สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 27 ส.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 18,702 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 18,360 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 342 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 2564 มีจำนวน 1,110,708 ราย หายป่วยกลับบ้าน 20,163 ราย หายป่วยสะสม 916,358 ราย กำลังรักษา 185,200 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 273 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 10,587 ราย