทคโนโลยีมาอำนวยความสะดวกในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การเปิดให้มีการลงทะเบียนนัดหมายหรือศึกษารายละเอียดการให้บริการของฝ่ายกงสุลผ่านการสแกน QR Code เพื่อความสะดวกรวดเร็วและการใช้ระบบเสียง AI ในการประชาสัมพันธ์การให้บริการกงสุลสัญจรและข้อมูลต่าง ๆ ณ วัดทั้งสองแห่ง ด้วย ภาพบน- พระสงฆ์ และ ทีมกงสุลสัญจร จาก สอท. ถ่ายภาพด้วยกันหลังเสร็จบริการกงสุลสัญจรที่วัดพุทธดัลลัส และ ภาพล่าง-พระสงฆ์ และ ทีมกงสุลสัญจรจาก สอท. ถ่ายภาพด้วยกันหลังเสร็จบริการกงสุลสัญจรที่วัดสัทธาธรรม

@@@………. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นาย Jedidiah P. Royal ตำแหน่ง Principal Deputy Assistant Secretary of Defense for Indo-Pacific Security Affairs โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และการเตรียมวาระการประชุม Thailand–US Strategic and Defense Dialogue ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ศกนี โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความมั่นคงไซเบอร์ การฝึกซ้อมร่วม และโครงการการศึกษาและอบรมทางทหาร (International Military Education and Training : IMET) และการซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์จากสหรัฐฯ ผ่านโครงการ (Foreign Military Sales: FMS)

@@……….ภาพบน-เมื่อวันที่ 10 มกราคม 257 ออท.ธานี แสงรัตน์ ได้เข้าร่วมงาน “Ramayana Across Asia: The Shared Cultural Heritage of the Indo-Pacific” ตามคำเชิญของ Hindu ACTion and Indo-Pacific Rama Allaince ณ อาคารสำนักงานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ Rayburn ออท.ธานี ได้กล่าวบรรยายในหัวข้อ “Ramayana in Thai Culture” เน้นความสำคัญของรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นการตีความรามายณะในแบบไทย ทั้งในด้านคุณค่าทางศีลธรรมและจริยธรรม รวมถึงพลังแห่งความดีเหนือความชั่วร้าย และในด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้านวิจิตรศิลป์และศิลปะการแสดง โดยเฉพาะโขน การแสดงของไทยซึ่งนำเสนอแต่เรื่องราวของรามายณะ ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนในบัญชีรายชื่อตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้แห่งมวลมนุษยชาติ ภายใต้องค์การ UNESCO เมื่อปี 2561 ผู้ที่ได้ร่วมกล่าวอื่น ๆ อาทิ สส. Jim Baird (R-IN), สส. Max Miller (R-OH), สส. Shri Thanedar (D-MI) ,นาย Taranjit Singh Sandhu เอกอัครราชทูตอินเดียประจำสหรัฐฯ, นาย Utsav Chakrabarti ผู้อำนวยการบริหาร HinduACTion และนาย Se Hoon Kim ผู้ประสานงาน Indo-Pacific Rama Alliance….ภาพล่าง–เมื่อวันที่ 5 มกราคม2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ จัดงานรำลึกครบรอบ 19 ปี เหตุการณ์ “สึนามิ” ในมหาสมุทรอินเดียเมื่อปี พ.ศ.2547 และงานเลี้ยงรับรองมิตรประเทศไทยจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานรัฐบาล รัฐสภา ภาคเอกชน สถาบันทางความคิด และชุมชนไทยเข้าร่วม นาย Georgi Panayotov เอกอัครราชทูตบัลแกเรียประจำสหรัฐฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากสึนามิ ได้เล่าถึงประสบการณ์และขอบคุณคนไทยที่ให้การช่วยเหลือตนและภริยาจนรอดชีวิตจากเหตุการณ์สึนามิในครั้งนั้น และย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยสึนามิ และการแบ่งปันน้ำใจต่อกัน  ในโอกาสนี้ ออท.ธานี ได้กล่าวถึงกระบวนการฟื้นฟูของไทย ซึ่งรวมถึงระบบการเตือนภัย และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซี่งส่งผลต่อความเชื่อมั่นในความพร้อมรับมือ การลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ และการท่องเที่ยวของไทย โดยจำนวนนักท่องเที่ยวของไทยเพิ่มมากกว่า 28 ล้านคนในปี 2566 “สึนามิ” ในปี พศ. 2547 ในภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียได้สร้างความเสียหายและสูญเสียในประเทศไทยและอีกมากกว่า 10 ประเทศ คร่าชีวิตผู้คนมากกว่า 300,000 คน “ สึนามิ” ครั้งนั้นทำให้ประจักษ์ถึงการช่วยเหลือซึ่งกันและกันของเพื่อนมนุษย์  ความช่วยเหลือทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลสู่ประเทศไทย ทั้งการช่วยเหลือเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายและการฟื้นฟูชุมชน เป็นต้น

@@………..ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่  จัดงานวันสวนดอกครั้งที่ 3 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ที่ได้เสียชีวิตไปแล้ว โดยพระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก และ เจ้าคณะอำเภอเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และ ศ.นพ.อาวุธ  ศรีสุกรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส,ศ.นพ.เฉลิม  หาญพาณิชย์ พร้อมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ถึงรุ่นปัจจุบันร่วมในพิธี – ภาพแรกบน-ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และคณาจารย์แพทย์ พร้อมเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมในพิธี, ภาพบนถัดไป-ส่วนหนึ่งของศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รุ่น 3 และเพื่อนๆ ถ่ายภาพด้วยกันในงานเลี้ยงตอนกลางคืนโดยมี ศ.,นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี และ ศ.นพ.เฉลิม  หาญพาณิชย์ ( ยืนลางใส่สูท)ไปร่วมด้วย – ภาพแรกล่าง- ดำเกิง  เสพย์ธรรม และครอบครัว ได้มอบเงินหนึ่งล้านบาทให้มูลนิธิศิษย์เก่า มช.บำรุงตึก “สุจิณโณ” เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้ภรรยา พญ.ทวีสุข  เสพย์ธรรม ศิษย์เก่า พชม.รุ่น 3 โดย ศ.,นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี เป็นผู้รับ ในภาพอาทิ-ผศ.ดร.นพ.อภินันท์ อร่ามรัตน์,นพ.รัธชัย  ฤทธาภรณ์,ศ.ดร.นพ.พงศ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล,ศ.,นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์,ดำเกิง  เสพย์ธรรม,นพ.สนั่น  แสงสำราญ และ กอบกาญจน์  เสพย์ธรรม ,ภาพล่างถัดไป- นพ.รัธชัย+พญ ยุพดี  ฤทธาภรณ์ได้บริจาคเงิน 500,000.00 บาท ให้มูลนิธิศิษย์เก่า มช.โดยศ.,นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดี เป็นผู้รับ ในภาพจากซ้ายอาทิ ร.ศ.พญ. ศิวาพร จันทร์กระจ่าง หัวหน้าศูนย์สมองภาคเหนือ,พญ.ยุพดี+นพ.รัธชัย  ฤทธาภรณ์, ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์,นพ.สนั่น  แสงสำราญ และ ศ. ดร.นพ.พงศ์รักษ์  ศรีบัณฑิตมงคล

@@@……….หลังจากได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวประจําปี 2567 ในวัน ศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567  พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ อดีตเสนาธิการทหารเรือ และ อดีตผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ประจำ ดี.ซี. ได้รับการต้อนรับและยินดีจากเพื่อนทหารและพลเรือนมากมาย  สองภาพหน้า-วันที่ 01 กุมภาฯ 2567 รองปลัดกลาโหมแสดงความยินดีที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวในงานเลี้ยงของการแข่งขันกอล์ฟหลักเมือง ของสำนักปลัดกลาโหมที่สนามรอยัลเจมส์- สองภาพด้านขวา- พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ ได้ไปร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีของนักเรียนทหารตำรวจรุ่น1834ที่แหล่งสมาคมโรงเรียนทหารขนส่งทหารบก ปากเกร็ดโดยร่วมกิจกรรมเล่นกอล์ฟที่สนามกอล์ฟเมืองเอกในช่วงเช้า และได้รับเกียรติจาก พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญาศรี,อดีต ผบ ทหารสูงสุดมอบของที่ระลึกที่แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับรางวัลเกียรติยศจักรดาวจากมูลนิธิโรงเรียนเตรียมทหาร ในครั้งนี้ด้วย

@@@……… ขณะเดินทางไปท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย และ เชียงใหม่ ในห้วงปลายมกราคม  ต่อต้นกุมภาพันธ์ 2567 คณะเดินทางไปชมวัดร่องขุ่น และเดินซื้อของ  เจออาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างอุโบสถวัดร่องขุ่นกำลังสังสรรค์กับเพื่อนๆทีมมอเตอร์ไซด์  คณะท่องเที่ยว ขออนุญาติถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับอาจารย์เฉลิมชัย อาจารย์เฉลิมชัย ใจดียิ้มรับคำขอ  บอกว่ามามาลุกขึ้นจากวงสนทนาถ่ายภาพกันเลย จากซ้าย กอบกาญจน์  เสพย์ธรรม,ดำเกิง  เสพย์ธรรม,อาจารย์เฉลิมชัย  โฆษิตพิพัฒน์,ญาญี  เสพย์ธรรม,ชุติญา   รุ่งดิลกธนดล และ สุทธิรัตน์   เสพย์ธรรม  

