เมื่อวันที่ 2 ส.ค. สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) แจ้งว่า ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเตรียมเคลื่อนย้ายเครื่องบินของสายการบินนกแอร์ ที่ประสบเหตุไถลออกนอกทางวิ่ง (Runway Excursion) ที่ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย (ทชร.) โดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งมืออย่างเต็มที่ เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายอากาศยานออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย และเตรียมปรับปรุงทางวิ่ง (รันเวย์) เพื่อให้กลับสู่สภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย ก่อนกลับมาเปิดให้บริการตามกำหนดเดิม

อย่างไรก็ตามจากการติดตามการดำเนินงานของสายการบิน พบว่า ในการเคลื่อนย้ายอากาศยาน สายการบินนกแอร์ได้ให้วิศวกรผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่เข้าไปกำกับดูแลการกู้อากาศยาน เพื่อให้ขั้นตอนเป็นไปอย่างปลอดภัย พร้อมกันนี้ทางสายการบินยังได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินงาน หลังเกิดเหตุจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ภารกิจลุล่วงไปได้ เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงฯ กองทัพอากาศ กรมท่าอากาศยาน(ทย.) และบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อช่วยก่อสร้างถนนชั่วคราว เตรียมลำเลียงเครื่องบินลำที่เกิดเหตุออกจากรันเวย์ รวมถึง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้ถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงออกจากอากาศยานแล้ว

กพท. แจ้งต่อว่า เจ้าหน้าที่หน้างานกำลังเร่งปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมเคลื่อนย้ายอากาศยานให้ออกมาได้อย่างปลอดภัย ภายใต้สภาพอากาศที่ระหว่างวันมีฝนตก และหลังจากนี้จะเร่งเคลียร์รันเวย์ เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง ทั้งนี้ กพท. ได้ประสานสายการบินนกแอร์ และ ทชร. ในการบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management) ตามมาตรการควบคุมความเสี่ยง (Risk Control Measure) พร้อมทั้งส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบความพร้อมของสนามบินให้เป็นไปตามมาตรฐานก่อนเปิดให้บริการอีกครั้ง.