ล่าสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เพจเฟซบุ๊ก “มิสแกรนด์ชลบุรี” ออกมาร่อนหนังสือการปลดของ “นางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร” มิสแกรนด์ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง

ซึ่งภายในเอกสารเขียนข้อความระบุว่า “เนื่องจากกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 มีความจำเป็นต้องขอปลด นางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร มิสแกรนด์ ชลบุรี ประจำปี 2023 ออกจากตำแหน่ง เนื่องจาก นางสาวกฤษฎาภรณ์ นาใคร ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ที่กองประกวดมอบหมายได้อย่างเหมาะสม ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ กิจกรรม และเงื่อนไขที่ทางกองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 กำหนดซึ่งขัดต่อภาพลักษณ์บริบทที่กองประกวคมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ได้ตั้งไว้ ส่งผลให้นางสาวกฤษภรณ์ นาใคร ขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023
ทั้งนี้กองประกวดมิสแกรนด์ชลบุรี 2023 ได้พิจราณาเห็นสมควรและขอแต่งตั้ง นางสาวรัตน์ระพี ธรรมใจกุล รองอันดับสอง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เข้ารับตำแหน่ง มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 เพื่อดำรงตำแหน่งแทนในฐานะ มิสแกรนด์ชลบุรี 2023 สืบต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ในหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการต่อไป”

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพ : @มิสแกรนด์ชลบุรี