@@@………ในห้วงนี้บรรดาแพทย์ไทยที่ไปประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกา  เดินทางกลับมาตุภูมิเพื่อเยี่ยมญาติพี่น้องบางกลุ่มก็มาร่วมโครงการของสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา (TPAA) ไปบริการทางการแพทย์ให้พี่น้องในต่างจังหวัด  ในภาพกลุ่มนี้เป็นศิษย์เก่าแพทย์จุฬาฯ รุ่น 21 หลังจากทำMedal Mission และเยี่ยมญาติพี่น้องพร้อมท่องเที่ยวทั่วไทยกันแล้ว  ก่อนแยกย้ายกลับสหรัฐอเมริกา  ได้นัดพบปะสังสรรค์รุ่นที่ห้องอาหารจันทร์เพ็ญ เมื่อวันที่ 06 มกราคม 2567 ในภาพ อาทิ อาจารย์นพ.ปรีดา ทัศนะประดิษฐ์,นพ.เชิดเกียรติ แสงคำ,นพ.วีระศักดิ์ + พญ.สาลีวรรณ ลิมะวรารัตน์ ,พญ.ทวีสิน  อริยะประกาย,นพ.วีระ อิงคพสกร และ นพ.ปิตินันท์  ณัฐรุจิโรจน์,อดีตรองปลัด กทม.

@@@………กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วย นส. เกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ได้มีโอกาสเยือนงานแสดงสินค้า NY NOW ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าของขวัญและของตกแต่งบ้านที่สำคัญของนครนิวยอร์ก เพื่อรวมรวมข้อมูลเทรนต์สินค้าและเยี่ยมพบผู้นำเข้ารายสำคัญในสหรัฐฯ งาน NY NOW จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในช่วง Winter 4-7 ก.พ. 2567 และ Summer 4-7 ส.ค. 2567 โดยใน งานมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ามากถึง 1,000 แบรนด์ มาจากกลุ่มแฟชั่น เครื่องประดับ ของตกแต่งบ้าน เครื่องใช้ในครัว สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ของเล่นและเครื่องเขียน นอกจากนี้ ท่านกงสุลใหญ่และผอ.สคต. นย. ยังมีโอกาสได้เยี่ยมพบผู้ประกอบการไทยที่จำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ในงาน อีกด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับงาน NY NOW สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่ https://nynow.co

@@@………เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย (ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ) ได้อำลาคุณสันติ แสวงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก ในโอกาสครบวาระหน้าที่ และได้ขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและสนับสนุนภารกิจของทีมประเทศไทยด้วยดีตลอดมา โดยพร้อมกันนี้ คณะได้ต้อนรับคุณชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท่านใหม่เข้าสู่ครอบครัวทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์กอย่างอบอุ่น

@@@………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท) สำนักงานนิวยอร์ค ได้จัดงาน A Thai Welcome Luncheon for TAT New York’s New Director เชิญสื่อมวลชน สายการบินพันธมิตร และบริษัทผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวในพื้นที่นิวยอร์คและบริเวณใกล้เคียง มาร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารมิตรไทย ( MITR THAI ) ย่าน Time Square, Manhattan เพื่อให้การต้อนรับ คุณชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์คท่านใหม่อย่างอบอุ่น โดยพร้อมกันนี้ ได้ถือโอกาสอำลา คุณสันติ แสวงเจริญ ในโอกาสครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ ผอ. ททท สำนักงานนิวยอร์ค และเดินทางกลับประเทศไทย

@@@………งานฉลองวันตรุษจีนล่วงหน้า เมื่อวันเสาร์ที่ 3 วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567/2024 จัดโดย  Asian American Activity Center, Inc. สถานที่จัดงาน Tangram 133-33 39 th. Ave., Flushing, NY มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก การจำหน่ายอาหาร และอื่น ๆ การแสดงทางวัฒนธรรม การแต่งกายสวยงามของหลายประเทศที่เข้าร่วมงานอาทิ ประเทศจีน มาเลเชีย อินโดนีเชีย ฟิลิปปิน ประเทศไทย อินเดีย แล เกาหลี ในส่วนของประเทศไทย คุณภารดี Joy Hilany Sara Hilany คุณสมหมาย ใจจง May KaiDee คุณนิรมล ศิริวงศ์ Zucker คุณปรึกษา ชัยกิจ ตัณฑการ คุณBobby Bank ครูหลิน รัชชิกร โฆษิตเกษมสุข เคเรน ธนปราการตระกูล ญาณิน ธรรมรังษี อารดา แซ่ตัน และเพื่อน ๆ ร่วมการแสดงบนเวทีแต่งกายชุดไทยสวยงามในแต่ละภาคได้รับเสียงปรบมือ ชื่นชม และมีผู้สนใจมาขอถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกันอย่างล้นหลาม 

