อาชีพครู ที่ต้องใช้ความรู้ที่ร่ำเรียนมาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ แล้วยังต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆ ทุกคน แต่ในเรื่องค่าตอบแทนหรือเงินเดือนครูนั้น กลับเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมต่างตั้งคำถามถึงความเหมาะสมและคุ้มค่ากับความเหน็ดเหนื่อย สำหรับผู้ที่เป็นพ่อพิมพ์ แม่พิมพ์ของชาติหรือไม่ อยู่เสมอๆ

เช่นเดียวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 18 ก.ค. โดยแฟนเพจ “ครูวันดีดอทคอม – เปิดสอบครู สมัครงานราชการ” ได้เผยประกาศรับสมัครครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งใน จ.เชียงราย ในตำแหน่งครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 5,000 บาท

โดยในประกาศของทางโรงเรียน ได้ระบุเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้การคัดเลือกตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน ดังนี้

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง จำนวน 1 อัตรา
    อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
    ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย / เอกประถม จำนวน 1 อัตรา

2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้
    2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    2.2 เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค/ก.ค.ศ.กำหนด
    2.3 ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู
    2.4 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในประกาศฉบับนี้
    2.5 ขอบข่ายภารกิจและหน้าที่การปฏิบัติงานสอนโรงเรียน ดังต่อไปนี้
          1. งานสอน งานทะเบียน งานธุรการในชั้นเรียน
          2. งานดูแลเด็กนักเรียน
          3. งานกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียนและชุมชน
          4. งานการสอนและสอนเวียน
          5. งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ซึ่งหลังจากที่ได้มีการโพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากมาย ถึงค่าตอบแทนอาชีพครู หากให้เงินเดือนเท่านี้ ครูจะอยู่อย่างไรกับค่าครองชีพที่สูงลิบลิ่วอย่างนี้..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @ครูวันดีดอทคอม – เปิดสอบครู สมัครงานราชการ