เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ถนนนครไชยศรี ศาลได้อ่านคำสั่งศาลฎีกา การขอปล่อยชั่วคราวของนายสาธิต รังคสิริ อดีตอธิบดีกรมสรรพากร ที่ศาลอาญาคดีทุจริตฯ พิพากษาจำคุกตลอดชีวิต กรณีการทุจริต คืนเงินภาษีร่วม 3 พันล้านบาท

โดยศาลฎีกาพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาและพฤติการณ์แห่งคดี ประกอบกับศาลชั้นต้นพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยตลอดชีวิต หากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า จำเลยอาจจะหลบหนี คำสั่งศาลอุทธรณ์ที่ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวจำเลยมานั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำคุกตลอดชีวิตอดีตอธิบดีกรมสรรพากร ทุจริตคืนภาษี25บริษัท