@@@………. สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์ขัดขวางปั่นป่วนขบวนเสด็จในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เหตุการณ์นี้สร้างกระแสให้พลังเงียบทั่วประเทศออกมาแสดงพลังใส่เสื้อสีม่วงซึ่งเป็นสีประจำพระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเดียวกันนี้ในวันวาเลนไทน์ ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กุมภาพันธ์  2567 ทางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.โดยการนำของ ออท.ธานี  แสงรัตน์ นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่ประจำ สถานเอกอัครราชทูต และทีมประเทศไทย ร่วมใจกันสวมใส่เสื้อสีม่วงในวันวาเลนไทน์ แสดงสัญลักษณ์เพื่อแสดงความจงรักภักดี ปกป้อง-ถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เช่นเดียวกับพสกนิกรในประเทศไทย

@@@………. ภาพบน– เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนาย Christopher Van Hollen สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ รัฐแมริแลนด์ (D-MD) ประธานอนุกรรมาธิการด้านเอเชียตะวันออก แปซิฟิก และนโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ระหว่างประเทศ คณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ วุฒิสภาสหรัฐฯ ที่กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมด้วย  ทั้งสองฝ่ายหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ และสถานการณ์ในเมียนมา  วุฒิสมาชิก Van Hollen ได้ชื่นชมข้อริเริ่มของไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา อีกทั้งได้แสดงความเป็นห่วงตัวประกันชาวไทยในกาซาด้วย ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีที่มีการจัดตั้ง U.S.-Thai Alliance Caucus ในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ในโอกาสนี้วุฒิสมาชิก Van Hollen ยินดีที่จะสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในลักษณะเดียวกันในกรอบของวุฒิสภาสหรัฐฯ-ไทย ต่อไป ในอนาคตด้วย ….ภาพล่าง….เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายปานปรีย์  พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยประจำกรุงวอชิงตัน ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ระหว่างการเยือนสหรัฐฯ อย่างเป็นทางการ โดยมีนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมด้วย  ระหว่างการประชุม รองนายกรัฐมนตรีฯ ได้รับฟังความคืบหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสำนักงานต่าง ๆ และมอบนโยบายให้ส่วนราชการนำไปประยุกต์ใช้ โดยย้ำให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติและทำงานตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกของรัฐบาลและมีบูรณาการระหว่างกันอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงร่วมส่งเสริมบทบาทไทยในภูมิภาคและระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน อีกทั้งติดตามประเด็นที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อประเทศไทยและประชาชนไทย รวมไปถึงที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยและสหรัฐฯ

@@@……….เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 กองทัพเรือได้รับมอบธงช้างเผือกจากนาย Andreas Hastrup ทายาทรุ่นเหลนของนายพลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์ ชาวเดนมาร์กผู้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนากองทัพเรือสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีพลเรือเอกโกวิท อินทร์พรหม ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพเรือเป็นผู้แทนรับมอบ ณ อาคารราชนาวิกสภา กองทัพเรือ โดยมีนาย Jon Thorgaard เอกอัครราชทูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการรับมอบครั้งนี้ด้วย โดยกองทัพเรือจะนำธงไปเก็บรักษาและจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์กองทัพเรือต่อไป  ธงช้างเผือกผืนดังกล่าวเป็นธงที่ใช้คลุมหีบศพของพระยาชลยุทธโยธินทร์ในพิธีศพซึ่งจัดขึ้นที่โบสถ์ในกรุงโคเปนเฮเกนเมื่อปี ค.ศ. 1932 เพื่อเป็นเกียรติยศในฐานะที่เป็นข้าราชการในราชสำนักสยามจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นชาวต่างชาติคนแรกและคนเดียวที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกรมทหารเรือสยาม และช่วยสยามรบกับฝรั่งเศสในเหตุการณ์ ร.ศ. 112 พระยาชลยุทธโยธินทร์ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยพัฒนาสยามในขณะนั้นให้ทันสมัยในหลาย ๆด้าน ด้วย

@@@………..ในวันที่ 20 มกราคม 2567  ศิษย์เก่าแพทย์ศิริราช จัดพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มีทั้งศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพในสหรัฐอเมริกาในมณรัฐต่าง ๆ ทั้งทางรัฐฝั่งตะวันตก, รัฐทางเหนือ และ ทางรัฐฝั่งตะวันออก และ รัฐทางตอนกลางของสหรัฐ ฯ  เพราะห้วงนี้หลายครอบครัวเดินทางร่วมโครงการMedical Mission -ของสมาคมแพทย์ไทยในอเมริกา  (TPAA) จึงเป็นโอกาสดีที่เพื่อน ๆ ที่ซึ่งห่างเหินกันทั้งที่อาศัยในประเทศและต่างประเทศได้เจอกันสังสรรค์ผูกสายใยแห่งความสัมพันธ์ให้ยืนยาวต่อไป

@@@………. ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่น 4 ( พชม.4 )  ที่เดินทางกลับเมืองไทยในช่วงนี้  นัดเพื่อนแพทย์ที่เมืองไทยพบปะสังสรรค์ ครบ 57 ปีที่จากสถาบันกันไป  โดยจัดขึ้นที่ จังหวัดระยอง และ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2567  มีเพื่อน ๆ พาครอบครัวไปพบปะสังสรรค์ด้วยหลายคน ในภาพอาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และ องคมนตรี นพ. เกษม  วัฒนชัย และ ภรรยาคุณหญิงรัชนีวรรณ วัฒนชัย,ศาตราจารย์เกียรติคุณ พลโทหญิง พญ. ทิพย์  ศรีไพศาล-โรงพยาบาลเด็กสมิติเวช และ นพ.วิเชียร  ตันฑวิเชียร เป็นต้น

@@@……… นพ.วิรัช  พันธ์พานิช ( ที่ 3 จากซ้าย ) แพทย์เชียงใหม่รุ่น 16  ขณะนี้รับตำแหน่งรองเลขาธิการ ฝ่ายบริหาร มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนคริรทราบรมราชนีนาถ  ได้ข่าวเพื่อนสมัยเด็ก คุณกอบกาญจน์   เสพย์ธรรม (ที่ 5 จากซ้าย)  เดินทางมาเชียงใหม่  เพื่อร่วมทำบุญงานสวนดอกครั้งที่ 3  ดีใจเจอเพื่อนเก่าสมัยเรียนชั้นประถม  นัดเลี้ยงต้อนรับที่ภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง จากซ้าย คุณญาณี  เสพย์ธรรม ,พญ.รัตนา + นพ.วิรัช  พันธ์พานิช, คุณดำเกิง   เสพย์ธรรม, คุณกอบกาญจน์+คุณสุทธิรัตน์  เสพย์ธรรม และ คุณชุติญา  รุ่งดิลกธนดล   

@@@………ได้ข่าวเพื่อนรัก สุเมธ  ศิระวจนกุล มาเที่ยวเมืองไทย คุณมนู  ธารพิพิธชัย เดินทางจากหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์  มารับคุณสุเมธ ไปนอนพักผ่อนที่ “มาเจสติก กอล์ฟ คลับ ”  สาม-สี่วัน  ก่อนส่งตัวกลับกรุงเทพ  มีการเลี้ยงต้อนรับ และเลี้ยงส่งคราวเดียวกัน ในภาพจากมุมซ้าย คุณอภิญญา รังสิมันตุชาติ,คุณกรองกาญ ธารพิพิธชัย ,คุณอนิตา ธารพิพิธชัย,คุณกศิมะ ธารพิพิธชัย, Mr. Young และ คุณมนู  ธารพิพิธชัย, หลานชาย Kirby และ คุณเอมีกา ธารพิพิธชัย

@@@………เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยกงสุลเกศสุดา ทองนะ และคุณตรีรัชต์ ทรงเตชะเลิศ รองกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองบอสตัน ได้พบหารือกับ ศาสตราจารย์ Jay K. Rosengard ผู้อำนวยการโครงการไทยศึกษา (Thai Studies Program) มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและอาจารย์กัลยารัตน์ ทูโทรน ผู้ช่วยสอนวิชาภาษาไทย คณะเอเชียใต้ศึกษา ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือเพื่อสนับสนุนหลักสูตรไทยศึกษาและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบทบาทที่แข็งขันของมหาวิทยาลัยฯ ในการเป็นสื่อกลางเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทยในแวดวงการศึกษาและวิชาการของสหรัฐฯ ต่อไป

