เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยถึงการจัดทำหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ว่า ขณะนี้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำลังเร่งจัดทำร่างหลักเกณฑ์การสรรหาฯ แล้ว ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ว ๆ นี้ โดยหลักเกณฑ์การสรรหาในเบื้องต้นก็จะเหมือนหลักเกณฑ์การสรรหาทั่วไปให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล มีระเบียบที่เป็นไปอย่างเหมาะสมและถูกต้อง เช่น การกำหนดคุณสมบัติเฉพาะและประสบการณ์ที่ควรจะมี การบริหารกองทุน การบริการ เป็นต้น ส่วนหลักเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการคุรุสภานั้นได้จัดทำหลักเกณฑ์เสร็จเรียบร้อยดี โดย ดร.สุภัทร ได้เสนอมาให้ตนพิจารณาแล้ว ทั้งนี้ยืนยันว่าเกณฑ์การสรรหาเลขาธิการ สกสค.และเลขาธิการคุรุสภาประกาศทันในรัฐบาลนี้อย่างแน่นอน ซึ่งเท่าที่ทราบเหลือรายละเอียดการจัดทำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากเสร็จสิ้นตนจะประกาศการสรรหาตำแหน่งดังกล่าวทันที

“ยังยืนยันการสรรหาเลขาธิการ สกสค.และเลขาธิการคุรุสภา ดิฉันไม่มีใครในใจ เพราะการดำเนินการทุกอย่างต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การสรรหาฯ อยู่แล้ว ส่วนการแก้คุณสมบัติเรื่องวุฒิระดับปริญญานั้น เท่าที่ทราบปลัด ศธ. กำลังทบทวนอยู่ เพื่อให้เกิดวามเหมาะสมกับตำแหน่ง ซึ่งที่ผ่านมาดิฉันได้ให้นโยบายการจัดเกณฑ์สรรหาแล้วว่า เปิดกว้างให้กับทุกกลุ่มอาชีพ และจะต้องเป็นธรรมโปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อให้ได้บุคลากรเป็นที่ยอมรับของสังคม เพราะผู้บริหาร สกสค. คุรุสภา และ ผอ.องค์การค้าฯ จะต้องมาทำหน้าที่บริหารและรับผิดชอบงานจำนวนมาก” รมว.ศึกษาธิการ กล่าวและว่า ส่วนรายชื่อที่ปรึกษา รมว.ศธ.คนใหม่นั้น ตนอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้ที่เหมะสม เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป