เรื่องราวทุกข์ของชาวบ้านครั้งนี้ ได้รับการเผยแพร่ ภายหลัง ร.ต.ท.(หญิง) ธนภร ไชยพฤกษ์ ประธานหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ พื้นที่หมู่ 3 ต.บึงสนั่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และชาวบ้านในชุมชนกว่าร้อยหลังคาเรือน ร้องเรียนเกี่ยวกับสาธารณูปโภคในชุมชนกับสื่อมวลชน ภายหลังได้ร้องเรียนไปหลายหน่วยงาน แต่ก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือ โดยความระทมทุกข์ของชาวบ้าน มีมูลเหตุมาจากหมู่บ้านไม่สนใจสาธารณูปโภคของชุมชนที่ชำรุดเสียหายและไม่ยอมยกสาธารณูปโภคชุมชนให้แก่หน่วยงานของเทศบาลในพื้นที่ได้ดูแล เช่น ถนนหลักและถนนในซอยชำรุดเสียหายมีเหล็กโผล่เป็นอันตรายต่อชีวิตทรัพย์สินของประชนชนในชุมชนและไม่มีท่อระบายน้ำเวลาฝนตกน้ำท่วมขังเกิดอันตรายในการสัญจรไปมา บ่อบำปัดน้ำเสียทั้ง 3 จุดไม่มีการเปิดใช้งานตั้งแต่เปิดโครงการ ปี 2537 สถานที่ออกกำลังกาย เช่น สนามเทนนิส สระว่ายน้ำปล่อยรกร้างให้บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่แสวงผลประโยชน์เก็บค่าเช่าทั้งที่เป็นที่สาธารณประโยชน์ชุมชน แทงค์น้ำบาดาล 2 แทงค์ที่ประชาชนในชุมชนไม่ได้ใช้มีสภาพชำรุดหวั่นเกิดอันตราย

ร.ต.ท.(หญิง) ธนภร กล่าวว่า ประชาชน 130 ครัวเรือนในชุมชนทนทุกข์ในการถูกทอดทิ้งเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภค ตั้งตั้งปี 2537 เป็นเวลา 28 ปี มาแล้วทางโครงการหมู่บ้านฯ นำเอาที่บริการธารณะของประชาชนในพื้นที่ เช่น สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส และบ่อบำบัดน้ำเสีย 3 บ่อ ไม่เคยเปิดให้ใช้งานเลย ครั้งหนึ่งชาวบ้านได้จ่ายค่ามิเตอร์ไฟฟ้าและน้ำประปาส่วนภูมิภาคให้แก่โครงการหมู่บ้านฯไป แต่แล้วทางโครงการก็ไม่ได้ดำเนินการใดๆ สุดท้ายชาวบ้านก็ต้องมาจ่ายค่ามิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟฟ้ากันเองอีกครั้ง จึงเข้าไปถามกระทรวงพาณิชก็ได้คำตอบว่าได้มีการตรวจสอบการเดินบัญชีแล้วบริษัทของโครงการหมู่บ้านนี้ไม่เคยรายงานสถานภาพบัญชีและได้ล้มละลาย ทางเจ้าของโครงการจึงไม่มีสิทธิในพื้นที่ แต่ทำไมจึงมาปล่อยให้บุคคลภายนอกมาเช่าพื้นที่มาสร้างความเดือดร้อนมายังชุมชนได้และที่ดินในพื้นที่เป็นเขาหน่วยงานใดกันถึงไม่ยอมยกสาธารณูปโภคให้แก่หน่วยงานเทศบาลเพื่อมาปรับปรุงแก้ไขความเดือดร้อนแก่ประชาชนในชุมชน

ด้าน นางอังศนา กล่อมกลิ่น เหรัญญิกหมู่บ้าน กล่าวว่า ช่วงนั้นไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง ประธานชุมชนคนเก่าก็ได้ดำเนินการไปขอเงินประกันสาธารณูปโภคคืนจากคณะกรรมการจัดสรรที่ดิน สนง.ที่ดิน จ.ปทุมธานี ซึ่งมีทั้งหมด 6,000,000 บาท และขอมา 3,000,000 เพื่อมาดำเนินการเรื่องไฟฟ้าของชุมชนเองจนแล้วเสร็จ จากนั้นเหลือเงินประกันอีก 3,000,0000 บาท ทางชุมชนจึงขอเงินประกันส่วนที่เหลืออีกเพื่อดำเนินการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคมายังชุมชน แต่ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากไม่สามารถนำเงินส่วนที่เหลือมาดำเนินงานได้ ทางชุมชนได้เข้าพบ ส.ว.ท่านหนึ่งให้ช่วยดำเนินการ จากนั้น ส.ว.ท่านนี้ก็นำเรื่องเข้าไปยังรัฐสภาจนมีคำสั่งให้การประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาขยายเขตเข้ามายังชุมชน ประชาชนจึงมีน้ำประปาใช้ถึงทุกวันนี้ แต่กว่าจะดำเนินการเสร็จทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าก็ได้มีการขัดขวางจากโครงการหมู่บ้านทุกขั้นตอน เนื่องจากโครงการหมู่บ้านจะให้ประชาชนในชุมชนใช้น้ำบาดาลที่โครงการหมู่บ้านขุดเจาะเพื่อมาจำหน่ายในชุมชนเองแต่คุณภาพน้ำนั้นไม่ดีเท่าที่ควร

ส่วนเรื่องถนนหลักในหมู่บ้านช่วงท้ายหมู่บ้านและในซอยก็มีการชำรุดเกือบทั้งหมด ไม่เคยมาซ่อมแซ่มแก้ไขให้คนในชุมชน อีกทั้งไม่ยอมยกให้เป็นที่สาธารณให้แก่เทศบาลในพื้นที่ ทางเทศบาลจะมาแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนก็ไม่สามารถทำได้เนื่องติดข้อกฎหมาย พ.ร.บ.ทางสาธารณะ จึงวอนหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องมาช่วยชาวบ้านทีเพราะชาวบ้านเดือดร้อนเป็นเวลา 28 ปีแล้ว ตอนนี้ทำได้เพียงช่วยเหลือกันเองในชุมชน.

ขอบคุณภาพ และข้อมูล ตาสับปะรด ช่องยูทูบ THAIREF TV