เมื่อวันที่ 8 ส.ค. นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ได้ประชุมหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก เพื่อยืนยันมาตรการป้องกันความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน เช่น บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน เครื่องมือ/เครื่องจักร ขั้นตอนวิธีการทำงานก่อสร้าง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้ประชาชนได้ทราบล่วงหน้า โดยมีบริเวณที่อยู่ระหว่างการดำเนินงานก่อสร้าง ดังนี้ จุดที่ 1 ปิดการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 600+000 ถึง กม.12+000 ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน ต.ค.67

จุดที่ 2 ปิดการจราจรบริเวณเกาะกลางถนนพระราม 2 กม.ที่ 600+000 ถึงกม.1+000 ตั้งแต่วันนี้ถึงเดือน เม.ย.67, จุดที่ 3 ปิดการจราจรบริเวณหลังด่านสุขสวัสดิ์ ขาเข้ากรุงเทพฯ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.66 และปิดการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งธนบุรี) ตั้งแต่เดือน ก.ย.65-มิ.ย.66, จุดที่ 4 ปิดการจราจรช่องทางซ้ายช่วงทางลงสะพานพระราม 9 ขาเข้า (ฝั่งกรุงเทพฯ) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 มี.ค.66 และจุดที่ 5 ปิดการจราจรบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดาวคะนอง ตั้งแต่เดือน ก.ย.65-ธ.ค.66

นายสุรเชษฐ์ กล่าวต่อว่า สถิติที่ผ่านมายังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ถือได้ว่าเป็น “0 Accident” และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชน กทพ. ได้ยืนยันมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นจะต้องปิดการจราจรหลายจุดตามที่กล่าวมา อาจจะทำให้ผู้ที่สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวไม่ได้รับความสะดวก จึงวอนประชาชนเห็นใจ และใช้ความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว หากไม่มีความจำเป็นก็ขอให้หลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นเป็นการชั่วคราว เพราะอาจทำให้การจราจรหนาแน่นกว่าปกติ

สำหรับโครงการทางด่วน สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก ระยะทางรวม 18.7 กิโลเมตร (กม.) มี 5 สัญญา ดำเนินการก่อสร้างทั้งโครงการตลอด 24 ชั่วโมง ปัจจุบันมีความก้าวหน้าทั้งโครงการคิดเป็น 33.46% เร็วกว่าแผนงานที่กำหนด 5.14% และ กทพ. ได้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยขณะก่อสร้างให้รัดกุมทุกขั้นตอน เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนที่สัญจรในบริเวณดังกล่าว