@@@………งานสวดพระอภิธรรม พระกัษณะ กตปุญโญ คืนที่ 6 เมื่อวันเสาร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Gerard J Neufeld Funeral Home คณะพระธรรมทูตร่วมสวดพระอภิธรรม 4 รูป เจ้าอาวาสจากต่างรัฐ และมีพระสงฆ์มาร่วมเป็นเจ้าภาพสวด เจ้าภาพคืนนี้มีหลายคณะ จากวัดนิวยอร์คธัมมาราม คณะพระธรรมทูต รุ่นที่ 26 นายแพทย์ภุชงค์ คุณสุรีย์ ศรีเศรษฐนิล และชมรมรักเสียงดนตรี สมาคมชาวเหนือ ร้าน Spicy Shallot คุณบุญร่วม พิชิตชัย เจ้าภาพถุง lucky Bag จากคุณบุญนำ คุณเทพ และคุณเหมียว วาสินี น้ำดื่มจากคุณยุพิน คุณอ้อ คุณยา ขออนุโมทนากับทุกท่าน  งานสวดพระอภิธรรม พระกัษณะ กตปุญโญ คืนที่ 7 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4  กุมภาพันธ์ 2567 ณ Gerard J Neufeld Funeral Home พระเดชพระคุณพระวิจิตรธรรมภานี รองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมมาราม พระกิตติญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัด วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ ร่วมเป็นเจ้าภาพและจุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย มีพระสงฆ์ร่วมงานจำนวนถึง 18 รูป เจ้าภาพสวดอภิธรรม วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ คณะคุณสุจิตรา ปาลีวงค์ ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค กองทุนศรีถาวร ประเทศไทย คุณแอม น้องนัท คุณบุญร่วม พิชิตชัย เจ้าภาพของแจก ถุงลัคคี้ ร้านข้าวหนม คุณจุ๋ม ชาวอินโดนีเซีย น้ำดื่มคุณขาว ขอร่วมอนุโมทนา ุ

@@@………เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานครบ 7 วัน สัตมวาร เพื่ออุทิศถวายแด่พระกัษณ กตปุญโญ  ในช่วงเช้าทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ พระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม จุดเทียนพระรัตนตรัย พระครูวิทูรศีลนิวิฐ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวรฮุสตัน เท็กซัส เป็นผู้จุดเทียนเครื่องทองน้อย พระสงฆ์ ร่วมทอดถวายผ้าไตรจีวร หลังจากถวายเพลทุก ๆ ท่านรวมถึงคณะสงฆ์ร่วมวางดอกไม้จันท์ ไว้อาลัยที่ Funeral Home มีคณะศิษย์ไปร่วมงานเพื่อแสดงความอาลัย และร่วมน้อมส่งดวงจิตท่านสู่แดนนิพพาน และพิธีฌาปณกิจศพ ณ  Fresh Pond Crematory 61-40 MT Olivert Crescent Middle Village NY 11379 พระเดชพระคุณพระวิจิตรธรรมภาณี เจ้าอาวาสวัดฟลอริดาธรรมาราม รองประธานกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต เป็นประธานงานสวด และเป็นผู้กดไฟถวายพระเพลิงแด่พระกัษณ กตปุญโญ 

@@@…. วันที่ 3กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้ปกครองร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณครูกันธิชา สุขเพ็งพระเนา (ครูนุ่น)อดีตครูอาสา วัดธัมมาราม ประจำปี 2553-2554 ขอให้คุณครูนุ่น จงไปสู่สุคติโลกสวรรค์สถิตอยู่ในสุคติวิหารด้วยเทอญ

@@@ ครอบครัวคุณณรงค์ ชัยบุตร คุณปราณี ชัยบุตร และคุณมณฑา จิรัญบุญกุล ทำบุญครบ 7 วัน อุทิศส่วนกุศลให้คุณวีณา ชัยบุตร ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

@@@  คุณวิชานนท์ คุณวิภาดา และคุณวิภาพร พุมดวง ทำบุญอุทิศส่วนกุศลครบ 100 วัน ให้คุณพ่อวิชาญ พุมดวง ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567

@@@ กลุ่มผู้อาวุโส (สว. ชิคาโก) พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ วัดธัมมาราม เนื่องในโอกาสวันตรุษจีน เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 และสังสรรค์ต่ออย่างสนุกสนาน ณ ห้องอเนกประสงค์ วัดธัมมาราม

@@@…. ขอกราบน้อมถวายความอาลัย แด่พระครูภาวนานันทวิเทศ  พิธีสวดอภิธรรมบำเพ็ญกุศล  วัดพระธรรมกายชิคาโก วันที่ 2-8 กุมภาพันธ์

