จากกรณี มีรายงานผลพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลว่าพบร่างของ ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม หรือ “ต้นเรือพลับ” ต้นเรือเรือหลวงสุโขทัย ซึ่งต่อมาทางกองทัพเรือ จะเคลื่อนร่างของ ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ ออกจากฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ไปยังวัดศรีเอี่ยม เขตบางนา โดยมีผู้บังคับบัญชา ตลอดจนกำลังพลกองทัพเรือในพื้นที่ร่วมพิธี ซึ่งในการนี้ กองทัพเรือ ได้จัดกองทหารเกียรติยศและขบวนรถเคลื่อนร่างของ ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ อย่างสมเกียรติ โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ ณ วัดศรีเอี่ยม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปแล้วนั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ได้มีกำหนดการและพิธีต่าง ๆ ที่วัดศรีเอี่ยม ไว้ดังต่อไปนี้
กำหนดการ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพและสวดพระอภิธรรม ว่าที่นาวาตรี พลรัตน์ สิโรดม ต้นเรือ เรือหลวงสุโขทัย วัดศรีเอี่ยม (ศาลา 7) วันที่ 14 มกราคม 2566
เวลา 16.00 น. พิธีรดน้ำศพ
เวลา 17.30 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 15-20 มกราคม 2566
เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม

วันที่ 21 มกราคม 2566
เวลา 16.00 น. พิธีพระราชทานเพลิงศพ

ขอความกรุณางดพวงหรีด