เมื่อวันที่ 25 ธ.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำทีมสมาคมเอกชนจังหวัดภูเก็ตประกอบด้วย นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม ประธานที่ปรึกษา สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายธนูศักดิ์ พึ่งเดช ประธานหอการค้าจังหวัดภูเก็ต นายชริน ธำรงเกียรติกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต นายธเนศ ตันติพิริยะกิจ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต และนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและนายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมแถลงข้อมูลสถานการณ์การแก้ปัญหาราคาค่าโดยสารเครื่องบินของจังหวัดภูเก็ตที่มีราคาสูงมากผิดปกติ เนื่องจากปัจจุบันทางจังหวัดภูเก็ตมีปัญหาจำนวนไฟล์ทไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

ทั้งนี้นายณรงค์ เรียกร้องให้ทำการเพิ่มเที่ยวบินมายังจังหวัดภูเก็ต โดยปัจจุบันจำนวนเที่ยวบินภายในประเทศ ในเดือนพฤศจิกายน 2022 มีเพียง 77% ของจำนวนเที่ยวในเดือนพฤศจิกายนปี 2019 ในขณะที่ความต้องการในการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างประเทศที่เดินทางผ่านทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมายังท่าอากาศยานภูเก็ตกลับมาอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ราคาค่าเดินทางสูงมากผิดปกติ ส่งผลให้การแข่งขันกับต่างประเทศมีความเสียเปรียบ

ทางภาคเอกชน กล่าวว่า ในปัจจุบันทางสายการบินไทย ได้ยกเลิกเที่ยวบินระหว่างกรุงเทพและภูเก็ตซึ่งเดิมใช้เครื่องบินแบบ wide body ที่มีจำนวนที่นั่งมากกว่าเกือบ 2 เท่าขอเรียกร้องให้นำเครื่องบินขนาดใหญ่มาบินในช่วง hi season เพื่อเพิ่มจำนวนที่นั่ง นอกจากนี้ขอให้ทางสายการบินช่วยเพิ่มเที่ยวบินมายังภูเก็ตโดยเร็ว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย