@@………. ในโอกาสที่ ออท.ธานี  แสงรัตน์ พร้อมด้วย กสญ.นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์  เยือนรัฐโอไฮโออย่างเป็นทางการ  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ และ กสญ.นครนิวยอร์กสมใจ ตะเภาพงษ์ ได้พบหารือกับนายไมค์ ดีไวน์ ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ  โดยทั้งสองฝ่ายหารือถึงลู่ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน โดยเอกอัครราชทูตได้แจ้งเกี่ยวกับแผนของบริษัท Bellisio Foods (บริษัท ซีพีเอฟ เป็นเจ้าของ) ที่จะผลิตอาหารไทยและอาหารเอเชีย อาหารว่าง (snack) และอาหารสุขภาพออกมาเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานความสัมพันธ์ ของไทย-สหรัฐฯ และเชิญผู้ว่าการรัฐนำคณะนักธุรกิจจากโอไฮโอไปเยือนไทยเพื่อหาลู่ทางเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน ในอนาคต  ในโอกาสนี้ ออท.ธานี ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์พายุทอร์นาโดเมื่อคืนวันที่ 14 มีนาคม 2567 ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวโอไอโอ ด้วย

@@…………….เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่องค์กร Sister Cities International (SCI) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีผู้บริหารและสมาชิกของ SCI เข้าร่วม รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นาง Erika Moritsugu รองผู้ช่วยประธานาธิบดีและผู้ประสานงานอาวุโสด้าน Asian American, Native Hawaiian, and Pacific Islander ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ และผู้แทนรัฐบาลกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี.  เอกอัครราชทูตฯ เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือเมืองพี่-เมืองน้อง ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่เปิดโอกาสการสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชุมชนในต่างประเทศ และสร้างความร่วมมือเพื่อนำไปสู่ผลประโยชน์ของทั้งสองเมืองและประชาชน ปัจจุบัน ประเทศไทยและสหรัฐฯ มีเมืองพี่-เมืองน้อง จำนวน 8 คู่ คู่ล่าสุดจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2566 ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับเมืองออสติน รัฐเท็กซัส  เมืองพี่เมืองน้องไทย-สหรัฐฯ คู่แรก ได้แก่ กรุงเทพฯ กับกรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. ซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกันเมื่อปี 2505 ซึ่งต่างเป็นเมืองพี่-เมืองน้องคู่แรกของกันและกัน หลังจากนั้น ได้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการรับรองความสัมพันธ์เมืองพี่-เมืองน้องฯ ในปี 2545 และ 2555 ในโอกาสครบรอบ 40 ปี และ 50 ปี ตามลำดับ  อีกคู่ที่มีความสำคัญ ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงครามกับเมืองเมาท์แอรี่ รัฐนอร์ทแคโรไลนา ซึ่งได้สถาปนาความสัมพันธ์เมื่อปี 2562 เพื่อเป็นสักขีพยานของสายสัมพันธ์ระหว่างชาวไทยกับสหรัฐฯ ที่ต่อยอดและสืบทอดจากแฝดสยามอิน-จัน ผู้ซึ่งได้เดินทางมาสหรัฐฯ เมื่อปี 2372 และพำนักอาศัยและสร้างครอบครัวที่เมืองเมาท์แอรี่ตั้งแต่ปี 2382 ซึ่งนับเป็นการติดต่อระดับประชาชนไทย-สหรัฐฯ ครั้งแรก ๆ ในประวัติศาสตร์  ในภาพ-ภาพบน-ออท.ธานี  แสงรัตน์ ขณะกล่าวปราศรัยกับผู้ร่วมงาน, ภาพล่าง -ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูต เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 ถ่ายภาพด้วยกัน

@@………. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ และ กสญ.นครนิวยอร์ก สมใจตะเภาพงษ์ ได้พบหารือกับนาย Jeff Tuttle , Senior Vice President of Brands Business Unit and Marketing และนาย Nien Duong , Senior Vice President of Operations and Supply Chain ที่โรงงาน Bellisio Foods Incorporated เมือง Jackson รัฐโอไฮโอ เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ  บริษัท Bellisio Foods Incorporated ของ C.P. Food Products Incorporated ถือเป็นผู้ผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่อันดับสาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Minneapolis รัฐมินนิโซตา และขยายโรงงานเพิ่มที่เมือง Jackson รัฐโอไฮโอ ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตอาหารมากกว่า 2 ล้านกล่องต่อวัน ช่วยสร้างงานให้กับสหรัฐฯ 24,000 ตำแหน่ง นอกจากความมุ่งมั่นในการเป็นครัวโลกที่ยั่งยืนแล้ว ทางบริษัทฯ ยังต้องการสร้างและกระตุ้นการบริโภคใหม่ ๆ ในสหรัฐฯ เช่น อาหารประจำชาติ อาหารว่างและอาหารเพื่อสุขภาพ, ภาพบน-ออท.ธานี  แสงรัตน์ ขอบของที่ระลึกให้แก่นาย Jeff Tuttle และ นาย Nien Duong  ส่วนภาพล่าง-ทีมงานของ ออท. ธานี  แสงรัตน์  ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับทีมงงานของบริษัท Bellisio Foods Incorporated

