วันที่ 16 ส.ค. ที่หอประชุมอเนกประสงค์เทศบาลเมืองชุมแพ จ.ขอนแก่น มีการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเป็นครั้งแรก โดยมีทั้งผู้สูงอายุ ผู้พิการและประชาชนที่ลงทะเบียนไว้มาเข้ารับการฉีด ทางนายสมเกียรติ ดีบุญมี ณ ชุมแพ นายกเทศมนตรีเมืองชุมแพ เผยว่าการฉีดวัคซีนนี้จะดำเนินการให้คนในเทศบาลจำนวนกว่า 15,000 คน โดยวันนี้จะเริ่มฉีดวันแรก ทาง รพ.ชุมแพ มีกำหนดฉีดให้วันละ 800 คน โดยทางเทศบาลได้จองวัคซีนกับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จำนวน 30,000 โด๊ส ได้รับการยืนยันจัดสรรครบตามที่สั่งจองแล้ว

โดยลอตแรกที่มาถึงเทศบาลมีจำนวน 6,522 โด๊ส ลอตที่ 2 จะมีจำนวน 14,000 โด๊ส และลอตสุดท้ายจะมาอีก 9,478 โด๊ส หากฉีดครบจะทำให้คนในเทศบาลเมืองชุมแพร้อยละ 80 ได้รับวัคซีนทันที ถือว่าเป็นการฉีดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี

ด้านนายธนโชติ ศิลาพรประเสริฐ อายุ 43 ปี ชาวชุมชนหนองขาม เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้รับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้หลังจากรอคอยมาตลอดสำหรับวัคซีนทางเลือก วันนี้การบริหารจัดการคิว สถานที่ฉีดสะดวกสบาย หลังจากฉีดแล้ว ตนมีอาการปกติไม่มีผลข้างเคียงใดๆ ในขณะนี้