เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นายธนศักดิ์ วงศ์ธนากิจเจริญ ผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (กรมทางหลวง) พร้อมคณะผู้บริหารกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) สายบางใหญ่-กาญจนบุรี (M81) จุดเชื่อมต่อโครงข่ายคมนาคมจากภูมิภาคสู่เมือง จ.กาญจนบุรี

โครงการ M81 ระยะทาง 96 กม. วงเงินลงทุนรวม 56,178 ล้านบาท เป็นค่าก่อสร้าง 38,726 ล้านบาท ค่าเวนคืน 17,452 ล้านบาท แบ่งการดำเนินการทั้งหมด 25 ตอน (สัญญา) ปัจจุบันมีความก้าวหน้าผลงาน 90.211% จากแผนงาน 95.823% ช้ากว่าแผน 5.612% ขณะนี้ก่อสร้างเสร็จแล้ว 14 ตอน ระยะทาง 64.716 กม. ประกอบด้วย ตอน 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, และ 25 ส่วนที่เหลืออีก 11 ตอน ระยะทาง 31.284 กม. อยู่ระหว่างก่อสร้าง คาดว่าเดือน ก.ค. นี้ แล้วเสร็จ 2 ตอน ได้แก่ ตอน 13 และ ตอน 19 ส่วนที่เหลืออีก 9 ตอน จะงานโยธาจะแล้วเสร็จทั้งหมดช่วง ม.ค. 67

นายธนศักดิ์ กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นจะเปิดทดสอบระบบให้ใช้บริการฟรี 3 เดือน ขณะนี้รอแนวทางที่ชัดเจนจากกระทรวงคมนาคมเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มเปิดวิ่งฟรีตั้งแต่ประมาณ เดือน ก.ย. 67 หรือ ต.ค. 67 ก่อนเปิดเต็มรูปแบบแบบเก็บค่าผ่านทางเดือน ม.ค. 68 ขณะเดียวกันอยู่ระหว่างดำเนินงานและบำรุงรักษา Operation and Maintenance (O&M) และก่อสร้างด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง วงเงิน 27,828 ล้านบาท ปัจจุบันมีความคืบหน้า 13.62% จากแผนงาน 17.3% ช้ากว่าแผน 3.74% จะเร่งดำเนินการงาน O&M ให้แล้วเสร็จในปี 68

นายธนศักดิ์ กล่าวอีกว่า ส่วนความคืบหน้าการให้เอกชนร่วมลงทุนการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง บน M81 วงเงิน ลงทุน 2,355 ล้านบาท จำนวน 1 สัญญา ขนาดพื้นที่รวม 99 ไร่ ประกอบด้วย ที่พักริมทาง 3 ตำแหน่ง ได้แก่ สถานที่บริการทางหลวงนครชัยศรี สถานที่บริการทางหลวงนครปฐม และจุดพักรถท่ามะกานั้น เตรียมดำเนินการเปิดประมูลให้เอกชนร่วมลงทุน PPP ภายในปี 66 ได้ผู้ชนะการประมูลและเริ่มก่อสร้างในปี 67 จากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปี โดยมีแผนเปิดทดลองบริการพื้นฐานบางส่วน ได้แก่ ห้องน้ำ ที่จอดรถ และร้านค้าบางส่วนในปี 68 และเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 69

โดยภาคเอกชนลงทุนออกแบบก่อสร้าง จัดให้มีที่พักริมทางรวมถึงงานระบบ การจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการต่าง ๆ ตามมาตรฐานและข้อกำหนดกรมทางหลวง ตลอดจนดูแล บำรุงรักษา บูรณะและบริหารจัดการตลอดระยะเวลา 32 ปี (นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง)

สำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้ เริ่มต้นที่จุดตัดทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบศร์ บริเวณทางแยกต่างระดับบางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ผ่านพื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.เมือง จ.นครปฐม อ.ท่ามะกา สิ้นสุดที่จุดบรรจบกับทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนกาญจนบุรี-อ.พนมทวน) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 

ลักษณะโครงการเป็นทางหลวงพิเศษขนาด 4-6 ช่องจราจร มีด่านเก็บค่าผ่านทาง 8 แห่ง ได้แก่ ด่านบางใหญ่ ด่านนครชัยศรี ด่านศรีษะทอง ด่านนครปฐมฝั่งตะวันออก ด่านนครปฐมฝั่งตะวันตก ด่านท่ามะกา ด่านท่าม่วง และด่านกาญจนบุรี โดยใช้ระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือระบบ M-Flow 

สำหรับอัตราค่าธรรมเนียมผ่านทางมีดังนี้ รถยนต์ 4 ล้อ มีค่าแรกเข้า 10 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 1.50 บาทต่อ กม. สูงสุด 150 บาท, รถยนต์ 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 16 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 2.40 บาทต่อ กม. สูงสุด 240 บาท และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อ มีค่าแรกเข้า 23 บาท และเพิ่มขึ้นตามระยะทาง 3.45 บาทต่อ กม. สูงสุด 350 บาท

เมื่อแล้วเสร็จ จะช่วยให้การเดินทางจากกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไปยังภาคตะวันตกของประเทศ เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง รวมทั้งการท่องเที่ยว ที่สำคัญจะช่วยให้การเดินทางจาก อ.บางใหญ่-กาญจนบุรี ใช้เวลาเพียง 50 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับการเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งใช้เวลาประมาณ 2 ชม. 30 นาที

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเปิดให้บริการM81 ชั่วคราวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 67 เพื่อบรรเทาการจราจรรถติด เหมือนกับมอเตอร์เวย์หมายเลข 6 (M6) สายบางปะอิน-นครราชสีมา หรือไม่ นายธนศักดิ์ กล่าวว่า ขึ้นอยู่กับนโยบายของ ทล. และกระทรวงคมนาคม ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้หากมีนโยบายให้เปิดให้บริการชั่วคราว ก็จะสามารถเปิดให้บริการได้ในตอนที่ 17-23 พื้นที่ จ.กาญจนบุรี ระยะทางประมาณ 30 กม. ซึ่งเป็นตอนที่มีความพร้อม และมีความปลอดภัยมากที่สุด