@@………..เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2567 ออท.ธานี แสงรัตน์ พบหารือกับ Mr. Ariel Armony , Vice Chancellor for Global Affairs และ Ms. Carrissa Slotterback ,อธิการบดีของ Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) มหาวิทยาลัย Pittsburgh ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเอกอัครราชทูตฯ แสดงความพร้อมในการเชื่อมโยงความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของไทยในสาขาการแพทย์ STEM  และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา โดยเอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าควรมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์มากยิ่งขึ้น   นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้พบหารือกับ Mr. James H. Garrett Jr.,Provost และหัวหน้าฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon ซึ่งแสดงความสนใจที่จะขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและสหรัฐฯ รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา   ในช่วงค่ำวันเดียวกัน ออท.ธานี และ กสญ.นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้พบหารือกับนักศึกษาไทยประมาณ 40 คนจากมหาวิทยาลัย Pittsburgh และ Carnegie Mellon เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในมิติต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบการศึกษาไทยและระบบสตาร์ทอัพของไทย  ออท.ธานีฯ และกสญ.สมใจฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลในด้านต่าง ๆ และเปิดโอกาสในการสร้างเครือข่ายสำหรับชุมชนไทยในเมือง Pittsburgh ด้วย ภาพแรกบน-บรรดานักศึกษาที่ไปร่วมในการพบปะกับ ออท. ธานี ถ่ายภาพด้วยกัน และภาพถัดไป ออท.ธานี ขณะปราศรัย กับบรรดานักศึกษาไทย, ภาพแรกล่าง-ออทธานี จับมือกระชับไมตรีกับ Mr. Ariel Armony , Vice Chancellor for Global Affairs และภาพถัดไป ออท.ธานี มอบ หนังสืออินทรีย์ กับ ช้าง ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย อเมริกัน ตั้งแต่ปี1833  (The Eagle & The Elephant: Thai- American  Relations Since 1833 ) ให้แก่ Ms. Carrissa Slotterback , อธิการบดี Graduate School of Public and International Affairs (GSPIA) (คณบดีของบัณฑิตวิทยาลัยบริหารกิจการสาธารณะและต่างประเทศ ) มหาวิทยาลัย

@@………. วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ได้จัดงานกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 โดย อัครราชทูตจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นตัวแทนเอกอัครราชทูต รับหน้าที่ประธานในพิธีทำบุญเทศน์มหาชาติ-เวสสันดรชาดก  ครั้งนี้ ได้นิมนต์พระมหากริชกาย วรธีโร ป.ธ. 9 จากวัดลาวกิตติสีลาราม รัฐคอนเน็กติกัต และพระมหาอภินันท์ นิพทธสนโต ป.ธ. 5 วัดพุทธาวาส รัฐเท็กซัส เป็นองค์แสดงธรรมเทศนาเวสสันดรชาดก  ในการเทศนาเวสสันดรชาดกครั้งนี้ มีผู้นักแสดงสมัครเล่นเป็นตัวประกอบในช่วงกัณฑ์กุมารและกัณฑ์นางมัทรี อาทิ พระเวสสันดร โดยคุณจักรชัย ชัยอนงค์ ,พระนางมัทรี โดยคุณดลพร อยู่ไทย (ครูแพท),พระกัณหาโดย ด.ญ.นอร่า แครี่,พระชาลี โดย ด.ญ.มารีอาน่า แครี่,ชูชก โดยคุณโชคชัย เทียมสมบูรณ์ (คุณต้อม), เทวดา โดยคุณสุกัลยา ตีรกิตติ  เขียนบทและกำกับการแสดงการแสดงโดยครูแต๊ก- กัญญภัทร จันทร์แก้ว เรียกเสียงหัวเราะและความสนุกสนานจากผู้ชมจำนวนมาก  ในกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ครั้งนี้ คุณเคเลีย คัมมินส์ ว่าที่กงสุลใหญ่สหรัฐฯ ประจำ จ.เชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ เข้าร่วมพิธีเป็นการส่วนตัว  ในขบวนแห่พระเวสสันดร อัครราชทูตจุลีพจน์ฯ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมในขบวนแห่ด้วย  ในการแสดงกัณฑ์เทศน์ครั้งนี้ มีการแสดงดนตรีไทยจากครูดนตรีไทยชั้นนำในสหรัฐฯ อาทิ ครูโต้ง (คุณชำนิ ศรีพระราม) ซึ่งได้เดินทางมาจากศูนย์วัฒนธรรมชิคาโก มลรัฐอิลลินอย์ รวมทั้ง ครูน้ำ (คุณศุภณัฐ นุตมากุล) และครูน๊อต (คุณตะวัน โตเอี่ยม) จากวัดพุทธานุสรณ์ และครูแฟลช (คุณภัทร์ ชาญใช้จักร) เดินทางมาจากวัดซานฟรานซิสโก มลรัฐแคลิฟอร์เนีย  จากภาพแรกบน- ส่วนหนึ่งของผู้ร่วมทำบุญและฟังกัณฑ์เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ถ่ายภาพด้วยกัน, ภาพแรกกลาง-จากซ้ายคุณพัธนันท์ วีระคงสุวรรณ- เจ้าหน้าที่กงสุล,อัครราชทูตจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ,คุณประพจน์  คุณวงศ์  และ คุณสุเมธ  ศิระวจนกุล ภาพถัดไป-บรรดานักแสดงสมัครเล่น ในช่วงกัณฑ์กุมารและกัณฑ์นางมัทรี และ ภาพล่างสุด สมาคมอีสาน กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.โดยนายกสมาคมฯ คุณพนมรัตน์  มุกกัง( ที่ 3 จากขวา)  นำสมาชิกเปิดคูหาขายอาหาร นำรายได้ทั้งหมดถวายวัด สาธุ!

@@……… ด้วยมิตรไมตรีที่มีต่อกัน  เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567  คุณทองปน และคุณปิยะดา สุวรรณคำ  ได้ไปช่วยปรับปรุงบริเวณบ้านของ นพ.บุญยงค์  พฤฒิธาดา ด้วยการถมดินรอบขอบบ้านที่ต่อกับห้องใต้ดินเพราะน้ำจะซึมเข้าห้องใต้ดินทำให้อากาศในห้องชื้น  นอกจากนั้นยังช่วยกันเปลี่ยนรางน้ำ และท่อรางน้ำให้ใหม่เอี่ยมปัญหาน้ำอุดตัน น้ำไม่ไหลก็หมดไป หมดทุกข์เรื่องรางน้ำไปอีกหลายสิบปี  แค่นั้นยังไม่พอใจ  ทั้งคุณทองปน และคุณปิยะดา ยังลงแรงขุดหลุมเสริมเสาหลักรับรองดาดฟ้า (Deck ) หลังบ้านให้แข็งแรงยิ่งขึ้น  ออกแรงแข็งขันไม่พอยังนำอาหารเที่ยง อาทิ ข้าวเหนียว,ไก่อบ,ลาบไก่ และ น้ำพริกอีสาน มาเป็นอาหารกลางวันทานร่วมกันกับพี่ชายใหญ่คุณสากล สุวรรณคำ ซึ่งมาเป็นกองเชียร์ให้กำลังใจน้อง ๆทั้งสอง ด้วย คุณหมอบุญยงค์ และ คุณแต๋ว-เบญจรัตน์ พฤฒิธาดา  ฝากขอบคุณ คุณทองปน ,คุณปิยะดา  และคุณสากล  สุวรรณคำ มาก ๆ ในมิตรไมตรีที่มีต่อกัน 

@@………เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยนางสาวสมใจ ตะเภาพงษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้พบหารือกับนายไมค์ ดีไวน์ ผู้ว่าการรัฐโอไฮโอ ในโอกาสการเยือนรัฐโอไฮโออย่างเป็นทางการของเอกอัครราชทูตฯ ทั้งสองฝ่ายหารือลู่ทางการเพิ่มพูนความร่วมมือในด้านการค้าและการลงทุน โดยเอกอัครราชทูตได้แจ้งเกี่ยวกับแผนของบริษัท Bellisio Foods (บริษัท ซีพีเอฟ เป็นเจ้าของ) ที่จะผลิตอาหารไทยและอาหารเอเชีย อาหารว่าง (snack) และอาหารสุขภาพออกมาเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตได้บรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานถความสัมพันธ์ ของไทย-สหรัฐฯ และเชิญผู้ว่าการรัฐนำคณะนักธุรกิจจากโอไฮโอไปเยือนไทยเพื่อหาลู่ทางเพิ่มพูนความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุน เอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์พายุทอร์นาโดเมื่อคืนวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของชาวโอไอโอด้วย

@@………เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๗ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และ น.ส.สมใจตะเภาพงษ์ กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้พบหารือกับนาย Jeff Tuttle ตำแหน่ง Senior Vice President of Brands Business Unit and Marketing และนาย Nien Duong ตำแหน่ง Senior Vice President of Operations and Supply Chain ที่โรงงาน Bellisio Foods Incorporated เมือง Jackson รัฐโอไฮโอ เพื่อสนับสนุนธุรกิจไทยในสหรัฐฯ บริษัท Bellisio Foods Incorporated ของ C.P. Food Products Incorporated ถือเป็นผู้ผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่อันดับสาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Minneapolis รัฐมินนิโซตา และขยายโรงงานเพิ่มที่เมือง Jackson รัฐโอไฮโอ  ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกำลังการผลิตอาหารมากกว่า 2 ล้านกล่องต่อวัน ช่วยสร้างงานให้กับสหรัฐฯ 24,000 ตำแหน่ง  นอกจากความมุ่งมั่นในการเป็นครัวโลกที่ยั่งยืนแล้ว ทางบริษัทฯ ยังต้องการสร้างและกระตุ้นการบริโภคใหม่ ๆ ในสหรัฐฯ เช่น อาหารประจำชาติ อาหารว่างและอาหารเพื่อสุขภาพ

