เมื่อเวลา 08.52 น. วันที่ 10 ก.ย. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ไปยังทำเนียบเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ตั้งอยู่ที่อาคารโฟร์ ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ เพื่อทรงลงพระนามาภิไธยแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร โดยมีนายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2469 ที่เมย์แฟร์ กรุงลอนดอน เป็นพระราชธิดาพระองค์แรกของดยุคแห่งยอร์ก หรือพระเจ้าจอร์จที่ 6 และดัชเชสแห่งยอร์ก สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ทรงเป็นกษัตริย์ผู้ครองราชย์ยาวนานที่สุดของสหราชอาณาจักร เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ที่ปราสาทบัลมอรัล ในสกอตแลนด์ ขณะมีพระชนมพรรษา 96 พรรษา ทรงครองราชย์ยาวนานถึง 70 ปี

สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2 ครั้ง คือ ในปีพุทธศักราช 2515 และ 2539 ตลอดพระชนม์ชีพได้ทรงอุทิศพระองค์ ด้วยพระปรีชาสามารถและความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะยังประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวบริติช สหราชอาณาจักร เครือจักรภพ และสัมพันธไมตรีอันใกล้ชิดระหว่างราชอาณาจักรทั้งสอง

วันนี้สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ที่อาคารเอไอเอ สาทร ทาวเวอร์ เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงนามเพื่อแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ตั้งแต่เวลา 9 นาฬิกา ถึง 12 นาฬิกา และจะเปิดให้ลงนามอีกครั้งในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์