@@@…. คณะสงฆ์วัดพุทธธรรมโดยมีท่านพระครูสมุห์ธรรมวัฑฒ์ และพระอาจารย์สมโภชน์ รับอาราธนาไปสวดเจริญพระพุทธมนต์ให้คุณยาย Rosario Ward อายุ 80 ปี ชาวเม็กซิกัน ที่บ้านในเมือง Lockport, IL

@@@…. คุณป้า Poonpol Sasnanand ได้ทำบุญอุทิศให้คุณ Gail Quillman อดีตโยมวัดพุทธธรรมที่พึ่งเสียชีวิตไปด้วย..ขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านี้จงไปถึงดวงจิตของคุณ Gail หากตกทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ วัดพุทธธรรม เมือง Willowbrook

@@@…….…..วันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 งานทอดผ้าป่าอเมริกา-ไทย เพื่อสมทบทุนจัดสร้างพระพุทธเจ้าปางเปิดโลก ขนาด 9.9 เมตร ประดิษฐาน ณ วัดท่าโขลง ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อประดิษฐานเป็นถาวรวัตถุไว้ในบวรพุทธศาสนา แต่การดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากยังขาดปัจจัยในการจัดสร้างจัดซื้อจำนวนมาก ในการนี้จึงใคร่บอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า อเมริกา-ไทย ในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง  ประธานทอดผ้าป่าสายอเมริกา  ประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าฝ่ายสงฆ์ พระวิเทศกิตติคุณ วัดไทยลอสแองเจลิส รองประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าฝ่ายสงฆ์ พระครูใบฎีกาสันติภาพ สนฺติกโร และผู้ประสานงานติดต่อ วัดไทยลอสแองเจลิสพระครูพิพัฒน์สิรินาถ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอารามหลวง พร้อมคณะวัดชาวพุทธ ชานเบอร์นาดิโน แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา พร้อมคณะ วัดพุทธวิปัสสนาลองบีช สหรัฐอเมริกา นำโดยพระครูวิเทศญาณวิมล เจ้าอาวาส วัดไทยสุชาดาธรรมจาริกสังฆวิหาร พร้อมคณะประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าฝ่ายฆราวาส คุณแม่แอนนา ชินน์ รองประธานอุปถัมภ์ทอดผ้าป่าฝ่ายฆราวาส คุณรัชนี เห-มาคม ครอบครัวผิวเผือก พร้อมลูกหลาน,คุณดวงใจ กูรมะโรหิต,คุณสุรภี เจตนาการณ์กุล,คุณชูชาติ เปี่ยมจันทร์, คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ์ เจ้าของหนังสือพิมพ์ข่าวสดUSA,ร้านปัจจัยเวชภัณฑ์และลูกหลาน, คุณคำนำ+ คุณวาสินี ธรรมปัญญา พร้อมครอบครัว, คุณชรินทร์ ธาระ-คุณอุมาลินี ปิ่นวัฒนะ ,คุณสมภพ-คุณสุพรรณี แม้นนิล, คุณสุจิตรา สนามทอง, กลุ่มตักบาตรเช้าวันเสาร์ คุณระยอง-คุณกัญญา ,สตรีไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้และคุณตัน พัฒนะ กรรมการอำนวยการวัดไทยลอสแองเจลิสThornas kiang Liu Miss Terra well and Taliyah well Mitwong มูลนิธิธารน้ำใจ USA นำโดย คุณสมชาย ไทยทัน กรรมการบอร์ดวัดไทยลอสแองเจลิส

@@@……….. .พระครูวิเทศกัลยาณธรรม,ดร.- เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ กำลังสร้างอุโบสถหลังแรกขึ้นเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ให้แก่ชาวพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา แด่พระพุทธศาสนา พระสงฆ์จะได้ประกอบกิจของสงฆ์ ทำวัตรเช้า ทำวัตรเย็น ท่านเจ้าอาวาสเลยอยากที่จะจัดสร้างให้สำเร็จโดยเร็วที่สุด แต่ทางวัดและชาวบ้านยังขาดปัจจัยที่จะนำมาสร้างต่อได้ เพราะขัดสนด้วยทุนทรัพย์ อยากบอกบุญต่อท่านผู้มีจิตศรัทธาทุก ๆท่าน ร่วมกันบริจาคปัจจัย เพื่อนำมาสร้างอุโบสถให้สำเร็จ เพื่อไว้ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา และ เป็นศาสนาสถานไว้ให้กับลูกหลานชาวพุทธทุกท่านสืบต่อไป จึงขออาศัยแรงศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน ให้โบสถ์หลังนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  สร้างโบสถ์หลังแรก ถวายวัด ร่วมบุญ กองละ 59 บาท ถวาย วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์,