@@………เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยกงสุลอธิคม เเดงพันธ์ กงสุลเกศสุดา ทองนะ และเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2567 เพื่อให้บริการงานด้านหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์รับรองลายมือชื่อ และการให้ข้อมูล/การตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านการกงสุลสำหรับพี่น้องคนไทยที่เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เมืองเดย์ตัน เมืองซินซินาติ และเมืองคลีฟแลนด์ โดยได้ให้บริการทั้งหมด 80 ราย/รายการ นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการไปราชการที่รัฐโอไฮโอ แวะไปเยี่ยมชมกิจกรรมกงสุลสัญจรดังกล่าวด้วย เอกอัครราชทูตธานีฯ และกงสุลใหญ่สมใจฯ ยังได้ใช้โอกาสการเยือนรัฐโอไฮโอในครั้งนี้เข้าร่วมกิจกรรมพบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนความเห็นกับสมาชิกชุมชนไทยที่พำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่ รวมถึงผู้แทนบริษัท Bellisio Foods, Inc. ของ C.P. Food Products, Inc. และนักศึกษาและอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ โดยย้ำถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยและส่งเสริมให้สมาคม/กลุ่มคนไทยมีบทบาทในระดับประเทศของสหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้น สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยดีมาโดยตลอด โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมกงสุลสัญจรในพื้นที่อื่น ๆ ได้ทางช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของสถานกงสุลใหญ่ฯ ต่อไป

@@………เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สมใจ ตะเภาพงษ์ ได้กล่าวเปิดสัมมนาออนไลน์ “Power Progressing Investing in Thailand’s Electric Vehicle Revolution” ซึ่งจัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (สทน.) และมีผู้สนใจจากทั้งในประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และแคนาดาเข้าร่วมกว่า 50 ราย ตามด้วยการให้ข้อมูลของผู้อำนวยการนันทพล สุดบรรทัด สทน. และคุณสยามณัฐ พนัสสรณ์ กรรมการสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย (EVAT) และประธานบริษัท Sun-up Recycling เกี่ยวกับพัฒนาการที่ก้าวหน้าและทิศทางของอุตสาหกรรม EV ในประเทศไทย รวมถึงโอกาสการลงทุนและสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนต่าง ๆ ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้ย้ำบทบาทของหน่วยงาน “ทีมประเทศไทย” ในนครนิวยอร์กที่มุ่งมั่นจะผลักดันให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาในมิติต่าง ๆ พัฒนาไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องในฐานะพันธมิตรและหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดกัน นอกจากนี้ ยังได้ยืนยันนโยบายของประเทศไทยต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การทำงานตามวิสัยทัศน์ ‘Thailand Vision’ ที่ต้องการให้ไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต และความพร้อมในการต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศในหลากหลายสาขา รวมถึงอุตสาหกรรม EV

@@………เมื่อวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567 ดร.สรสิทธิ์ ศศิธร ประธานบอร์ดสมาคมทักษิณแห่งรัฐนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาของสมาคมฯ ให้เด็กนักเรียน เรียนดีและยากจน จังหวัดสตูลทุนละ 3,000 บาทจำนวน 11 ทุนรวมเงิน 33,000 บาท โดยได้เรียนเชิญเกษตรจังหวัดสตูล นางสุดา ยาอีด และ พ.ต.ท.หญิงหัสทนา ไทยสมบูรณ์ รองผู้กับการักษาราชการแทนผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดสตูล และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กและครูผู้ปกครองที่ร่วมในพิธี สมาคมทักษิณแห่งรัฐนิวยอร์ค ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนบริจาคเงินผ่านสมาคมฯ นำมามอบให้เด็กนักเรียน

@@………วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 ดร.สรสิทธิ์ ศศิธร ประธารบอร์ดสมาคมทักษิณแห่งนครนิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา มอบทุนการศึกษาของสมาคมฯ ให้เด็กนักเรียนเรียนดี และยากจน จังหวัดพังงา ทุนละ 3,000 บาทจำนวน 11 ทุน รวมเงิน 33,000 บาท โดยมี ดร.จอมขวัญ นครไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพังงา กล่าวขอบคุณสมาคมทักษิณแห่งนครนิวยอร์คและคณะและแสดงความยินดีกับเด็ก ๆ ทุกคนที่ได้รับทุนการศึกษาในปีนี้ สมาคมทักษิณแห่งรัฐนิวยอร์ค ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมสนับสนุนบริจาคเงินผ่านสมาคมฯ นำมามอบให้เด็กนักเรียน

@@@ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ร่วมกับสมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ได้จัดประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดงานเทศกาลไทย นครชิคาโก (Thai Festival Chicago 2024) ครั้งที่ 2 ณ อาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ฯ

ในโอกาสดังกล่าว นางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเช็คจากสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อสนับสนุนการจัดงานเทศกาลไทย นครชิคาโก แก่ น.ส.อติอร กิตติโฆษน์ นายกสมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ ซึ่งในปีนี้ สมาคมไทย-อเมริกันแห่งรัฐอิลลินอยส์ กำหนดจะจัดงาน Thai Festival Chicago 2024 ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2567 ณ บริเวณลานใกล้โรงพยาบาล Thorek นครชิคาโก

@@@ มื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 นส. ชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ก เข้าเยี่ยมคารวะนางฆฏนาวดี กัลยาณมิตร กงสุลใหญ่ และนางนาฎนภางค์ ดำรงสุนทรชัย รองกงสุลใหญ่ เพื่อหารือความคืบหน้าและการเตรียมการเปิดสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานชิคาโก  และการจัดกิจกรรมในเขตมิดเวสต์ตลอดปี 2567 ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ฯ กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยฯ

@@@ เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2567  คุณทัศนีย์ รังษีเทียนไชย ประธานกรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ และคณะกรรมการอำนวยการสมาคม ฯ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลพระ ณ วัดธัมมาราม นครชิคาโก  และคุณวรรณพร สุทธิ นายกสมาคมฯ ปี 2022-2023 ได้มอบงานในหน้าที่ ให้กับคุณวนิดา เมฆอรุณกมล นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ปี 2024-2025 ณ ห้องโรงพิมพ์ วัดธัมมาราม

@@@ ก่อนเดินทางกลับชิคาโก เพื่อนสนิทจัดงานเลี้ยงส่งคุณอาร์ต บุญมา และคุณสุมาลี รัตนาวานิช ที่ร้านอาหาร Noi Sushi ย่านคลองประปา ถนนแจ้งวัฒนะ งานนี้คุณชัช-คุณสุภาวดี ฤทธิเดช อดีตสื่อมวลชนชิคาโก และอดีตนักร้องรับเชิญจากชิคาโก ได้เดินทางร่วมงานเลี้ยงส่งพี่ที่เคารพรักทั้งสองด้วยความสนุกสนาน และปลาบปลื้มที่ได้มีโอกาสได้พบกัน

@@@คุณสำรอง มาหา เดินทางไปร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่คำบุ มาหา ที่บ้านหนองเม็ดต.ช้างใหญ่ อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 2- 6 มีนาคม ที่ผ่านมา และได้บวชพระ อุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่คำบุ มาหา 1 วัน ขณะนี้เดินทางกลับถึงชิคาโกเรียบร้อยแล้วเมื่อกลางเดือนมีนาคม

@@@ อากาศชิคาโกเริ่มจะดี สมาชิกชมรมกอล์ฟชิคาโกทุกคน พร้อมที่จะลงสนามแล้วครับ

@@@ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๗..กิจกรรมบำเพ็ญกุศลทำบุญฟังเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก (สัปดาห์ที่ 3) ณ วัดพุทธธรรม..ได้รับความเมตตาจากพระมหาแสงเพชร สุทฺธิจิตฺโต (ป.ธ.9) ขึ้นแสดงธรรมในกัณฑ์ที่ 7 มหาพน, กัณฑ์ที่ 8 กุมาร และกัณฑ์ที่ 9 มัทรี (สัปดาห์หน้า อา. ที่ 24 มี.ค. สัปดาห์สุดท้าย จะเป็นกัณฑ์ที่ 10 – กัณฑ์ที่ 13)..และหลังจากพระฉันเพลเสร็จ..คุณป้าบัว McLean และลูกหลาน ก็ได้มาบำเพ็ญกุศลทำบุญอุทิศให้แก่คุณลุง Larry McLean, พ่อแดง-แม่ปั่ง-แม่นุ่ม-พี่นาม พานิชนอก ด้วยในวันนี้..ก็ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมท่านเจ้าภาพทุกท่าน มา ณโอกาสนี้..และด้วยอานิสงส์แห่งบุญกุศลทั้งหลายนี้ ขอจงช่วยเกื้อหนุนให้ญาติโยมท่านเจ้าภาพทุกท่าน พร้อมด้วยครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคาพยาธิ แคล้วคลาดปลอดภัยจากโควิด-19 และภยันตรายทั้งปวง อายุยืนยาว ร่ำรวยๆ เจริญในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยิ่งๆขึ้นไปเทอญ

@@…….…คณะกรรมการจัดงานสงกรานต์ วัดไทย ลอสแองเจลิส ประชุมเตรียมความพร้อม ปีนี้จัดเต็มรูปแบบหลังหยุดมานานเนื่องจากสถานการณ์โควิดระบาด ปีนี้จะมีการประกวดเทพีสงกรานต์ หนูน้อยสงกรานต์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย ดนตรีไทย การออกบูธแสดงสินค้า ,อาหาร  และของหวานไทย แบบจัดเต็ม เตรียมตัวมาเที่ยวงานกันได้ตั้งแต่วันที่ 13-14 เมษายน 2567 งานปีนี้ คุณสมใจนึก เองตระกูล เป็นประธานจัดงานเทศกาลสงกรานต์  คุณสัณณ์ชัย  เองตระกูล และ คุณธัญญาเรศ เองตระกูล เป็นประธานทอดผ้าป่าบริวารสงกรานต์ คุณศรีวงศ์ อาญาสิทธิ เป็นประธานประกวดเทพีสงกรานต์  ขอเชิญร่วมทำบุญผ่าน Zelleชื่อบัญชี WAT THAI OF LOS ANGELES [email protected] MEMO : Songkran Wat Thaila 2567

