ความคืบหน้ามาตรการเยียวยาโควิด ล่าสุดวันนี้ 20 ส.ค.64 สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ประกอบอาชีพ 9 กลุ่มกิจการ ในพื้นที่ 16 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์เพิ่มเติม ประกอบด้วย กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ราชบุรี อ่างทอง นครนายก ปราจีนบุรี ลพบุรี ระยอง สิงห์บุรี สระบุรี นครราชสีมา เพชรบูรณ์ ตาก โดยโอนเงินเยียวยา 2,500 บาท ให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่มีสิทธิจำนวน 361,939 ราย ผ่านระบบพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน คิดเป็นเงิน 904,847,500 บาท เข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สาเหตุที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา กลุ่มตกหล่น อาจเกิดจากบัญชีพร้อมเพย์ไม่ได้เชื่อมกับบัตรประชาชนแต่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์ หรือเป็นบัญชีที่ไม่เคลื่อนไหวมานาน จนถูกปิดไปแล้ว หรือบางรายกิจการที่นายจ้างระบุในการจดทะเบียนไม่เข้าข่าย 9 กลุ่มกิจการ หากตกหล่น ให้ตรวจสอบสถานะบัญชีธนาคารของตน เชื่อมโยงระบบพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนหรือยัง หรือตรวจสอบกับนายจ้างหรือฝ่ายบุคคล สำนักงานประกันสังคมจะโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนจนกว่าจะได้รับ เบื้องต้นโอนทุกวันศุกร์

ทั้งนี้ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) ได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนทุกมาตรา ทั้ง มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.sso.go.th หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร. 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง