ที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีหลักสี่ เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ผศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าฯ กทม. พร้อมด้วย นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผอ.เขตหลักสี่ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตหลักสี่ ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร จำนวน 50 ต้น บริเวณพื้นที่ว่างและจะปลูกต้นไม้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตามนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” เพื่อบรรลุเป้าหมายต้นไม้ล้านต้นทั่วกรุงเทพฯ ภายใน 4 ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างร่มเงา กรองฝุ่นและมลพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

สำหรับนโยบาย “ปลูกต้นไม้ล้านต้น สร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุง” เป็น 1 ในนโยบาย 216 ข้อ เพื่อเชื่อมโยงการพัฒนากรุงเทพมหานครทั้งมิติสิ่งแวดล้อมดีและสุขภาพดี เพราะต้นไม้มีประโยชน์ในการลดและดูดซับมลพิษ ทั้งมลพิษขนาดเล็ก (PM2.5) หรือก๊าซพิษต่าง ๆ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการเพิ่มร่มเงา เพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่เดินสัญจรได้อีกด้วย

โดยแนวคิดการดำเนินการของนโยบายนี้แบ่งออกเป็น 1. ปลูกเพื่อลดฝุ่นและมลพิษ เพื่อสร้างประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับการดักจับมลพิษและฝุ่นละออง 2. ปลูกให้เกิดร่มเงาในการใช้ชีวิต เพื่อสร้างร่มเงาในที่กลางแจ้ง เช่น พื้นที่บริเวณการเชื่อมต่อทางสัญจร พื้นที่ทางเท้า และพื้นที่การค้า 3. ปลูกเพื่อส่งเสริมความหลากหลายของระบบนิเวศเมือง โดยคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับสภาพดิน สภาพอากาศ และให้การปลูกในพื้นที่หนึ่ง ๆ เกิดความหลากหลายของระบบนิเวศน์เมือง และลดโอกาสการเกิดโรคระบาดในพืช 4. ปลูกให้ชุมชนมีรายได้ สนับสนุนให้ชุมชนเกษตรกรรมใน กทม. เพาะกล้าไม้โดย กทม. เป็นผู้รับซื้อ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 5. ปลูกให้คนและต้นไม้โตไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ “คนและต้นไม้เติบโตไปพร้อมกับเมือง” โดยกำหนดจัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ทุกวันอาทิตย์ เพื่อให้วันอาทิตย์เป็นวันปลูกต้นไม้กรุงเทพฯ