เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. บริเวณหน้าหาดสุรินทร์ ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานแถลงข่าวในพิธีเปิดโครงการ Countdown Phuket “กินลมชมเล แลหาดสุรินทร์” โดยมีนายเรวัต อารีรอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายมาโนช พันธ์ฉลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอถลาง และนางสาวนันทาศิริ รณศิริ ผอ.สำนักงานท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต และมีหน่วยงานจากตำบลเชิงทะเล และอำเภอถลาง เข้าร่วม

นายเรวัต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล จัดกิจกรรม Countdown Phuket “กินลมชมเล แลหาดสุรินทร์” ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566 ในระหว่างวันที่ 29-31 ธันวาคม 65 ขึ้น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีของจังหวัดภูเก็ต และสามารถดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเยือนจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีผ่านการจัดงานเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งเป็นเทศกาลสากลของทุกชาติ ที่สามารถเฉลิมฉลองไปพร้อม ๆ กันทั่วโลก อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ภายหลังสถานการณ์วิกฤติการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

สำหรับกิจกรรมในงาน มีร้านจำหน่ายอาหาร ทั้งอาหารทะเล อาหารพื้นเมืองภูเก็ต และเครื่องดื่มมากมาย มีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP มีการจัดงานแสดงโชว์บอลลูน การแสดงจุดพลุ แสง สี เสียง เฉลิมฉลองในช่วงพิธีนับถอยหลังเคานท์ดาวน์ และพบกับวงดนตรีมากมาย อาทิ วันที่ 29 ธ.ค. พบกับวงสกายพาส วันที่ 30 ธ.ค. วงเปิดเกม วันที่ 31 ธ.ค. วงดู-โอเมย์ วงกางเกงและเบนซ์ จริยา