เมื่อวันที่ 4 พ.ย. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่มีการจับกุมชาวจีน ซึ่งได้ทำการปลอมแปลงบัตรของราษฎรที่อยู่พื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ว่า ราษฎรคนดังกล่าวพบว่ายังมีชีวิตอยู่ ในเรื่องนี้ได้รับทราบข้อมูลเบื้องต้นมาแล้ว ทางจังหวัดเชียงใหม่ก่อนหน้านี้ได้มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้มีการเน้นย้ำข้าราชการทุกหน่วยงาน ทุกสังกัด ทุกระดับชั้น ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ มีการปลอมแปลงกันอย่างไร ก็ต้องดำเนินการไปตามระเบียบและขั้นตอนที่มีอยู่ หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและดำเนินคดี.

ปฏิบัติการ ‘ล้มไม้ค้ำ ลิดกิ่งก้าน’ ทลายแก๊งจีนสวมบัตรปชช. เอี่ยวโยงคิงส์โรมัน