เมื่อวันที่ 4 เม.ย. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า รฟม. ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และสายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ร่วมส่งความสุขในเทศกาลสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 66 โดยเปิดให้ผู้โดยสารที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป โดยสารรถไฟฟ้า MRT ทั้งสองสายฟรี ในระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 66 ได้ตลอดระยะเวลาให้บริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการพาผู้สูงอายุเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆ รอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT โดยผู้สูงอายุสามารถแสดงบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อขอรับคูปองโดยสารรถไฟฟ้าฟรี (1 คนต่อ 1 ใบเท่านั้น) ได้ที่ห้องออกบัตรโดยสารประจำสถานีรถไฟฟ้าทุกสถานี

ขณะที่บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 66 บริษัทฯ ได้จัดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป เดินทางโดยรถไฟฟ้าบีทีเอสฟรีตลอดสาย ทุกสถานี รวมส่วนต่อขยายสายสุขุมวิท และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 06.00 ถึง 24.00 น. เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแก่พนักงานสถานี เพื่อขอรับบัตรโดยสารเดินทางฟรี ได้ที่ห้องจำหน่ายตั๋วในทุกสถานี

ด้าน บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (รฟฟท.) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง แจ้งว่า ในวันสูงอายุแห่งชาติ วันที่ 13 เม.ย. 66 แม้ว่าปีนี้จะไม่ได้มอบสิทธิพิเศษให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นได้ ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงฟรีเหมือนทุกปี แต่ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และมาตรการอำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้โดยสารทุกคน

ส่วน บริษัท เอเชีย เอรา วัน จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ แจ้งว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 66 ไม่ได้มอบสิทธิพิเศษให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ได้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ฟรีเช่นกัน.