ในผู้หญิงตั้งครรภ์ มีการกล่าวถึงการดูแลสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อให้การตั้งครรภ์ที่มีประสิทธิภาพ และยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพของลูกที่อยู่ในท้องของคุณแม่ด้วย ซึ่งหนึ่งในการดูแลสุขภาพของคุณแม่ที่มีการพูดถึงมากที่สุดนั้น คือการบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย เพื่อให้คุณแม่ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน และส่งต่อไปยังลูกที่อยู่ในท้องของคุณแม่

แน่นอนที่สุดที่สุด อาหารที่เป็นที่พูดถึง และมีคำถามมากที่สุด คือ การบริโภคนมของคุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งพี่หมอกุ๊กไก่ จะมาพูดคุยกันถึงอาหารที่จำเป็นต่อคุณแม่ตั้งครรภ์ อย่างที่ทราบกันดีว่า นมนั้นมีประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่สำคัญ นั่นคือกรดอะมิโนจำเป็นและแคลเซียม ซึ่งมีส่วนช่วยในการเติบโต พัฒนาการของทารกในครรภ์ และสุขภาพของเด็กหลังจากคลอด

ในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ คุณแม่ควรได้รับสารอาหารที่มากกว่าปกติเนื่องจาก สารอาหารบางส่วนมีการส่งต่อให้ลูกในท้อง ซึ่งหากรับประทานไม่เพียงพอ โดยมีปริมาณน้อยเกินไป ไม่เพียงแต่ส่งผลต่อลูกเท่านั้น แต่อาจจะส่งผลต่อสุขภาพคุณแม่ได้เช่นกัน เช่น อาจทำให้คุณแม่ฟันผุและกระดูกพรุน จึงเป็นที่มาของคำถามว่า คุณแม่ที่ตั้งครรภ์สามารถดื่มนมในปริมาณมาก เพื่อเป็นการเก็บกักตุนไว้ดีหรือไม่?

ในความเป็นจริงแล้ว หากต้องการสารอาหารเพื่อในดูแลสุขภาพในระหว่างตั้งครรภ์ ควรที่ได้รับสารอาหารที่มีความหลากหลาย กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และเสริมด้วยอาหารต่างๆ ซึ่งหากคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ดื่มนมในปริมาณมาก เพื่อเป็นการกักเก็บสารอาหารให้แก่ลูกในครรภ์ อาจพบความเสี่ยง 2 ประเด็นหลัก นั่นคือ
1.น้ำหนักที่มากจนเกินไป การบริโภคนมในปริมาณที่มากจนเกินความพอดีย่อมส่งผลต่อน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของคุณแม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Non-Communicable Diseases: NCDs) เช่น โรคทางระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ซึ่งนอกจากคุณแม่มีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วนั้น มีรายงานถึงความสัมพันธ์ของการบริโภคนมปริมาณมากในคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ ส่งผลต่อน้ำหนักของเด็กแรกเกิดด้วยเช่นกัน

2.ความเสี่ยงต่อยีนของเด็ก การรับประทานนมในปริมาณมากของคุณแม่ระหว่างตั้งครรภ์ อาจทำให้การควบคุมการแสดงออกของยีน (epigenetic) ของเด็กที่เกิดมามีความผิดปกติ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการเจริญเติบโต ระบบเผาผลาญ ระบบประสาท เป็นต้น ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เด็กที่เกิดมามีความเสี่ยงต่อภาวะโรคอ้วน เนื่องจากนมที่ได้รับผ่านแม่ในปริมาณมาก จะไปกระตุ้นการทำงานของยีนที่มากขึ้น ส่งผลต่อความผิดปกติ

ดังนั้นถึงแม้ว่า “นม” จะมีคุณค่าทางโภชนาการที่สูง ที่อุดมไปด้วยโปรตีนและแคลเซียม และถูกแนะนำอย่างแพร่หลายในกลุ่มคุณแม่ที่อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ก็ตาม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์ก็ควรบริโภคนมแต่พอดี ไม่ดื่มมากจนเกินไป และบริโภคอาหารประเภทอื่นๆ ร่วมด้วย เพื่อให้ได้รับสารอาหารชนิดอื่นที่มีความหลากหลาย และครบถ้วน เพื่อทั้งคุณแม่และลูกที่อยู่ในครรภ์นั่นเอง..

……………………………………………………………………
คอลัมน์ : Ladies Bible
โดย หมอกุ๊กไก่-แพทย์หญิง ณัฐชญา ไมตรีเวช
อ่าน Ladies Bible ทั้งหมดได้ที่นี่..คลิก…