@@@………คุณเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก ขอขอบพระคุณ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์  คุณชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก และทีมงาน ตลอดจน buyers และแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่มาร่วมงานแฟชั่นโชว์สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ไทยในช่วง NYFW การจัดงานครั้งนี้เป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์สู่สากล (Megatrend Setter ss.2) โดยเน้นการประชาสัมพันธ์สินค้าแฟชั่นไทยในมุมมองใหม่เพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้ซื้อ (buyers) และผู้บริโภคคนรุ่นใหม่ (consumers) การจัดแฟชั่นโชว์ในช่วงระหว่าง NYFW นอกจากจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์และยกระดับสินค้าแฟชั่นไทยแล้ว ยังช่วยต่อยอดการประชาสัมพันธ์ช่องทางการจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยผ่านทางร้านค้า pop up ที่ SOHO ที่กำลังจะเกิดในระหว่างวันที่ 11-24 มิถุนายน 2567 และช่องทางออนไลน์ https://www.futuretreasureny.com/  เพื่อทำให้กลุ่มผู้ซื้อและผู้บริโภคเป้าหมายสามารถเข้าถึงสินค้าไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพในมุมกว้าง

@@@………เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยคุณเกษสุรีย์ วิจารณกรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ นครนิวยอร์ก และคุณชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ก ได้ร่วมชมและเป็นกำลังใจให้กับการแสดงแฟชั่นโชว์ของคุณอรสิริน บูรณุปกรณ์ ในชุด ‘ONSIRIN’ ที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงบนเวทีของ Runway 7 ที่จัดขึ้นในช่วงนิวยอร์กแฟชั่นวีค โดยได้รับเสียงปรบมือจากผู้ชมอย่างล้นหลาม นับเป็นดีไซเนอร์คนไทยรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองในเวทีระดับสากล

@@@………เวลา 7.35 น. ของวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 พระสุธรรม ฐิตธัมโม ปธ.สงฆ์วัดอุษาพุฒยาราม นิวยอร์ค  พร้อมคณะ พระธุดงค์เพื่อสันติภาพโลก  มีพระวิถี คุณธัมโม ปฎิบัติศาสนกิจที่พักสงฆ์มหานครดูไบ พระมหาดำรงค์ นริสโร ปฏิบัติศาสนกิจวัดหลวงอาร์เจนติน่า ประเทศอาร์เจนติน่า พระเมษา เตชวโร ปฏิบัติศาสนกิจวัดไทยอิตาลีฟริอูรี่ เมืองอูดิเนเซ่ ประเทศอิตาลีอนำคณะกราบถวายรายงาน พระธรรมกิตติเมธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดราชาธิวาสวิหาร เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ก่อนออกเดินทางจาริกธรรมเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อส่งเสริมสันติภาพ นานาชาติ จาก คีย์เวสต์ รัฐฟลอริดา – น้ำตกไนแองการ่า จรดชายแดนประเทศแคนาดา ที่จะเริ่มต้น 7 เมษายน – 30 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้  ระยะทาง 1,883 ไมล์

@@@………เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 คุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ ประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ค คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมจัดงานตรุษจีนประจำปี 2567 มีการแสดงของคณะครู เด็กนักเรียน คุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ ได้แจกซองอั่งเปาให้กับเด็ก ๆ คณะครู ผู้ปกครองและผู้มาร่วมงานทุกท่าน คุณสมจิตร ธรรมสุริยมิตร ฝากซองอั้งเป่าให้ครูปี้ ศรีวรรณา ชัยวิลาศ แจกทุกท่านที่มาร่วมงาน ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ชิน ทัพวงศ์ มาร่วมงานและถ่ายภาพวีดีโอ และภาพนิ่ง ให้ตลอดงาน ” ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ “

@@@………เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 นายแพทย์ภุชงค์ คุณสุรีย์ ศรีเศรษฐนิล เปิดบ้านพักที่นิวเจอร์ซี่ จัดเลี้ยงฉลองวันตรุษจีน และชมการแข่งขันชิงชนะเลิศอเมริกันฟุตบอลล์ Super Bowl ได้เชิญ นาวาอากาศเอก เอกเทวัญ มะโนวงศ์ ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค คุณจันทนา มะโนวงศ์ ภริยาพร้อมบุตรสาว และคณะติดตาม มาร่วมฉลอง คุณสุรีย์ เซอร์ไพร์สจับฉลากแจกของรางวัลเล็ก ๆ น้อย ๆ ให้เพื่อน ๆ ” ซินเจียยู่อี่ ซินนี้ฮวดไช้ “