รัฐแคลิฟอร์เนีย ร่วมบุญตามศรัทธาธนาคาร กรุงไทย เลขบัญชี 7650711544  ชื่อบัญชี มูลนิธิจิตตโสภณภาวนา  Tel. 909.606.9502 [email protected]  / https://watdoiusa.org/ พระอาจารย์ขอให้ทุกท่านมีพลานามัยที่แข็งแรงไม่เจ็บป่วย ต่อสู้วิกฤตนี้ไปด้วยกัน สาธุๆ เจริญพร

@@@………….เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมรำลึกครบรอบ 3 ปี การเสียชีวิตของนายวิชา รัตนภักดี ชาวไทยในซานฟรานซิสโกซึ่งถูกทำร้ายเสียชีวิตเมื่อปี 2564 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai Community Development Center) ซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชน ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส โดยมีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมเข้าร่วมงานกิจกรรมนี้ นอกจากนี้จะจัดขึ้นเพื่อรำลึกนายวิชาฯ แล้ว ยังรำลึกถึงชาวเอเชียที่เสียชีวิตจากการถูกทำร้ายในช่วงที่ผ่านมา และเป็นการแสดงพลังการรวมตัวของชาวเอเชียเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับนายวิชาฯ และชาวเอเชียที่ถูกทำร้ายดังกล่าว รวมทั้งแสดงพลังการต่อต้านการเหยียดชาวเอเชีย ด้วย

@@@……….…วันที่ 30 มกราคม 2024 USCIS ประกาศ Final Rule หรือกฎสุดท้าย ขึ้นค่าธรรมเนียมใบสมัครหลายประเภท มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2024 นี้! การปรับค่าธรรมเนียมในครั้งนี้เป็นไปตามขั้นตอนการออกกฎสุดท้าย โดยได้รับความคิดเห็นจากประชาชนมากกว่า 5,400 คน พิจารณา และสรุปขึ้นค่าธรรมเนียมเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการทำงานของ USCIS เช่น การจ้างเจ้าหน้าที่ USCIS เพิ่มเพื่อลดระยะเวลาดำเนินการพิจารณาตัดสินใบสมัครกฎ Final Rule มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง?  1. เพิ่มค่าธรรมเนียม-ใบสมัคร I-129 สำหรับขอสถานะอิมมิเกรชั่นชั่วคราวให้พนักงานประเภท H-1, L, O, E, H-3, P, Q, R และ TN -ใบสมัคร N-400 สำหรับขอสัญชาติ-ใบสมัคร I-129F สำหรับคู่หมั้นชาวต่างชาติ และใบสมัคร I-130 สำหรับคู่หมั้น-ใบสมัคร I-751 สำหรับถอดถอนใบเขียว-ใบสมัคร I-485 สำหรับการแต่งงานและเด็กอายุต่ำกว่า 14 ปี-ใบสมัคร I-765 สำหรับใบอนุญาตทำงานชั่วคราว-ใบสมัคร I-131 สำหรับใบอนุญาตขอออกนอกประเทศ  2. ลดค่าธรรมเนียมสำหรับองค์กรไม่แสวงหากำไรและธุรกิจขนาดเล็ก การเปลี่ยนหรือปรับสถานะสำหรับผู้สมัครที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปี และการยื่นเอกสารออนไลน์  3.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียม-ใบสมัครสำหรับเด็กผู้เยาว์ที่เข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย และสำหรับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์ อาชญากรรม และความรุนแรงในครอบครัว-ใบสมัครสำหรับผู้รับราชการทหารของสหรัฐฯ และพันธมิตรชาวอัฟกานิสถาน-ใบสมัครสำหรับครอบครัวที่รับเลี้ยงบุตรบุญธรรมชาวต่างชาติ  4. ขยายสิทธิ์การลดค่าธรรมเนียมการสมัครใบเขียวให้แก่ผู้ที่มีรายได้ครัวเรือนระหว่าง 150% – 400% ตามตารางวัดระดับความยากจนของรัฐบาล  5. ปรับปรุงแบบฟอร์มใบสมัครใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม https://bit.ly/3SH0SLz   ยังมีคำถาม? ฟังทนายแทมมี่อธิบายอย่างละเอียดในข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์   หากคุณกำลังต้องการความช่วยเหลือในกรณีย์อิมมิเกรชั่น สามารถปรึกษาทนายแทมมี่เป็นการส่วนตัวได้ที่ โทร (619) 734 – 7345 , อีเมล์: [email protected]

@@@…………คณะผู้จัดงาน Sabaidee Fest 2024 จัดแถลงข่าวสื่อมวลชนไทยและชุมชนชาวไทยในแอลเอบริเวณหน้าไทยแลนด์พลาซ่า ไทยทาวน์แอลเอ นครลอสแอนเจลิส เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 2 กมภาพันธ์ เพื่อโปรโมทการจัดงานมหกรรมดนตรีและวัฒนธรรมเอเซีย Sabaidee Fest 2024 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 หลังจากประสบความสำเร็จได้รับการสนับสนุนจากชุมชนไทย ลาว ม้งและเอเชียต่าง ๆทั่วอเมริกาที่เดินทางมาร่วมงานอย่างล้นหลาม โดยปีนี้จะมีขึ้นระหว่าง วันที่ 14-16 มิถุนายน 2024 พบกับศิลปินลาว-ไทย ชื่อดัง อาทิเช่น ก้อง ห้วยไร่, กันต์ นภัทร, ฐา ขนิษ, OG Bobby, Sprite เป็นต้น Sabaidee Fest2024 : Prado Regional Park, Chino, Californiaข้อมูลเพิ่มเติมและบัตรเข้างานได้ที่ http://www.sabaideefest.com 

@@@………..วันพฤหัสที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คุณไมเคิล+คุณดลนภา คูห์ล พร้อมด้วยคุณป้าพรรณี อุปฮาต ตั้งใจมาทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย พร้อมบริจาคทรัพย์อุปถัมภ์วัดเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ เพื่อบำรุงศาสนสถานวัดไชยมงคล ให้เจริญสืบไป

@@@………….เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์  2567 คณะสงฆ์ นำโดยพระครูศรีชัยวิเทศ  เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ได้ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์สืบชาตาอายุวัฒนะ 90 ปี ให้แก่คุณแม่อุ๊ยประภาศรี ฉัตตมโนกุล พร้อมด้วยลูกๆ แห่งเมืองเม้าน์เทนวิว มาพร้อมความศรัทธาในการสั่งสมความดีมีการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา ณ วัดไชยมงคล

@@@………..คุณแกรี่+คุณธนกร  เบนเนท มีจิตเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา มาถวายดอกไม้เพื่อบูชาพระรัตนตรัย และอุปถัมภ์บำรุงเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ อาทิค่าน้ำ ค่าไฟฯลฯที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา

@@@……….เอเย่นต์เงินล้าน คุณหาญนเรศ ดิ้น ประกายหงษ์มณี บินกลับไปเมืองไทยครั้งนี้ได้พบปะและสังสรรค์กับเพื่อนรุ่นพี่นักเรียนเก่าอเมริกาพี่อี้ด(นงนารถ พูลศิริ)จาก L A คนใส่เสื้อแดง และคุณปนัดดา ฉายาภาค(ติ๋ม)คนใส่หมวก โดยมีบรรดาศิษย์เก่ามาร่วมฉลองด้วย

@@@………..ในห้วงนี้แม้อากาศจะหนาวเหน็บ  เมื่อวันที่ 06 กุมภาพันธ์ 2567  คุณลุงประทีป  มาบำรุง และครอบครัว  ได้เดินทางไปยังวัดวชิรธรรมปทีป เมืองเม้าเวอร์นอน รัฐนิวยอร์ก (วัดเก่า  )  เพื่อทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้แด่คุณลุงชัพ  มาบำรุง นอกจากนี้ยังได้บริจาคปัจจัยถวายวัดเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา สืบไปด้วย  เพราะในช่วงอากาศหนาวนี้พระสงฆ์แทบไม่ได้ออกจากวัด ขอให้ทุกคนจงเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย

@@@……….วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ประกอบด้วย สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารกรุงเทพ ได้จัดงานอำลา คุณสันติ แสวงเจริญ ผอ.,สนง.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก ในโอกาสพ้นวาระหน้าที่ และขอบคุณสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยและสนับสนุนภารกิจของทีมประเทศไทยด้วยดีตลอดมา  ในโอกาสเดียวกันนี้ทางทีมประเทศไทยได้ต้อนรับคุณชมพู มฤศโชติ ผอ.,สนง.ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคนใหม่สู่ครอบครัวทีมประเทศไทยในนครนิวยอร์กด้วยอย่างอบอุ่น

@@@……..ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567  มีการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 -ขึ้นที่ แทงแกรม มอลล์-133-33 39th Ave, Queens, NY 11354  ในงานมีการออกร้านขายของที่ระลึก ,ร้านอาหารและการแสดงศิลปวัฒนธรรมของประเทศในแถบเอเซียเกือบทุกประเทศ   ชุมนุมไทยส่งการแสดงศิลปะร่ายรำของไทย ร่วมด้วยวันละ 3 ชุดทั้งสองวัน ได้รับความชื่นชอบและชื่นชมของชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก  การแสดงของไทย มาจากจิตอาสาล้วน ๆ นักแสดงทั้งหมดมีดังนี้ 1.มิว-ณัฏฐธิดา ตันเจริญ ,2. Sara Hilany ,3.จ๋า Sabrina Bunt, 4. สมหมาย ใจจง, 5. Niramon Siriwing Sucker, 6 พี่ตู่- บุญเลี้ยง เพชรเลิศ,7. ฝ้าย- ภคมน ภาพิชนนท์,8.ครูหลิน รัชชิกร โฆษิตเกษมสุข & ลีออน เจมส์ พุทธิมา, 9. Bobby Bank- สุริยา สุขสนธิสมบูรณ์,10.ย่าหยา-ญานิน ธรรมรังสี,11.เอย -Arada Sae-Tan,12 Keren ตั้งประการตระกูล,13 นิก- Passana Sangnimit , 14.เอก Anchana Thammara,15. จิ้ง-ปรึกษา ชัยกิจ,16. Joy Hilany- ผู้กำกับการแสดง และ17. เอ็ดดี้-บุญยาพร  ดำรักษ์ รับหน้าที่พิธีกรในการแสดงของไทย

