เมื่อวันที่ 10 มี.ค. จากกรณี ถนนสายบ้านละห่านค่าย-ตะล่อม ต.โคกสะอาด อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ ชำรุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานานนับ 10 ปี แจ้งไปทางหน่วยงานที่รับผิดชอบก็ผัดวันประกันพรุ่ง และบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา จนชาวบ้านต้องลงขันออกเงินซื้ออุปกรณ์ ปูน หิน ดิน ทราย พร้อมนำเครื่องจักรมาร่วมแรงร่วมใจช่วยกันผสมปูนเทใส่หลุมบ่อตามถนนสายดังกล่าวเพื่อลดอุบัติเหตุ และให้การสัญจรไปมาได้สะดวก วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขให้ชาวบ้านด้วย

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ พบชาวบ้านทั้ง 2 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 100 คน กำลังช่วยกันนำถังน้ำ ไม้กวาด รถไถ พร้อมออกมาช่วยกันผสมปูน เพื่อนำไปเทซ่อมแซมหลุมบ่อ ที่ชำรุดเสียหายจำนวนมาก เพราะบนถนนสายดังกล่าว ระยะทางกว่า 6 กม. ถนนแห่งนี้สร้างมานาร่วม 20 ปี ได้เกิดการชำรุดเสียหายเป็นหลุมบ่อ จนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเวลาที่จะสัญจรไปมา ทั้งยังมีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิต เนื่องจากมีหลุมบ่อเป็นจำนวนมาก วันนี้ชาวบ้านทนรอหน่วยงานราชการที่จะมาแก้ไขไม่ไหวแล้ว จึงได้ร่วมกันออกแรงลงขันรวมเงินซื้อวัสดุอุปกรณ์ มาซ่อมแซมใช้เอง ที่ผ่านมา ได้มีการประสานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแต่ก็ถูกบ่ายเบี่ยงเรื่อยมา

ด้าน นายชำนาญ พุทธรักษา อายุ 67 ปี ชาวบ้านหมู่ 1 บ.ตะลอมไผ่ ต.โคกสะอาด กล่าวว่า ตนเองได้รับความเดือดร้อนมานาน โดยเฉพาะเวลาที่จะเดินทางออกสู่ตลาด หรือขนส่งสินค้าทางการเกษตร ต้องขับรถหลบหลุมและใช้เวลาสัญจรนาน เพราะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ จึงอยากวอนให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาแก้ไขให้ด้วย เพราะถนนที่ใช้อยู่ทุกวันนี้ จากลาดยางกลายเป็นดินลูกรังไปแล้ว ซึ่งการที่ชาวบ้านลงขันซ่อมแซมถนนในครั้งนี้ ก็คงเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงทราบแล้วว่า ชาวบ้านเดือดร้อนจริง ๆ อย่าปล่อยให้ต้องสูญเสียอะไรไปมากกว่านี้อีกเลย.