สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 12 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 22,782 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 22,407 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 375 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 810,908 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,649 ราย หายป่วยสะสม 596,375 ราย กำลังรักษา 209,028 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 147 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 6,942 ราย