เมื่อวันที่ 30 ส.ค. ฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) แจ้งว่า พบพนักงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 9 ราย ได้แก่ 1.พนักงานขับรถโดยสารธรรมดา (รถเมล์ร้อน) สาย 84 ก เพศชาย อายุ 39 ปี 2.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 71 เพศหญิง อายุ 42 ปี 3.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ (รถเมล์แอร์) สาย A1 เพศหญิง อายุ 50 ปี 4.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 142 เพศหญิง อายุ 27 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่นิติกร งานติดตามหนี้และบังคับคดี กลุ่มงานคดี สำนักกฎหมาย)

5.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์แอร์ สาย 8 เพศหญิง อายุ 36 ปี 6.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 15 เพศชาย อายุ 52 ปี 7.พนักงานเก็บค่าโดยสารรถเมล์ร้อน สาย 54 เพศหญิง อายุ 59 ปี 8.พนักงานขับรถเมล์แอร์ สาย 205 เพศชาย อายุ 59 ปี และ 9.พนักงานขับรถเมล์ร้อน สาย 47 เพศชาย อายุ 58 ปี นอกจากนี้ได้พักการใช้งานรถเมล์รวม 15 คัน เป็นเวลา 3 วัน เพื่อฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถ รวมถึงอู่จอดรถและท่าปล่อยรถเมล์ สร้างความมั่นใจผู้ใช้บริการ รวมทั้งให้พนักงานที่ใกล้ชิดไปตรวจเชื้อทั้งหมด.