สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน “๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมดวงจินต์ถวายพระพร” ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เขตห้วยขวาง กทม.