@@…………เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม2567 สมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งนายกสมาคมฯ คนใหม่ที่ร้าน LAWA Thai Cuisine เลขที่ 7251 Warner Ave Huntington Beach , CA ระหว่างเวลา 12.00-15.00 น.ที่ประชุมเลือกได้ ริสา ศิริภัทร(หรือNicki Foulks ) บัณฑิตคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา รหัส 40 ขึ้นเป็นนายกสมาคมฯคนที่ 46 สืบแทน อัญชลี กลยุทธพงษ์  (ศิลปศาสตร์บัณฑิต รหัส 14 ) พร้อมกับมีคณะกรรมการบริหารชุดใหม่เข้าดำเนินการ อนึ่งสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียฯมีนายกสมาคมคนแรกปี 2514 คือนายอุส่าห์ สระมาลา

@@……..….เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ร่วมกับสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ และอาจารย์สาลี่ ศิลปสธรรม วิทยากรผู้เชี่ยวชาญการสอนภาษาไทยให้เด็กไทยในต่างประเทศ จัดกิจกรรม “Workshop สอนภาษาไทยอย่างไร…ให้ปัง! เด็กฟังแล้วสนุก!” ให้แก่ครูอาสาสมัคร โดยมีนายต่อ ศรลัมพ์ กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส กล่าวเปิดงานใจความว่าวัตถุประสงค์ของการอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้มีทุกคนร่วมเป็นครูอาสาในสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยเพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกา มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยมากขึ้น และกิจกรรม Workshop ครั้งนี้ จะมุ้งเน้น การสร้างพื้นฐานความรู้ด้านการสอนของครูอาสา รวมทั้งเทคนิคการใช้ประโยชน์จากหนังสือเรียนภาษาไทย จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนไทย ส่งเสริมคุณค่าและเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการเรียนการสอนภาษาไทย และหวังว่า หลังจากการอบรมในครั้งนี้ ชุมชนเราจะมีครูอาสาสมัครในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น และมีโรงเรียนสอนภาษาไทยเพิ่มขึ้นด้วย  หัวข้อการบรรยายประกอบด้วย :

(1) “ปัญหาที่พบจากการสอนภาษาไทยให้เด็กไทยในต่างแดน การจัดชั้นเรียน (บริหารโรงเรียน) และการหาครูอาสาสมัคร”   (2) “หลักการสอนและเทคนิคการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน การวัดและประเมินผลหลังการสอน” โดยบรรยากาศการอบรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมเล่นเกมส์ ตามเทคนิคต่าง ๆ จากอาจารย์สาลี่ฯ อย่างสนุกสนานพร้อมได้รับความรู้ โดยสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปใช้ หรือปรับใช้กับนักเรียน หรือบุตรหลานเพื่อให้เข้าใจง่ายและเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติ นอกจากนี้ การเรียนรู้ภาษาไทยไม่เพียงแต่เรียนภาษาไทยเท่านั้น แต่สอดแทรกการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทางสังคมได้อีกด้วย   อาจารย์สาลี่ฯ เน้นหลักการสอนภาษาไทย 3 ข้อได้แก่ (1) สอนอะไร (2) สอนอย่างไร (3) เด็กเรียนรู้ได้อย่างไร ?   กิจกรรมนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างชุมชนไทยเข้าแข็งของสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และแนะนำแนวทางการสอนภาษาไทยให้แก่ผู้ปกครองและครูอาสา นำไปปรับใช้สอนนักเรียน หรือบุตรหลาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงภาษาไทยมากขึ้น ทั้งนี้ มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม (In person) จำนวน 25 คน  สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอขอบคุณวิทยากร และผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน มา ณ ที่ นี้ สำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าอบรม สามารถติดตามชมคลิปวิดิโอ การอบรมฯ ได้ที่ช่อง Youtube “กงสุลแอลเอ” ซึ่ง สถานกงสุลใหญ่จะประกาศให้ทราบในโอกาสต่อไป

@@………..วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567  สมาชิกและเพื่อน ๆจากศูนย์ส่งเสริมชาวไทย (Thai CDC)  ไปตั้งซุ้มเป็นกองเชียร์ LA Marathon ครั้งที่ 39 ที่ Thai Town Hollywood  เพื่อให้ชุมชนชาวแอลเอและเมืองใกล้เคียง ได้เป็นกำลังใจให้นักวิ่งจากชาติต่าง ๆทั่วโลก และเป็นการประกาศให้นักวิ่งมาราธอนประมาณ 26,000 คน ได้รู้จัก Thai Town กันมากยิ่งขึ้น เพราะพอนักวิ่งผ่านมาทางซุ้มกองเชียร์จะได้ยินเสียงดนตรี เสียงกองเชียร์ สนุกสนานครึกครื้นกันไปทั้งคนวิ่งและกองเชียร์ วันนี้ทำให้รถติดมากในช่วงนั้น

