เมื่อวันที่ 6 ม.ค. พีทีที สเตชั่น และบางจากฯ ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร ส่วนอี 85 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 7 ม.ค. 66 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ เบนซิน = 41.86, แก๊สโซฮอล์ 95 = 34.45, E20 = 32.54, แก๊สโซฮอล์ 91 = 34.18, E85 = 32.99, พรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 = 39.94, กลุ่มดีเซล = 34.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้น ยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร.