เมื่อเวลา 17.23 น. วันที่ 12 ม.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมชุณหะวัณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม โดยมี นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นายบุญชัย กริชชาญชัย อธิบดีผู้พิพากษาภาค 7 พล.ท.พนา แคล้วปลอดทุกข์ แม่ทัพภาคที่ 1 และ พล.ต.ท.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 เฝ้าฯ รับเสด็จ

ครั้นรถยนต์พระที่นั่งจอดเทียบที่พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงวางพุ่มดอกไม้ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ ทรงกราบ จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่ง ไปยังหอประชุมชุณหะวัณ โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ศ.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสภาการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พล.ต.ท.เสนิต สำราญสำรวจกิจ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และข้าราชการตำรวจ เฝ้าฯ รับเสด็จ

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดที่ระลึก ณ ห้องประทับรับรอง เสด็จเข้าห้องประชุมชุณหะวัณ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ประทับพระราชอาสน์ พล.ต.ต.ชัชนันท์ ลีระเติมพงษ์ คณบดีคณะตำรวจศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พ.ต.อ.หญิง สมหวัง โอชารส คณบดีคณะสังคมศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายสูจิบัตรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กราบบังคมทูลสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตกราบบังคมทูลเบิกผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร สำหรับปีการศึกษา 2564 มีผู้สำเร็จการศึกษา ดังนี้ นายตำรวจสัญญาบัตรชาย จำนวน 196 ราย นายตำรวจสัญญาบัตรหญิง จำนวน 69 ราย

เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร แล้วเสร็จ ผู้แทนสำเร็จการศึกษา นำกล่าวคำกราบบังคมทูลถวายสัตย์ปฏิญาณตน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท จบแล้ว เสด็จเข้าห้องรับรอง ประทับพระราชอิริยาบถ ตามพระราชอัธยาศัย สมควรแก่เวลาจึงเสด็จฯ กลับ.