เมื่อวันที่ 6 ส.ค. เวลา 06.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงพื้นที่แยกลำกระโหลก เขตคลองสามวา เพื่อติดตามปัญหาการจราจรและปัญหาอื่นในพื้นที่ ระหว่างลงพื้นที่ ผู้ว่าฯ กทม. ให้ความสนใจสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่ รวมถึงแรงงานที่มารอการจ้างงานบริเวณตลาดกีบหมู

นายชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้ได้มาเยี่ยมเขตคลองสามวา เป็นเขตที่มีประชากรหนาแน่นมาก แต่โครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ปรับให้สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่หนาแน่น จะเห็นได้ว่าปัญหารถติดไม่ได้มีแต่พื้นที่ชั้นใน ซึ่งวันนี้ ส.ส. และ ส.ก.ในพื้นที่ ได้นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่มาร้องเรียนให้ทราบ ทั้งปัญหารถติดขัดที่ต่อเนื่องไปหลายแยก และได้มอบให้รองผู้ว่าฯ วิศณุ ดูภาพรวมการจราจรในพื้นที่ และการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานให้วางเป็นยุทธศาสตร์ในระยะยาว จำเป็นต้องมีสะพานข้ามแยกหรือไม่ ต้องปรับปรุงถนนหรือขยายถนนเส้นไหน

ขณะเดียวกันเขตหนองจอก มีนบุรี ก็มีปัญหาเรื่องการเดินทางเช่นเดียวกัน นอกจากนี้พบว่าในพื้นที่มีโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและสีชมพู แต่รถสาธารณะที่จะเป็น Feeder นำไปสู่ระบบรถไฟฟ้ายังไม่เพียงพอ จนสุดท้ายประชาชนต้องใช้รถส่วนตัว ในส่วนของงบประมาณลงมาไม่เยอะ ในขณะที่ประชากรมีจำนวนมากและพื้นที่กว้าง ต้องดูว่าจะปรับปรุงด้านต่าง ๆ อย่างไร ทั้งในด้านสาธารณสุข การศึกษา ระบายน้ำ และการกำจัดขยะ คงต้องดูรายละเอียดให้มากขึ้น เพราะความต้องการของประชาชนไม่แตกต่างจากกรุงเทพฯ ชั้นใน รวมถึงแรงงานที่มารอการจ้างงานบริเวณตลาดกีบหมู เห็นว่าในอนาคตอาจมีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดรวมแรงงาน เป็นโมเดลต้นแบบศูนย์รวมช่างฝีมือ และจัดฝึกอบรมแรงงานเพื่อให้มีทักษะความเชี่ยวชาญมากขึ้น ซึ่งจะมีการลงพื้นที่สัญจรเพื่อติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด

ผู้ว่าฯ กทม. กล่าวอีกว่า การแก้ไขปัญหาการระบายน้ำเดือนที่ผ่านมา ได้ลอกท่อไปแล้วกว่า 2,000 กม. ในหลายพื้นที่ มีการลอกคลองสายหลัก เช่น คลองลาดพร้าว มีการนำ Mobile Unit มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ รวมทั้งประสานงานกับกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด เพื่อระบายน้ำออกนอกพื้นที่ ที่ผ่านมาวางแผนได้ดี คงต้องดูในยุทธศาสตร์ระยะยาว แต่คิดว่าเรื่องน้ำท่วมตอนนี้เราไปได้ถูกทางแล้ว

ส่วนกรณีการตรวจสอบสถานบันเทิง นายชัชชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงานว่ามี 400 จุด แต่จุดที่มีปัญหามี 83 แห่ง โดยเฉพาะทางหนีไฟที่ต้องให้ความสำคัญ ประชาชนจะไม่รู้ว่าที่ไหนถูกกฎหมาย ผิดกฎหมาย กทม. จึงต้องดูให้ละเอียด และประสานตำรวจลงพื้นที่ด้วย ปัจจุบัน เขตคลองสามวา เป็นเขตที่มีประชาชนอาศัยอยู่มากที่สุด โดยมีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ กว่า 250,000 คน ไม่รวมประชากรแฝง และมีเนื้อที่ 110 ตารางกิโลเมตร

สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ มี นายวิศณุ ทรัพย์สมพล รองผู้ว่าฯ กทม. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร น.ส.นฤนันมนต์ ห่วงทรัพย์ ส.ก.เขตคลองสามวา นายไทวุฒิ ขันแก้ว ผอ.สำนักการโยธา และนายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผอ.เขตคลองสามวา ร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูล