เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64  ที่ห้องประชุมใหญ่ศาลฎีกา สนามหลวง นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตุลาการครั้งที่ 22/2564 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบบัญชีโยกย้ายเเต่งตั้งบัญชี 4 ชั้น 4 สับเปลี่ยนตำเเหน่งระดับรองประธานศาลอุทธรณ์-ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ 146 บัญชี

โดยมีบัญชีรายชื่อที่น่าสนใจดังนี้ เห็นชอบ นายอํานาจ โชติชะวารานนท์ ประธานเเผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ท่านอำนาจเป็นมีผลงานดูแลคดียาเสพติดทั้งประเทศที่อุทธรณ์ขึ้นมา เนื่องจากศาลอุทธรณ์เป็นศาลเดียวที่มีอำนาจพิจารณาคดียาเสพติดที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ไปเป็น รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1

นายเชวง ชูศิริ อธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาพระโขนง ซึ่งเป็นศาลที่มีคดีฆาตกรรมนายชูวงษ์ แซ่ตั๊ง นักธุรกิจ เข้าสู่การพิจารณาคดี โดยศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิต พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ อดีต ส.ส.นครสวรรค์ และอดีต รมช.พาณิชย์ อีกทั้งนายเชวง ยังเป็นอดีตเลขาธิการประธานศาลฎีกายุค นายชีพ จุลมนต์ ไปเป็น ประธานเเผนกคดีผู้บริโภคในศาลอุทธรณ์ภาค1

นายอดุลย์ ขันทอง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งพระโขนงคนเเรก ภายหลังยกระดับจากศาลจังหวัดขึ้นมาเป็นศาลเเพ่ง ยังเปิดโครงการ “สัปดาห์การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท”เเละ”เดือนแห่งการประนีประนอมข้อพิพาท” สนับสนุน เผยแพร่และพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของศาลยุติธรรม และเพื่อเป็นทางเลือกให้แก่คู่ความในการยุติข้อพิพาทด้วยตนเอง โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้น โดยร่วมมือคลินิกแก้หนี้ จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมให้คำปรึกษาช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันให้ได้รับความช่วยเหลือแบบเบ็ดเสร็จ ยังมีโครงการเปิดทำการพิจารณาคดีนอกเวลาราชการหรือ”nightcourt”(ไนท์คอร์ท ) ไปเป็น ประธานแผนกคดีสิ่งแวดล้อมในศาลอุทธรณ์ภาค2

นายอนุรักษ์ สง่าอารีย์กุล รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ ซึ่งถูกนายชำนาญ รวิวรรณพงษ์ อดีตประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา ยื่นค้านบัญชีดังกล่าวจากกรณีถูกร้องเรียนว่าได้หาเสียงเลือกตั้ง ก.ต.บุคคลภายนอกในไลน์สภาตุลาการ ทั้งที่มีหน้าที่เป็น ก.ต. ไปเป็นประธานแผนกคดีทุจริต และประพฤติมิชอบในศาลอุทธรณ์โดยมีรายงานว่าที่ประชุม ก.ต.วันนี้ได้มีการพิจารณาความเหมาะสมว่าจะต้องส่งกลับไปยังอนุกรรมการตุลาการ (อกต.)เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติอีกหรือหรือไม่ โดย ก.ต.มีมติ 8ต่อ 6 ไม่ส่งกลับ อกต. จากนั้นจึงพิจารณาว่าจะผ่านขึ้นตำเเหน่งหรือไม่ปรากฎ ก.ต.เสียงข้างมาก10ต่อ4 เสียงผ่านบัญชีขึ้นเป็น ประธานเเผนกคดีทุจริตฯในศาลอุทธรณ์

นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์ รองประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์ เเละคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ไปเป็นประธานเเผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณ์

นายพงษ์เดช วานิชกิตติกูล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ไปเป็น หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค1

นายไพโรจน์ โปเล็ม ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 9 ไปอดีตเลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ขึ้นเป็น หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค9

นางกรกันยา สุวรรณพานิช เลขานุการประธานศาลฎีกา (นางเมทินี ชโลธร) ไปเป็น หัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์