@@@ กงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก คุณฆฏนาวดี กัลยาณมิตร และคุณนาฏนภางค์ ดำรงสุนทรชัยรองกงสุลใหญ่ฯ รวมทั้งเพื่อนๆกรรมการจากสมาคม ชมรมไทยในนครชิคาโก ร่วมแสดงความยินดีกับคุณประสิทธิ์ กอบสมบัติ อดีตกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม อดีตประธานสโมสรไลออนส์ ไทย มิดเวสต์ ผู้ที่ได้รับเลือกจากชุมชนไทยให้เป็นผู้ดีเด่น ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ Exemplary Community Service จาก Asian American Coalition of Chicago 2024 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Druly Lane ,Oakbrook รัฐอิลลินอยส์

@@@ วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567..พุทธบริษัทชาวเวียดนามวัด Quang Minh Temple, Chicago ได้มาบำเพ็ญกุศล ทำบุญสวดมนต์ไหว้พระ เนื่องในเทศกาลวันตรุษจีน ปีใหม่ของชาวจีนเวียดนาม ณ วัดพุทธธรรม ทำบุญกุศล 9 วัด เริ่มต้นชีวิตด้วยการทำความดี ทำใจให้บริสุทธิ์ ก็ขออนุโมทนาในกุศลเจตนาของทุก ๆ ท่าน จงมีความสุข ความเจริญ ตลอดปีใหม่ และตลอดไป

@@@  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567 วัดพระธรรมกายชิคาโก คณะสงฆ์อันประกอบด้วยพระมหาประการชัย ปการชโย,พระสุชาติ สุจิตฺโต, และพระโสภณ ปญฺญาโสภณ (พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของวัด) ได้รับนิมนต์ให้ไปร่วมในงานฌาปณกิจศพของกัลฯคุณแม่บัวทอง สูงปัญญา (คุณแม่ของกัลฯอารีย์ สูงปัญญาและครอบครัวสูงปัญญา)  at Midwest Funeral Home, Fort Wayne, Indiana เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่กัลฯคุณแม่บัวทอง สูงปัญญา ซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  รวมสิริอายุได้ 92 ปี

@@@คุณทัศนีย์ รังษีเทียนไชย ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทยไทย ณ นครชิคาโก และศิษย์เก่าชมรมฯ ร่วมบำเพ็ญกุศลครบ 7 วัน อุทิศแด่คุณพงศ์สุดา เสนาจิต ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อเช้าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

@@@ คุณปราณี ทินนิมิตร อิชิ (ที่ 2 ยืนด้านขวา) ศิษย์เก่าจากชมรมศิริราชพยาบาล ชิคาโก เดินทางมาเมืองไทย นัดพบเพื่อนศิริราชรุ่น 2504 มาสังสรรค์กันที่บ้านของคุณจันทร์เพ็ญ สาทิสสะรัต (นั่งที่4 จากซ้าย) งานนี้มีคุณทิพวรรณ สินธุวราวรรณ คุณทองดีปัณราช  เพื่อนรักจากชมรมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชจากชิคาโก มาร่วมเฮฮาด้วย

@@@…….… เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำแก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐของนครลอสแอนเจลิสและองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหาผลกำไรที่ทำงานเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ LAPD นำโดย Gerald Woodyard (Deputy Chief) ส่วนองค์กรเอกชน ที่ไม่แสวงหาผลกำไร ทำงานเกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือชุมชนไทย ได้แก่ 1. Asian Pacific Counseling and Treatment Center (APCTC) 2. Center for the Pacific Asian Family (CPAF) 3. Thai Community Development Center (Thai CDC) 4. Thai Health and Information Services 5. Asian Americans Advancing Justice – Southern California (AAAJ) และ 6. Access to Prevention Advocacy Intervention & Treatment (APAIT) เพื่อทำความรู้จักและแนะนำตัว โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจ LAPD และองค์กรต่าง ๆ ที่ได้ทำงานร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ฯ อีกทั้งให้ความช่วยเหลือชุมชนไทยด้วยดีตลอดหลายปีที่ผ่านมากงสุลใหญ่ฯกล่าวถึงข้อห่วงใยเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยในชุมชนไทย เนื่องจากช่วงปีที่ผ่านมาได้รับข้อมูลว่ามีผู้ได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการจี้ปล้น ขโมยทรัพย์สิน เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญโดยเหตุอาชญากรรมต่าง ๆ เหล่านี้เกิดขึ้นในที่พักอาศัย ธุรกิจ รวมไปถึงศาสนสถาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยน ข้อกฏหมายในระยะหลังที่ผ่านมานี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมีข้อจำกัดในการทำงานมากขึ้น ซึ่งทำให้อาชญากรใช้ช่องว่างของกฎหมายมากระทำผิด   ต่อมาสถานกงสุลใหญ่ฯ จัดการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับ “โจรชุก ทำอย่างไรดี” ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถานกงสุลใหญ่ฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น.

