เมื่อวันที่ 6 เม.ย. โลกออนไลน์ได้เกิดกระแสแชร์ข้อมูลจาก “โรงพยาบาลนครพิงค์” หลังได้เผยอุทาหรณ์เตือนคนชอบคาบสิ่งของต่างๆ ไว้ในปาก แต่สุดท้ายกลับสำลักลงคอ จนเกิดอันตราย

โดยระบุว่า “อุทาหรณ์!! คาบเข็มหมุดในปากขณะเย็บผ้า สำลักลงหลอดลม” ผู้ป่วยหญิงอายุ 49 ปี ให้ประวัติว่า ขณะเย็บผ้าได้คาบเข็มหมุดไว้ในปาก ต่อมามีอาการสำลักเข็มหมุดหลุดลงคอ จึงได้มาตรวจที่ รพ.นครพิงค์ ทำการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ พบว่าเข็มหมุดหลุดลงไปคาอยู่ในหลอดลมปอดข้างซ้าย ทีมห้องส่องกล้องระบบทางเดินหายใจ นำโดย นพ.กาจบัณฑิต สุรสิทธิ์ จึงได้ทำการส่องกล้องคีบเข็มหมุดในหลอดลมออกมาได้อย่างปลอดภัย ขณะนี้ผู้ป่วยอาการปลอดภัย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว

นอกจากการสำลักเข็มหมุดในกรณีนี้แล้ว ทีมแพทย์ยังพบการกลืนหรือสำลักสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ด้วย เช่น ลวดเย็บกระดาษที่ใช้เย็บถุงพลาสติก หรือบรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ชิ้นส่วนฝาครอบแก้วเครื่องดื่มพลาสติก ชิ้นส่วนฟันปลอมที่ไม่ได้มาตรฐานตามที่ทางเพจได้เคยนำเสนอไปแล้ว หิน กระดูกไก่ เม็ดมะขาม รวมถึงกรณีเด็กๆ ที่กลืนสิ่งแปลกปลอม เช่น เหรียญ ของเล่น

“จึงขอให้ประชาชน ระมัดระวังสิ่งแปลกปลอมที่อาจจะปนมาในอาหารและเครื่องดื่ม ไม่พูดคุยขณะรับประทานอาหาร ไม่คาบสิ่งของไว้ในปาก และดูแลไม่ให้เด็กๆ กลืนสิ่งแปลกปลอม ซึ่งสิ่งแปลกปลอมอาจลงไปติดในทางเดินอาหาร หรือทางเดินหายใจ ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ, การอุดกั้นทางเดินหายใจ ซึ่งมีอันตรายรุนแรงตามมาได้”..

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก @โรงพยาบาลนครพิงค์