@@……… ..เมื่อค่ำวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2024 มีการจัดงานเปิดตัว DS Night Market หรือ ตลาดดำเนินสะดวก อเมริกากลางคืน  อยู่ในบริเวณตลาด LAX-C ใกล้ไชน่าทาวน์ดาวน์ทาวน์แอลเอ ซึ่งจะเป็นแหล่งรวมอาหารนานาชาติกว่า 30 บูธ ทั้งอาหารหวาน-คาวมากมาย ทุกวันสุดสัปดาห์ ศุกร์ เสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 6 โมงเย็นถึงเที่ยงคืน เริ่มวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม นี้ เป็นต้นไป ตลาดดำเนินสะดวกกลางคืนตั้งอยู่ที่ Damnoen Sa-Duak : 1100 N Main St., Los Angeles, CA90012

@@………..เก้า ( 9 )หนุ่ม เจเนอเรชั่น ซี จากอเมริกา นำโดย ไบรอัน จันทน์ตรูผล พาเพื่อนร่วมกลุ่มท่องเที่ยวสัมผัสวัฒนธรรมชาวกรุงเทพฯ ในย่าน Unseen Bangkok

@@…………ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567  ญาติธรรมจากเมืองริชมอนด์-แซน  พาโบล่ ( Sa  Pablo ) รัฐแคลิฟอร์เนีย  ซึ่งประกอบด้วยครอบครัวสูงปันยา, ครอบครัวแก้วปะเสิด, ครอบครัววงถาวะดี, ครอบครัวอินปะเสิด, ครอบครัวอินทะสอน, ครอบครัวระตะนา, ครอบครัวอุปะไช และครอบครัววิไลพอน พร้อมด้วยลูกหลาน  ได้เดินทางมาทำบุญถวายภัตตาหารเพลแก่พระสงฆ์ที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย โดย พระครูศรีชัยวิเทศ (อ.มหาเกษตร) เจ้าอาวาส  และ คณะสงฆ์ ให้การต้อนรับและได้แสดงพระธรรมเทศนาแก่ญาติโยมผู้มีกุศลจิตตั้งมั่นอยู่ในการให้ทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา เดินทางมาทำบุญอุปถัมภ์ถวายจตุปัจจัยครั้งนี้ ขอผลบุญกุศลทั้งมวลเหล่านี้จงไปถึงแก่ญาติๆผู้วายชนม์มีปู่ย่าตายายและพ่อแม่ เป็นต้น

@@………เมื่อวันอทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2567  คุณธนาภรณ์ ซิมมอนส์ และคุณขณิดา บรรลือทรัพย์  ได้เดินทางมาไหว้พระรัตนตรัย สนทนาธรรม กับพระสงฆ์ที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์  พร้อมได้ถวายปัจจัยอุปถัมภ์วัด เพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาให้หยั่งยืนสืบไปด้วย

@@……….วันพุธที่ 13 มีนาคม 2567 คุณป้าอนงค์ แอปซา และครอบครัว, คุณป้าอรุณี (เชอรี่) จากเมืองแซน พาโบล่  รัฐแคลิฟอร์เนีย  เดินทางไปถวายสิ่งของอันจำเป็นที่ทางวัดต้องการ วันนี้ได้นำอาหารต่าง ๆมาถวายเป็นสังฆทานและถวายภัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์ รัฐแคลิฟอร์เนีย  เพื่ออุทิศผลบุญไปให้แก่ญาติๆผู้ล่วงลับมีบิดามารดา เป็นต้น

@@……… .ไบรท์ จันทน์ตรูผล (แถวหน้าริมขวา)ทำหน้าที่อภิชาตบุตร เป็นตัวแทนคุณพ่อเสนิส+คุณแม่พิสมัย จันทน์ตรูผล  แวะเยี่ยมสวัสดีคุณน้าสุภาวรรณ สงวนถ้อยคำ (อดีตผู้จัดรายการวิทยุอารมณ์ดี) มีน้ำใจงามให้การต้อนรับหลานๆทุกคนที่เดินทางมาจากอเมริกาอย่างอบอุ่นที่บ้านในกรุงเทพฯ

@@………..ในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เอ็มเฮิร์ท ควีนส์ นิวยอร์ก ได้มีการจัดงานวันร่วมทำบุญ และพิธีผูกข้อมือ รับขวัญ คุณวีรชาติ + คุณวรรณี โภคพูนพิพัฒน์ คนเก่าแก่ของชาวไทยในนิวยอร์ก และเป็นผู้บุกเบิกร้านอาหารไทย “ร้านใจยา ” ในนครนิวยอร์ก บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานได้ร่วมกันแสดงความยินดี  ขอให้ทั้งสอง คุณวีรชาติ + คุณวรรณี โภคพูนพิพัฒน์ จงมีอายุมั่นขวัญยืน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยในนิวยอร์กตราบนานเท่านาน

