ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ ชมการทอผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดนครปฐม “ปูรณฆฎาศรีทวารวดี” ซึ่งหมายถึงดินแดนอารยธรรมสมัยทวารวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้งสภาพแวดล้อม พืชพรรณธัญญาหาร และมีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์

โดยคณะกรรมการระดับจังหวัด และอาจารย์จาก มรภ.นครปฐม ม.ศิลปากร ม.มหิดล ร่วมกันพิจารณาและออกแบบ ประกอบด้วยลายหม้อน้ำปูรณฆฏะ และลายกวางหมอบ ผสมผสานกับลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ และลายพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ซึ่งได้เลือกแหล่งทอผ้าต้นแบบ 2 แห่ง คือ กลุ่มผ้าทอมือศรีอุทุมพร ชุมชนวัดโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ทอลายมัดหมี่ และกลุ่มวงเดือนผ้าจก ไทย-ยวน ทอผ้าลายจก

นางฐิติรัตน์ เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม ได้มีโครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา ในวันที่ 12 ส.ค. 65 โดยจัดทำโครงการ “ภูษาศิลป์ จากท้องถิ่นสู่สากล” และมอบหมายให้วัฒนธรรมจังหวัด คัดเลือกผ้าที่มีลายเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน ในส่วนของจังหวัดนครปฐม จึงได้ออกแบบและดำเนินการผลิตขึ้น และในวันที่ 5 พ.ค.65 จะได้ถวาย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตร ในโอกาสเสด็จ ม.ศิลปากร จ.นครปฐม

ทางด้าน นายเก่งกาจ ต้นทองคำ อาจารย์ประจำคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครปฐม กล่าวต่อว่า ผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัด ปูรณฆฏาศรีทวารวดี ใช้สีที่ได้มาจากวัตถุดิบธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น อาทิ ใบส้มโอ เปลือกมะพร้าวน้ำหอม ผลสาละ ดอกดาวเรือง ใบมะเดื่อ นอกจากหาได้ในท้องถิ่นแล้ว ยังปลอดภัยกับผู้ใช้ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย