เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ด่านพรมแดนถาวร สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 1 อ.แม่สาย จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ได้เปิดด่านพรมแดน เพื่อเตรียมพร้อมให้ประชาชนทั้งฝั่ง ได้ข้ามพรมแดนมาพบปะกัน หลังจากที่ปิดด่านพรมแดนมานานกว่า 3 ปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยนายสมหวัง บุญระยอง รอง ผวจ.เชียงราย ร่วมกับ นายอู่ มิ้น ไหน่ ผู้ว่าการ จ.ท่าขี้เหล็ก เมียนมา เป็นประธานในการเปิดด่านพรมแดนอย่างเป็นทางการ โดยการเปิดด่านพรมแดนในครั้งนี้ เป็นการทดลองเปิด ตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. จากเดิมที่มีเวลาเปิดตั้งแต่เวลา 06.30-21.00 น. โดยจะดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวใน จ.ท่าขี้เหล็ก ก่อน หากเป็นไปตามปกติ จะมีการประเมินความเป็นไปได้ เพื่อเปิดได้ตามเวลาปกติต่อไป

สำหรับเปิดด่านพรมแดนครั้งนี้ ไม่มีการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกันล่วงหน้า โดยมีรายงานว่า เกิดจากการที่ฝ่ายประเทศเพื่อนบ้านมีความกังวลเรื่องการเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงกันข้าม ทำให้เคยแจ้งยกเลิกการประชุมกับ จ.เชียงราย มาแล้วครั้งหนึ่งแล้ว ก่อนที่จะมีการจัดประชุมครั้งใหม่ ซึ่งประสบความสำเร็จแต่ไม่มีการเปิดเผย ซึ่งจุดผ่านแดนถาวรข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 ถูกปิดมานานเกือบ 3 ปี ทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวและตลาดชายทั้ง 2 ฝั่งประเทศซบเซา โดยมีเพียงการเปิดสะพานข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 2 เพื่อใช้สำหรับการขนส่งสินค้าเท่านั้น การเปิดด่านครั้งใหม่นี้จึงทำให้ผู้คนทั้งฝั่งไทยและเมียนมา ต่างเฝ้าติดตามความคืบหน้ากันอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังว่าเศรษฐกิจของทั้ง 2 ฝั่ง จะดีขึ้นหลังจากนี้

นายสมหวัง กล่าวว่า การเปิดด่านอีกครั้งในรอบเกือบ 3 ปี ได้ทำให้เกิดบรรยากาศความสัมพันธ์ชายแดนไทย-เมียนมา ที่ดีขึ้นมาก หลังจากนี้ประชาชนของทั้ง 2 ฝั่งประเทศ สามารถเดินทางข้ามไปมาหาสู่กันได้เหมือนเดิม ในช่วงแรกจะเปิดตั้งแต่เวลา 06.30-18.30 น. ไปก่อน และหลังจากนั้นจึงค่อยมีการเจรจาหารือเพื่อเปิดถึงเวลา 21.00 น. ต่อไป โดยผู้ประสงค์จะข้ามไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก สามารถทำบัตรผ่านแดนชั่วคราวหรือบอร์เดอร์พาสได้ที่ว่าการอำเภอแม่สาย หรือยื่นหนังสือเดินทางได้ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง จ.เชียงราย ที่ด่านพรมแดนได้ตามขั้นตอน แต่ต้องแนบเอกสารการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 หรือผลตรวจแบบ ATK ด้วย สำหรับฝั่งไทย ชาวเมียนมาสามารถข้ามมาได้ตามปกติ

ด้านนายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอแม่สาย กล่าวว่า กรณีนักท่องเที่ยวหรือคนไทยจะเข้าไปยังฝั่ง จ.ท่าขี้เหล็ก จะต้องถ่ายสำเนาเอกสารผลการตรวจวัคซีนโควิด-19 จากแอปพลิเคชันหมอพร้อม หรือผลการตรวจแบบ ATK แนบไปกับเอกสารการเดินทางเข้าประเทศเมียนมา โดยเจ้าหน้าที่ท่าขี้เหล็กแจ้งว่า จะไม่รับกรณีการยื่นผลจากแอปพลิเคชันให้ดู ดังนั้นอย่าลืมแนบสำเนาถ่ายเอกสารดังกล่าวด้วย ซึ่งวิธีการนี้จะใช้ไปอีกประมาณ 1 เดือน เพื่อทดลองก่อน จากนั้นจึงค่อยพิจารณาหารือ เพื่ออำนวยความสะดวกในการข้ามแดนต่อไป.