เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ จ.ปัตตานี ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง มวลน้ำจาก จ.ยะลา ยังคงไหลลงมาสบทบในแม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีน้ำทะเลหนุนในเช้าวันนี้ ส่งผลระดับน้ำท่วมในพื้นที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิม พบว่าหลายพื้นที่ยังคงวิกฤติ น้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชน ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ขณะนี้ได้รับผลกระทบทั้ง 12 อำเภอ 100 ตำบล 495 หมู่บ้าน และ 27 ชุมชน มีผู้ที่ได้รับผลกระทบ 26,848 ครัวเรือน 90,645 คน

ขณะที่อิทธิพลของน้ำทะเลหนุนและน้ำจาก จ.ยะลา ทำให้ปริมาณน้ำที่เข้าท่วมเพิ่มขึ้นจากเดิม ส่งผลให้ในเขตเทศบาลเมืองปัตตานีบางจุด น้ำทะลักเข้าท่วมถนน ย่านเศษรฐกิจ ประกอบด้วย ถนนพิพิธ (ตลาดโต้รุ้ง) ท่วม 1 เลน สูง 20 ซม. ถนนสะบารัง หลังโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ท่วมสูง 20-30 ซม. ถนนหนองจิกหน้าบิ๊กซีปัตตานีตลอดเส้นทาง ต้องปิดถนน 1 เลน น้ำท่วมสูง 20 ซม. ถนนจะบังติกอไม่สามารถสัญจรได้ ท่วมสูงตั้งแต่ 10-50 ซม. ทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างอยากลำบาก

นอกจากนี้ ต.ตะลุโปะ อ.เมือง น้ำได้ท่วมหมู่บ้านสูง 1 เมตร เช่นเดียวกับบนถนน ทำให้ถนนที่รอดใต้สะพานมุ่งไปยะลาน้ำท่วมสูง 30 ซม. รถไม่สามารถสัญจรได้ ต้องทำการปิดถนนและใช้เส้นทางอื่นแทน เช่นเดียวกับ ต.ปะกาฮารัง อ.เมือง น้ำได้ท่วมบนถนนกินไปครึ่งเลน ต้องใช้เลนเดียวในการสัญจร ส่งผลให้รถที่มาจากเส้นทางนราธิวาส เกิดรถติดยาวกว่า 2 กม. ส่วนในหมู่บ้านจางา จือโมะ ท่วมสูง 1-2 เมตร ต้องใช้เรือในการเข้าออกออกอย่างเดียว พบว่าน้ำท่วมระลอกนี้หนัก น้ำมาเร็ว ทำให้สิ่งของบางอย่างชาวบ้านไม่สามารถยกขึ้นที่สูงไว้ได้ทัน ได้รับความเสียหาย

อย่างไรก็ตาม ประชาชนในหลายพื้นที่ของ จ.ปัตตานี ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเป็นจำนวนมาก หลายหมู่บ้านท่วมมิดบ้าน และท่วมชั้น 1 ของบ้าน ซึ่งพบว่าทั้ง 12 อำเภอ ที่ประสบน้ำท่วม ยังขาดแคลนอาหารและน้ำดื่ม ด้านหน่วยงานรัฐ เอกชน ยังคงลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับประชาชนที่เดือดร้อนอย่างต่อเนื่อง