@@@……….. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ขออนุโมทนา ในกุศลและศรัทธาของคุณสุเทพ-คุณวินนี่ เตียวตระกูลวัฒน์ ( 3-4 จากซ้าย) เจ้าของร้านอาหารเพรสซิเดนท์ไทย พร้อมด้วยญาติมิตร และญาติธรรม ได้กราบอาราธนานิมนต์พระครูวิเทศกัลยาณธรรม, ดร. เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ พร้อมด้วยคณะสงฆ์มาฉลองศรัทธาเนื่องในการทำบุญวันตรุษจีน ในการนี้ได้ร่วมทำบุญสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เป็นจำนวน $10,000.-ขอให้มีความสุขความเจริญ ในชีวิต หน้าที่ การงาน มีอายุวัฑฒะโก ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก พะละวัฑฒะโก วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ธรรมสารสมบัติ ตลอดกาลนาน

@@@………..เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ที่วัดป่าธรรมชาติ เมืองลา พวนเต้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียฯ พร้อมด้วยครอบครัว ญาติมิตรของนายกรจักร ศรีวงศ์ อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียฯ ทำพิธีสวดพระอภิธรรมคุณแม่สุปปิยา (รจิตร) ภุมรัช มารดาขอองนายกรจักรที่ถึงแก่กรรม หลังเสร็จพิธีทางศาสนาทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ถ่ายภาพร่วมกันไว้เป็นที่ระลึก

@@@………..เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 คุณประดิษฐ์ และ คุณ จุฑาภรณ์ ไชยรัตน์ติเวช ( 2-3 จากขวา) อดีตนายกสมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย ชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว LA ที่คุ้นเคย ซึ่งยังอยู่กันที่เมืองไทย ไปพบปะสังสรรค์และทานอาหารค่ำด้วยกันที่ห้องอาหาร Bangkok Sky ชั้น 78 โรงแรมใบหยกสกาย ราชปรารภ กรุงเทพฯ มีความสุข สนุกสนาน กันอย่างมากกับ อาหารบุฟเฟ่ต์หลากหลายชนิด ได้ถ่ายรูปย้อนวันวานยังหวานอยู่ในหลายจุดชมวิวกรุงเทพฯ360 องศาได้ยลบรรยากาศรถติดพันกันยาวเหยียดในเทศกาลตรุษจีน ที่ตรงกับวันเที่ยว

@@@……… Cate’s corner ฉลองตรุษจีน@Paramount City Hallพร้อมด้วย Mayer of Paramount City ,Vilma Cuellar Stallings ให้เกียรติ มาร่วมสนุกด้วยหลายชั่วโมง ด้วยความประทับใจ ชุมชนไทยวัยสูงๆที่ไม่ต้องพยุงมางานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2024

@@@………..ในวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567  คณะสงฆ์วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ขอยินดีต้อนรับการกลับมาเพื่อปฏิบัติศาสนกิจในอเมริกาของ พระมหาวสันต์ วาริชฺวํโส ป.ธ.7 พธ.บ. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 18

@@@…………วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 คุณโจ+คุณสมใจ ฮินเตอร์การดท์ มีความศรัทธามาทำบุญถวายภัตตาหาร และถวายปัจจัยเพื่อเป็นค่าคิลานเภสัช (ยารักษาโรค) แก่พระสงฆ์วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย    สาธุ!

@@@………..เชฟกระทะเหล็ก คุณมนพิจิ กิตติสิงห์สกุล ทำพิธีไหว้เทพยาดาเนื่องในวันตรุษจีนที่ร้าน Sweet Basil Thai Cuisine เมือง Foster City, CA.,พร้อมกับฉลองวันวาเลนไทม์และถือโอกาสฉลองวันเกิดให้เพื่อนรัก คุณพรพิไล อัศวโกวิท  ไปด้วยในคราวเดียวกัน

@@@……….ประธาน Farmhouse Group คุณขเษม แสงสว่าง และผู้จัดการใหญ่ คุณอธิคม ลาภนำพา จัดพิธีไหว้เจ้าเนื่องในวันตรุษจีนที่ร้าน FARMHOUSE KITCHEN THAI CUISINE เมือง BERKELEY, รัฐแคลิฟอร์เนีย (CA. )ขอพรให้ขายดิบขายดี เฮง ๆ ๆ ๆ

@@@………..เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 กงสุลใหญ่สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันและชื่นชมความสามารถของเหล่าดีไซเนอร์และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ได้สร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าไทยให้ได้รับการยอมรับในตลาดสากล ในการมาออกงาน นิวยอร์ก แฟชั่นวีค ที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 10 กพ 2567 ผู้ประกอบการและนักออกแบบ  อาทิเช่น ผู้เข้าร่วมแบรนด์ MERGE Boonlear New York Techin Underground และ Wannasu เป็นต้น

@@@……….เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2567  ณ สถานที่รับรองของรองประธานาธิบดี Kamala Harris ได้จัดงานฉลองปีใหม่ทางจันทรคติ ( Lunar New Year ) หรือฉลอง “เทศกาลตรุษจีน” ในงานนี้ได้เชิญผู้นำชุมชนท้องถิ่นจากหลายประเทศเข้าร่วมงาน หนึ่งในนั้นคือชุมชนไทยจาก “ไทยทาวน์ นิวยอร์ก” หรือ ลิตเติ้ลไทยเเลนด์ เวย์ นิวยอร์ก โดย ยุทธนา ยิ้มเลิศวาที (สูทน้ำเงินยืนติด Kamala Harris) ไปร่วมงานเพื่อเเสดงพลังของชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก ขอขอบคุณหน่วยงานของรัฐบาลอเมริกัน ที่เห็นความสำคัญของงานนี้ และให้ความสำคัญกับชุมชนต่างด้าวทุกเชื้อชาติที่ตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกา

@@@…….. เมื่อวันที่ 10 กพ 2567  ผู้ร่วมชมงานฉลองเทศกาลตรุษจีน  ได้ชมการแสดงศิลปะไทยอันสวยงาม อลังการมาก โดยการแสดงของ ซารา  ฮิลานี (ยืนกลาง) ในการแสดงระบำอัปสรสราญ  ในงานฉลองวันตรุษจีนของ AABDC ที่ Federal Hall National Memorial, นิวยอร์ก สำหรับงาน Chinese New Year ซารา ขอขอบคุณ Little Thailand NY และ AABDC ที่อุดหนุน และขอบคุณ คุณณัฐชนก จันทร์เจริญ สำหรับเครื่องประดับทำมือสวยๆ อีกชิ้นที่ส่งโดยตรงมาจากบุรีรัมย์ ประเทศไทย

@@@……… อาทิตย์ที่ 11 กพ. 2567 ที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ได้มีการจัดงานฉลองเทศกาลตรุษจีน ของศูนย์ฯ ซึ่งทั้งครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน  ร่วมใจกันจัดงานนี้ เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมของคนเอเซีย  ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยนานาชนิด  และรับประทานอาหารร่วมกัน  พร้อมแจกของที่ระลึกเล็ก ๆ น้อย ๆ แก่เด็ก ๆด้วย ประธานจัดงาน สุจิตรา ปาลีวงศ์ และรองประธานศูนย์ ไพโรจน์ ปักษาษิณ

@@@……….ภาพซ้าย-ขณะเดินทางมาพักรักษาตา ที่กรุงเทพ คุณพรหมเมศร์  พรหมทอง (ซ้าย)  เจ้าสัวแห่งห้องอาหาร Noodle Boulevard เมืองแกรี่ (Cary) รัฐนอร์ธ  แคโรไลนา มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานหลายคนทีเดียว  สองสามวันก่อนเดินทางกลับเมืองแกรี่แวะพา ดำเกิง  เสพย์ธรรม ไปกินข้าวเที่ยงด้วยกันที่ร้านแกงป่าศรีย่าน และภาพถัดไป- ดร.สุชาดา  เมฆธารา (กลาง)  และ คุณบัณรสี  กออนันตกูล (ขวา)  สองอดีตข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ก็ไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนที่นั้นด้วย  ดร.สุชาดา นั่งมองอยู่นาน ไม่แน่ใจว่าเจอคนที่เคยรู้จักหรือเปล่า แต่ที่สุดเธอก็ลุกเดิน มาทักว่าใช่มั้ย  ก็เลยถึงบางอ้อ ได้คุยถึงเรื่องต่าง ๆขาดหายกันหลายปีพอสมควร  เราไม่ได้เจอกันนานร่วม 10 ปี หรือมากกว่าหลังจากที่ทั้งสองหมดวาระราชการที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