@@@………ในงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567 -ขึ้นที่ แทงแกรม มอลล์ ระหว่างวันเสาร์ที่ 3 และ อาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 การแสดงของไทยที่เป็นที่ฮือฮามาก คือการแสดงส้มตำ บนเวที โดย นิรมล สิริวงศ์ ซุคเคอร์ และสมหมาย ใจจง จากร้าน May Kaidee ร้านอาหารมังสวิรัส จากไชน่าทาวส์ โดยนำครก,สาก และหาบขึ้นเวทีกันเลยทีเดียว  เรียกเสียงฮาจากผู้ชมกันล้นหลาม ขอบคุณทุก ๆ คน ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในโอกาสนี้

@@@……….คณะนี้เป็นกลุ่มศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชรุ่น 76  หลังจากเสร็จภารกิจบริการ Medical  Mission ที่จังหวัดนครราชสีมา ( โคราช)  แล้วก็นัดพบปะสังสรรค์กันที่รีสอร์ทเขาใหญ่ -โรงแรมแคนทารี โคราช เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ทุกคนสนุกสนานกันเต็มที่  มีบรรดาคาวบอย-คาวเกิร์ล หลายคนทีเดียว ดูกันเองว่าใครบ้าง มาจากรัฐฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ ก็มาก  จากรัฐทางเหนือก็มี  ดูจนตาลายไปทีเดียว

@@@………สามภาพนี้เหล่าก็เป็นกลุ่มศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช จากอเมริกา  เหมือนกัน ภาพบนเพื่อนแพทย์ศิษย์เก่าศิริราชรุ่น 76  แรกเจอกันเมื่อครั้งเยาว์วัย  เป็นศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ตอ. 26 )  จากผมดำกลายเป็นสีเทาและขาวก็มีในภาพอาทิ นพ.วิเชียร์+ พญ.รุ่งเรือง  กาญจนภูมิ และ นพ.มนูญ + พญ.ปรียาพรรณ  บุญศิริ  ภาพกลาง-  กลุ่มศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช 76 จากอเมริกา  ที่เคยเรียนแพทย์ชั้นเดียวกันที่ศิริราช ตอนนั้นยังเป็นชายฉกรรณ์ และสาวงาม   ภาพที่สาม -ที่โรงแรมแคนทารี โคราช เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2567 ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช รุ่น 76 พบปะสังสรรค์ครบ 50 ปีที่ห่างเหินแต่ยังคิดถึงกัน

@@@……… ครบสองปี ที่คุณสุพัฒน์  อินทร์สามรัตน์ ได้จากครอบครัวอันประกอบด้วย ภรรยา คุณพวงผกา  คำงาม  และ ลูกๆ น้องไอด้า-อินทิรา  และน้องชิน อินสามรัตน์ พร้อมกับคุณเบญจมาศ  บุญเสน่ห์ แห่งห้องอาหารเอราวัณ จัดทำบุญรำลึกถึงคุณงามความดีของคุณสุพัฒน์  อินทร์สามรัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลารวมใจ 94 ปีหลวงตาชี,วัดป่าสันติธรรม เมืองแคร์รอลตัน รัฐเวอร์จิเนีย เริ่มพิธีเวลา 10.30 น  ขณะยังมีชีวิตอยู่คุณสุพัฒน์ เป็นผู้เสื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  กระฉับกระเฉงในกิจกรรมต่าง ๆ ในการธนุบำรุงให้พระพุทธศาสนาหยั่งยืนสืบไป และ เป็นหนึ่งในผู้ร่วมก่อสร้างศาลารวมใจ 94 ปีหลวงตาชี และ ยังกระปรี้กระเปร่า ในกิจกรรมของวัดป่าสันติธรรมตลอดเวลาขณะที่สุขภาพอนามัยยังแข็งแรง ทุกคนที่รู้จักจะรักใคร่ เพราะคุณสุพัฒน์ เป็นคนดีมีน้ำใจต่อเพื่อนมนุษย์ ขอไว้อาลัยมา ณ โอกาสนี้ด้วยอีกครั้ง