วันที่ 12 ส.ค. บรรยากาศวันแม่แห่งชาติปีนี้ในต่างจังหวัดเต็มไปด้วยความคึกคักแม้โควิด-19 จะแพร่ระบาดอย่างหนักในหลายพื้นที่ก็ตาม แต่ก็ยังมีการจัดกิจกรรมให้กับประชาชนในพื้นที่กันหลายแห่ง เช่นที่ จ.เชียงใหม่ ที่วัดบ้านขุน ต.บ่อหลวง อ.ฮอด มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม มีการจัดนิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และการมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่กลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ขณะที่ จ.พิจิตร ทางนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันมอบของขวัญกับแม่ที่ตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ด้วยการให้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อีกด้วย โดยจัดให้มีการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีน ห้างสรรพสินค้าท็อปพลาซ่า อ.เมือง บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีคุณแม่มือใหม่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนกันเป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ที่ จ.นครปฐม นายอนุรักษ์ รุ่งรัตน์พิศาลชัย ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 ต.ลำเหย อ.ดอนตูม ร่วมกับครอบครัวและเพื่อนซื้อข้าวสาร ไข่ไก่ และน้ำดื่ม จำนวน 320 ชุด มอบให้กับชาวบ้านในพื้นที่ทั้งหมด 320 ครัวเรือน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาติ รวมทั้งยังช่วยบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย เพราะบางครอบครัวต้องกักตัวเองออกไปทำมาหากินไม่ได้ บางบ้านมีอาชีพรับจ้าง ไม่มีใครจ้างงาน บางคนค้าขายก็ขายของลำบาก ทางนายอนุรักษ์จึงระดมทุนจัดซื้อและนำไปตระเวนมอบประชาชนในพื้นที่

ส่วนที่ จ.มหาสารคาม มีประชาชนเดินทางมาร่วมบริจาคเลือดอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการร่วมทำบุญช่วยผู้ป่วยช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด และถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 89 พรรษา โดยนางพรศรี ตรงศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.มหาสารคาม เผยว่า ช่วงโควิด-19 แพร่ระบาด คนไม่กล้ามาบริจาคเลือดกันมาก สถานประกอบการหลายแห่งปิดกิจการทำให้โลหิตขาดแคลน วันนี้จึงร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ มาออกหน่วยรับบริจาคเลือดกัน โดยได้มาตั้งจุดรับที่วัดพุทธวนาราม หรือวัดป่าวังน้ำเย็น ต.เกิ้ง อ.เมือง มีประชาชนเดินทางมาบริจาคอย่างคึกคัก