เมื่อวันที่ 1 ส.ค. ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ ได้ศึกษาแผนการเดินหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือ อควาเรียม ทะเลสาบสงขลา ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา นั้น ขณะนี้ตนกำลังรอข้อมูลจาก ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ที่สรุปบทวิเคราะห์แนวทางการเดินหน้าก่อสร้างโครงการอควาเรียม จ.สงขลา ให้เสร็จสิ้นว่าจะมีรูปแบบการดำเนินการแบบใดบ้าง โดยในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้เตรียมวางแผนการดำเนินการโครงการนี้ไว้แล้ว เพราะไม่ว่าจะเป็นการก่อสร้างในรูปแบบไหน สอศ.จะต้องนำมาจัดการออกแบบใหม่ทั้งหมด เช่น หากแนวทางต้องการสานต่อความเป็นอาคารอควาเรียมในรูปแบบเดิม ก็จะต้องมาวางแผนใหม่อีกว่าจะดำเนินการอย่างไร เนื่องจากสภาพอาคารชำรุดทรุดโทรมไปมาก และวัสดุบางชิ้นก็ไม่สามารถใช้งานได้ 

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จะต้องไปสำรวจว่าจุดไหนของอาคารที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้บ้าง รวมถึงหากทำเป็นรูปแบบใหม่เราจะปรับแผนงานด้วยวิธีไหนบ้าง รวมถึงจะต้องจัดหาทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวางแผนการออกแบบใหม่ให้ ส่วนจะใช้งบประมาณจำนวนเท่าไหร่ในการเดินหน้าโครงการอควาเรียมนั้น ตนไม่สามารถตอบได้ เพราะจะต้องรอข้อสรุปแนวทางการดำเนินการจาก รมว.ศึกษาธิการ  แต่อย่างไรก็ตามงบประมาณที่จะใช้ลงทุนเดินหน้าโครงการนี้ต่อนั้น จะต้องเป็นไปอย่างคุ้มค่าตามนโยบายของ น.ส.ตรีนุช อีกทั้งจะต้องศึกษาโครงการอควาเรียมอย่างรอบด้าน  เนื่องจากที่ผ่านมา เรามีบทเรียนของการดำเนินการโครงการอควาเรียมแล้ว จะต้องดำเนินการโครงการดังกล่าวอย่างรัดกุม โปร่งใส และตรวจสอบได้