@@@……… แพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 ดูเหมือนจะกระปรี่กระเปร่า  ในการพบปะสังสรรค์กับเพื่อน ๆ อาคันตุกะจากยูเอส  เพราะมี นพ.สุขุม  รังคสิริ พ่อเลี้ยงเชียงใหม่ที่คอยต้อนรับขับสู้เพื่อน ๆ อย่างเต็มที่ทีเดียว  ภาพบน ก่อนจะมีงานพบปะสังสรรค์ระหว่างศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ทุกรุ่นในคืนวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ที่บริเวณตึกเรียนรวม หรือตึกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ นพ.สนั่น  แสงสำราญ,นพ.ธัชพงษ์  ลิมปิพิพัฒน์,นพ.วีระศักดิ์  แสงรุจี และ  คุณนภาพรรณ  สุทธิกานต์ รับเป็นเจ้าภาพนัดเพื่อน ๆ เลี้ยงต้อนรับก่อนงานที่ภัตตาคาร เจี่ยท้งเฮง ในภาพยืนจากซ้าย-นพ.สุขุม รังคสิริ,นพ.สนั่น  แสงสำราญ,นพ.วีระศักดิ์  แสงรุจี,นพ.เสรี  เกาศล,นพ.สุรพจน์ สุวรรณพานิช, นพ สุธี สุทัศน์ ณ อยุธยา,นพ.ธัชพงษ์  ลิมปิพิพัฒน์ และ นพ.ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ นั่งจากซ้าย- คุณเอสเธอร์ ลิมปิพิพัฒน์,คุณรุ่งอรุณ, คุณนภาพรรณ  สุทธิกานต์,พญ.วิไลวรรณ ละอองทอง,พญ.สุจินต์  วงศ์ชูศรี,คุณเพลินจิตต์  แสงสำราญ,คุณนิลพรรณ รัตน์ดิลกพาณิชย์,พญ.จุฑามาศ  สุทัศน์ ณ อยุธยา  ส่วนภาพล่างหลังงานพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่าทุกรุ่นในคืนวันที่ 3 กุมภาฯ  รุ่งเช้าเที่ยงวันที่ 4 กุมภาฯ  พ่อเลี้ยง นพ.สุขุม จัดเต็มเลี้ยงเพื่อน ๆ ที่ห้องอาหารครัวครูสายหยุด และ หมอทราย สมาชิกก็ชุดเดิม  สองสามคนติดธุระขอตัวร่วมสังสรรค์ไม่ได้

@@@………วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 คุณพวงผกา คำงาม พร้อมด้วยลูกสาว ลูกชาย น้องไอด้า- อินทิรา อินทร์สามรัตน์ และ น้องชิน-อินทร อินทร์สามรัตน์ เป็นเจ้าภาพร่วม ทำบุญครบ2 ปี อุทิศและรำลึก ให้แด่คุณพ่อ- คุณสุพัฒน์  อินทร์สามรัตน์ ณ ศาลารวมใจ 94 ปี หลวงตาชี วัดป่าสันติธรรม รัฐเวอร์จิเนีย โดยมีคุณเบญจมาศ บุญเสน่ห์ แห่งร้านอาหารไทยเอราวัณ พร้อมด้วยพนักงาน และเพื่อนสนิทมิตรสหาย ไปร่วมงาน เป็นจำนวนมาก อาทิ ดร.สุนทร กุญชร,คุณป้อม ฤดี เจคอป์,คุณแอ่ว- สมปอง เบรย์,คุณสงบ น้าวไทสงค์, คุณอำไพ ศรีโสภณ,คุณสงวาลย์ โรล่าห์, คุณป้าบุญช่วย ซิมมอนด์,คุณกาญจนา บุญเสน่ห์, คุณเนาวรัตน์ บุญเสน่ห์,คุณวินัย+อูม วงษ์กระต่าย,คุณไทรัฐ ลาร์ท และ คุณประกอบประกอบ สายแสงจันทร์