เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 14 ต.ค. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้เดินทางไปถึงห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ต.อุทัยสวรรค์ อ.นากลาง จ.หนองบัวลำภู โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร รอง ผวจ.หนองบัวลำภู รรก.ผวจ.หนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน จำนวนมากรอให้การต้อนรับ

นายสุวิทย์ กล่าวต้อนรับและรายงานถึงในนามชาวหนองบัวลำภู ก็ขอต้อนรับ รมว.พม. และคณะ ที่มาถอดบทเรียนและติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเพื่อให้ความช่วยเหลือกรณีความรุนแรงในพื้นที่ สำหรับในภาพรวมทางจังหวัดหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่มาตลอด ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันที่ 6 ต.ค. โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัครจิตอาสา และประชาชนในพื้นที่

ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู นั้น ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ ตั้งแต่มีการรายงานข่าว โดยได้ระดมทีมงานนักสังคมสงเคราะห์และนักจิตวิทยา รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานในพื้นที่จังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง ลงพื้นที่ทันทีตั้งแต่วันที่ 6 ต.ค. ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องพร้อมกับให้ความช่วยเหลือมาตลอด และชาวหนองบัวลำภู ก็ต้องขอขอบพระคุณ รมว. ที่ได้นำคณะลงพื้นที่ในวันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา และได้มาร่วมในการถอดบทเรียนในครั้งนี้ด้วย

นายจุติ กล่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใน จ.หนองบัวลำภู วันนี้จะมาถอดบทเรียน และจัดการของผู้ที่จะไปดูแลเยียวยาครอบครัวที่ประสบเหตุ ก็แบ่งเป็น 39 ทีม และใน 39 ทีมนั้น จะเข้าไปดูแลของภาวะสุขภาพจิต ภาวะเศรษฐกิจ และคุณภาพของชีวิตให้ครบถ้วน รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้กับชุมชนในที่ที่มีปัญหา จากนี้ไปจะติดตามเรื่องการสร้างเครือข่ายในการป้องกัน

รมว.พม. กล่าวต่อไปว่า เชื่อว่าหลังจากนี้ไปกระทรวง พม. ซึ่งมีหน้าที่ติดตามเยียวยาสังคม ก็จะลงพื้นที่อย่างเข้มข้น และผลิตผลของความก้าวหน้าของงานนี้ ให้ ครม.ทราบทุกเดือน ก็หวังว่าจะเป็นบทเรียนที่สำคัญสำหรับสังคมไทย ที่จะใช้เหตุการณ์นี้ พลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสแก้ปัญหาของสังคม แก้ปัญหาของยาเสพติด แก้ปัญหาการใช้อาวุธปืนที่ไม่เหมาะสม แก้ปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นเหตุของความเครียด และหลังจากนี้ไปก็จะไปเยี่ยมครอบครัวที่ประสบกับภัยในครั้งนี้

พร้อมนี้ได้สรุปจากการถอดบทเรียนที่จะเร่งรีบดำเนินการในทุก 39 ทีมงาน ที่จะลงพื้นที่เพื่อเร่งพื้นฟูสุขภาพสภาวะทางจิต ฟื้นฟูอาชีพ และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตให้ครบถ้วนในทุกครอบครัวที่สูญเสีย โดยจะจัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งชาย/หญิงและกีฬาผู้สูงอายุ รวมถึงการฝึกอาชีพในระยะสั้นเพื่อให้ญาติผู้สูญเสียสามารถประกอบอาชีพได้เลย

ต่อมาในเวลา 13.45 น. รมว.พม. และคณะได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฯ จำนวน 6 ครอบครัว ที่ ต.อุทัยสวรรค์ จำนวน 4 ครอบครัว, ที่ ต.ด่านช้าง 1 ครอบครัว และที่ ต.กุดแห่ 1 ครอบครัว จากนั้นในเวลา 16.00 น. รมว.พม. และคณะ ก็เดินทางต่อไปเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ ที่ รพ.ศูนย์อุดรธานี 2 ราย จากนั้นก็เดินทางออกจาก รพ.ศูนย์อุดรธานี กลับ กทม.