เมื่อเวลา 16.50 น.วันที่ 28 ส.ค.2564  สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา องค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เสด็จออกพร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ องค์นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย ณ ชั้น 28 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร พระราชทานพระวโรกาสให้ นายเตช  บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เข้าเฝ้า รับพระราชทานถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กักตัวอยู่บ้าน (Home Isolation) โดยมี นายแพทย์จเด็จ  ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ แพทย์หญิงป่านฤดี  มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร เป็นตัวแทนเข้ารับพระราชทาน

ถุงน้ำใจพึ่งพา เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กักตัวอยู่บ้าน ในระหว่างที่ยังมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกว้าง ซึ่งถุงน้ำใจพึ่งพา (Help Me Bag) ประกอบด้วย เครื่องอุปโภคบริโภค ยาฟ้าทะลายโจร ปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ ล้างมือ และชุดสิ่งของจำเป็น

​​ทั้งนี้ ตั้งแต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภา ฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ได้มีส่วนร่วมดำเนินการให้ความช่วยเหลือ จัดอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆ และที่พักคนงานในหลายพื้นที่ รวมทั้งอุดหนุนอาหารจากผู้ประกอบการรายเล็ก เพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ร้านค้าต่าง ๆ มีรายได้ในการดำเนินการ พร้อมทั้งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน อีกทั้งยังพระราชทานเจลแอลกอฮอล์ และอุปกรณ์การแพทย์ ให้กับบุคลากรทางกาiแพทย์ เพื่อใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคต่อไป.