เมื่อวันที่ 1 เม.ย. เว็บไซต์ IQAir ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีคุณภาพอากาศของสวิส เชี่ยวชาญในการป้องกันมลพิษในอากาศ พัฒนาการตรวจสอบคุณภาพอากาศ และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดอากาศ ได้รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศแบบเรียลไทม์ เวลา 12.00 น. พบว่า ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 ใน เชียงใหม่ อยู่อันดับที่ 1 เมืองที่มีมลพิษทางอากาศสูง ค่าสูงถึง 272

โดยมลพิษทางอากาศสูงสุด ที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ สูงถึง 492 รองลงมาอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ สูงถึง 483 และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน สูงถึง 470

ขณะที่การพยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) จ.เชียงใหม่ ของวันนี้ มีค่าสูงถึง 272 มีผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรง ขณะที่วันพรุ่งนี้ (2 เม.ย.) พยากรณ์ดัชนีคุณภาพอากาศ จะมีผลกระทบต่อผู้ป่วยหรือร่างกายอ่อนแอ มีค่า 129.

ขอบคุณภาพประกอบ : iqair