@@………….ร้าน เมย์ ขายดี May Kaidee – 215 E Broadway, New York, NY  จัดงานวัฒนธรรมแต่งกายชุดไทย  ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567  มีพิธีสวดมนต์เจริญสติ ถวายอาหารเพลพระสงฆ์สองรูป สนทนาธรรมะ สังสรรค์สร้างความสัมพันธ์ ภาพบรรยากาศหลังจากถวายเ พล รับศีล รับพร และแผ่เมตตา  เป็นไปอย่างอบอุ่นสนุกสนาน  ในวันนี้ ผู้บริหารและสมาชิก Dance Parade NY มาร่วมด้วย  เชฟ- สมหมาย ใจจง สาธิต จีบนิ้วรำไทย และ มวยไทยไปพร้อม ๆ กัน   มีการทำบุญ ใส่บาตรและมาร่วมสนทนากันอย่างเป็นกันเอง  มีการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมไทยให้ชาวต่างชาติเรียนรู้  เพราะนี่คือสัญลักษณ์หนึ่งในการส่งเสริมสันติภาพจากภายในใจ สู่ภายนอกในการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกัน  ผู้ร่วมงานทุกคนในวันนี้แต่งกายด้วยผ้าไทย และชุดไทยแบบต่าง ๆ

@@…….….ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2567  กสญ.นครนิวยอร์กสมใจ  ตะเภาพงษ์ พร้อมด้วยกงสุล อธิคม  เเดงพันธ์, กงสุล เกศสุดา ทองนะ และเจ้าหน้าที่ สกญ.ณ นครนิวยอร์ก ได้เดินทางไปจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 2/2567 2567 เพื่อให้บริการงานด้านหนังสือเดินทาง,งานนิติกรณ์รับรองลายมือชื่อ และการให้ข้อมูล/การตอบคำถามเกี่ยวกับงานด้านการกงสุลสำหรับพี่น้องคนไทยที่เมืองโคลัมบัส รัฐโอไฮโอ และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ เมืองเดย์ตัน เมืองซินซินาติ และเมืองคลีฟแลนด์ โดยได้ให้บริการทั้งหมด 80 ราย นอกจากนี้ นอกจากนี้ กสญ.สมใจ  ตะเภาพงษ์  ยังได้รับเกียรติจาก ออท.ธานี แสงรัตน์ ซึ่งอยู่ระหว่างการไปราชการที่รัฐโอไฮโอ แวะไปเยี่ยมชมกิจกรรมกงสุลสัญจรดังกล่าวด้วย..

@@……… ออท.ธานี  แสงรัตน์ และ กสญ.นครนิวยอร์กสมใจ  ตะเภาพงษ์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน Bellisio Foods Incorporated ในเมือง Jackson รัฐโอไฮโอ ได้พบปะหารือกับนาย Jeff Tuttle, Senior Vice President of Brands และ และนาย Nien Duong ,Senior Vice President of Operations and Supply Chain  บริษัท Bellisio Foods Incorporated ของ C.P. Food Products Incorporated ถือเป็นผู้ผลิตอาหารแช่แข็งรายใหญ่อันดับสาม มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Minneapolis รัฐมินนิโซตา

@@……….พันเอก ( หญิง ) ขนบศรี  เกษร ศิษย์เก่านักศึกษา Fort Lee, Prince George ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำแหน่ง พลตรี (หญิง)ขนบศรี  เกษร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  อันดับที่ 490 เมื่อวันที่ 01  ตุลาคม 2566  ได้เข้าพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นนายพลตรีหญิง เมื่อวันที่ 8 มีนาคม  2567 เสร็จพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ  ถ่ายภาพกับผู้ร่วมงานสายงานอุตสาหกรรรมป้องกันประเทศ และสายงานโรงงานวัตถุระเบิดทหาร ในภาพจากซ้าย พล.ต.กำจร จริตพันธุ์,พล.ต.ชยพล กองแก้ว,พล.ต.ประยงค์ หมื่นสายญาติ,พล.อ.ต.หญิง พรสวรรค์ พุทธโอวาท ,พล.อ.ต.หญิง พรพรรณ ประเคนรี และ พล.ต.หญิง ขนบศรี เกษร เพื่อน ๆ รู้ข่าวฝากแสดงความยินดีมา ณ ที่ นี้ด้วย

@@………ครูพจน์  วีระจิตเทวินทร์ เป็นหนึ่งในจำนวนคนเก่าคนแก่หลาย ๆ คนที่ประกอบอาชีพทำมาหากินในปริมณฑล กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ครูพจน์ เป็นนักเต้นรำเท้าไฟทีเดียว  ทราบว่าขณะอยู่เมืองไทย  ตอนหนุ่มๆคว้ารางวัลเต้นรำหลายรางวัลทีเดียว  ขณะอยู่อาศัยในเมือง Brentwood รัฐแมริแลนด์  ครูพจน์  เป็นที่รู้จักมักคุ้นในสังคมชาวไทยเป็นอย่างดี เป็นผู้มีน้ำใจไมตรี และอัธยาศัยดีต่อเพื่อน ๆ  การจากไปของเขาเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ด้วยสิริอายุ 81 ปี  สร้างความโศกเศร้าแก่เพื่อน ๆ เป็นอย่างมาก  จะมีพิธีทำบุญสวดพระอภิธรรม ในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม  2567 ณ อุโบสถศาลาพุทธมงคลวิมล ดีซี วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เวลา 6.30 PM  และ จะมีพิธีฌาปนกิจในวันเวาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 ที่ Everly Wheatly Funeral Home-1500 W. Braddock Rd. Alexandria, VA.22362