วันที่ 10 ส.ค. นพ.อรุณ ประเสริฐสุข รอง ผอ.รพ.ปัตตานี กล่าวถึงกรณีโลกออนไลน์แชร์ต่อข้อความการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์กระตุ้นให้กับบุคลากรการแพทย์เป็นเข็มที่ 3 ในพื้นที่ว่าได้ไม่ครบจำนวน จนต้องมีการจับฉลากในแผนกฉุกเฉินของ รพ. เบื้องต้นพบว่าทางจังหวัดได้ขอวัคซีนไฟเซอร์ไป 3,380 โด๊ส แต่ได้รับจริง ๆ เพียง 2,160 โด๊ส เพราะวัคซีนร้อยละ 70 จะถูกส่งกระจายไปตาม รพ.ต่าง ๆ แต่ขอยืนยันว่าส่วนที่เหลือจะได้รับทุกคน คาดว่าวันที่ 13 ส.ค.นี้ก็จะได้รับกันจนครบ ส่วนที่มีการจับฉลาก เมื่อมีการจัดสรรวัคซีนกระจายไปตามหน่วยต่าง ๆ ก็อาจตัดสินใจลำบากว่าจะต้องฉีดให้ใคร เช่นหน่วยงานฉุกเฉิน ที่ทุกคนมีความเสี่ยงกันหมดจึงต้องใช้วิธีนี้ แต่ยืนยันอีกครั้งว่าบุคลากรด่านหน้าจะได้รับวัคซีนครบทุกคน

เบื้องต้นทางหอประชุม อบจ.ปัตตานี มีการฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันนี้ 1,200 คน โดยเฉลี่ยฉีด 2 วันคือวันนี้กับวันพรุ่งนี้จนครบจำนวนที่ได้มาในรอบแรก